[KB2850] Řešení problémů souvisejících se zprávou "Moduly se nepodařilo aktualizovat"

Situace

 • Zobrazuje se chybová zpráva "error 0073"
 • Zobrazuje se chybová zpráva "Moduly se nepodařilo aktualizovat"

Řešení

Návod pro macOS | Návod pro Android

Průběžně kontrolujte, zda můžete provést aktualizaci

Klikněte na Aktualizovat  Zkontrolujte, zda jsou k dispozici aktualizace. Pokud se aktualizace nezdaří, přejděte k dalšímu kroku, dokud se vám nepodaří provést aktualizaci.

 1. Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi produktu ESET.

 2. Ujistěte se, že na oddílu pevného disku (například C:\), kde je nainstalován váš produkt ESET, je dostatek volného místa (minimálně 1 GB).

 3. Znovu zadejte licenční klíč vydaný společností ESET.

 4. Ověřte, že platnost vaší licence nevypršela.

 5. Vymažte mezipaměť aktualizací.

 6. Odstraňte dříve nainstalovaný antivirový software.

 7. Vylučte ESET z detekce na firewallu třetí strany (například Norton Personal Firewall, ZoneAlarm nebo jiné programy). Pokud používáte firewall ESET a nemáte nainstalovaný žádný jiný firewall, přeskočte tento krok.

 8. Pokud pro stahování aktualizací nepoužíváte HTTP proxy server:

  1. Otevřete hlavní okno programu ESET.

  2. Stisknutím klávesy F5 otevřete Rozšířené nastavení.

  3. Klikněte na Aktualizace, rozklikněte Profily → Aktualizace → Možnosti připojení, v rozbalovací nabídce Režim proxy vyberte Nepoužívat proxy server a klikněte na OK.

  4. Pouze pro firemní uživatele: Jestliže je vaše nastavení v HTTP Proxy uzamčeno (pouze pro čtení), pak bylo toto nastavení vynuceno pomocí ESET PROTECT, ESET Security Management Center nebo ESET Remote Administrator.

 1. Test komunikace s aktualizačním serverem ESET:

  1. Stiskněte tlačítko Windows + klávesu R, do textového pole zadejte cmd a stiskněte Enter.

  2. Do příkazového řádku zadejte ping update.eset.com a stiskněte Enter (viz obrázek 1-1 níže).

  3. Pokud se připojíte k aktualizačnímu serveru, zobrazí se zpráva Replay from, za kterou následuje IP adresa serveru.

Obrázek 1-1
 1. Odinstalujte a znovu nainstalujte svůj produkt ESET.

 2. Vyčistěte infikovaný počítač.