[KB6996] Riešenie chybových hlásení zobrazených počas aktivácie produktu ESET určeného pre firmy

Problém

Riešenie

 Domáci používatelia |  Používatelia OS Android

Riešenie aktivačných chýb

Ak počas aktivácie bezpečnostného produktu ESET dôjde k chybe, môže sa vám zobraziť chybové hlásenie s kódom začínajúcim písmenami ACT (napr. ACT.0, Act.5, ACT.7 alebo ACT.21; pozrite si kompletný zoznam aktivačných chýb). Pomocou nasledujúceho postupu je vo väčšine prípadov možné vyriešiť bežné chyby aktivácie:

 1. Odstráňte akýkoľvek antivírusový softvér nainštalovaný na vašom počítači použitím metódy odporúčanej samotným výrobcom softvéru. Odkazy na nástroje slúžiace na odstránenie antivírusových programov tretej strany nájdete v tomto článku databázy znalostí.
   
 2. Navštívte webovú stránku spoločnosti ESET, aby ste si overili, či je vaše internetové pripojenie aktívne. Na aktiváciu produktu a sťahovanie aktualizácií je nevyhnutné aktívne pripojenie na internet.
   
 3. Otvorte ponuku Štart a do poľa vyhľadávania vpíšte Príkazový riadok.
   
 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Príkazového riadka a zvoľte možnosť Spustiť ako správca.
   
 5. Zadajte príkaz netsh winsock reset a stlačte Enter. Reštartujte počítač a znovu sa pokúste o aktiváciu produktu ESET.

Obrázok 1-1

 1. Táto chyba sa môže vyskytnúť v prípade, že systémový čas na vašom počítači nie je správne nastavený. Pre vyriešenie tejto chyby správne nastavte systémové hodiny.
   
 2. Prejdite do umiestnenia C:\Windows\System32\drivers\etc a skontrolujte, či súbor hosts neobsahuje podvrhnuté DNS záznamy súvisiace s doménou edf.eset.com.

  Ak takéto záznamy nájdete, odstráňte ich zo súboru hosts použitím textového editora, akým je Notepad alebo Notepad++. Táto akcia si vyžaduje práva správcu.

Obrázok 1-2

Podrobnejšie informácie o aktivačných problémoch nájdete aj v prehľadnom diagrame k aktivácii.
Ak sa pomocou vyššie uvedených krokov (ani pomocou informácií v časti Chybové hlásenia pri aktivácii) problém nepodarilo vyriešiť, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti ESET.


Chybové hlásenia pri aktivácii

Ak sa vám chybové hlásenie zobrazilo pri aktivácii produktu na zariadení Android, prečítajte si inštrukcie určené pre OS Android.

Kód chyby Popis problému a jeho riešenie
ACT.0 Ak sa vo vašom produkte ESET zobrazí táto chyba, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti ESET.
ACT.1
Aktivácia bola úspešná, ale nastala chyba. Zistite, či máte najnovšiu verziu vášho produktu ESET.
ACT.17

Aktivácie zlyhala – zrušená licencia

 • Ak ste si svoj produkt nedávno obnovili/rozšírili/upgradovali, uistite sa, že pri aktivácii zadávate najnovší licenčný kľúč, ktorý vám bol po zakúpení zaslaný na e-mail, keďže predchádzajúce licenčné údaje sa mohli zmeniť.
 • Vaše licenčné údaje mohli byť zmazané, aby sa zabránilo ich zneužitiu a rozšíreniu v prípade úniku licencie. Skontrolujte si e-mailový účet, ktorý ste zadali pri kúpe licencie, aby ste sa uistili, či vám od spoločnosti ESET neprišla správa informujúca o takejto skutočnosti. Licenčný kľúč si môžete obnoviť cez stránku Stratená licencia ESET.
ACT.18
Je potrebné overiť aktiváciu s nadradenou (predchádzajúcou) licenciou, ktorú už nie je možné obnoviť alebo jej platnosť už uplynula.
ACT.20
Táto licencia je vo vybranej krajine neplatná. Vaša licencia musí byť aktivovaná v krajine, kde bola zakúpená. Skúste sa obrátiť na technickú podporu spoločnosti ESET, ktorá vám pomôže s aktiváciou vášho bezpečnostného produktu ESET.
ACT.21 Táto chyba sa zvyčajne vyskytuje po aktualizácii bezpečnostného produktu ESET na novšiu verziu. Riešením je reštartovať počítač a opätovne sa pokúsiť o aktiváciu. Ak je to možné, odporúčame vám pri aktivácii použiť licenčný kľúč. Aktivácia firemných produktov ESET cez ESET Security Management Center (7.x)
ACT.24

Váš bezpečnostný produkt ESET má problém pripojiť sa na ESET GEO IP server.

Uistite sa, prosím, že vaša sieť má pravidlá povoľujúce pripojenie na ESET GEO IP server.

ACT.25 Chyba ACT.25 sa môže zobraziť vtedy, ak ste svoju licenciu už raz použili na aktiváciu produktu ESET vo verzii BETA. Pre vyriešenie tohto problému kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.
ACT.32
ACT.34

Aktivácia zlyhala – počas aktivácie nastala chyba

Váš licenčný kľúč nie je platný v krajine, ktorú ste zvolili počas inštalácie. Vyberte, prosím, správnu krajinu alebo kontaktujte distribútora vašej licencie.

ACT.39

Vaša licencia je prečerpaná. Možné riešenia sú:

Podrobné inštrukcie, ako identifikovať a nahlásiť nelegálne používanú licenciu ESET, nájdete v našom článku Databázy znalostí.

Ak sa vám podarilo zabezpečiť, aby licencia nebola použitá na nadmernom počte zariadení, opätovne sa pokúste o aktiváciu.

ACT.4 Táto chyba môže byť následkom neúspešnej aktualizácie na novšiu verziu alebo poškodenej inštalácie. Uistite sa, že na vašom systéme nie je nainštalovaný žiadny iný antivírusový/bezpečnostný softvér, ktorý je v konflikte s vaším produktom ESET.
ACT.46
Vašej licencii uplynula platnosť a je možné ju obnoviť.
Ak sa vám zobrazuje táto chyba aj napriek tomu, že váš bezpečnostný produkt ESET je nový a ešte ste ho neaktivovali, kontaktujte technickú podporu.
ACT.5

Aktivácia zlyhala/neplatný licenčný kľúč

Zadajte alebo skopírujte a vložte licenčný kľúč do svojho produktu ESET presne v tom tvare, v akom je uvedený.

Ak sa vám zobrazí chybové hlásenie „Aktivácia zlyhala“, znamená to, že zadávaný aktivačný kľúč už raz bol pri aktivácii použitý, prípadne ste do programu zadali nesprávny licenčný kľúč. Pri aktivovaní kľúča ste od spoločnosti ESET dostali e-mail obsahujúci vaše prihlasovacie meno, heslo a licenčný kľúč.

Tieto údaje je potrebné použiť na aktivovanie vášho produktu ESET (ak používate produkt ESET vo verzii 9 a novších, zadajte licenčný kľúč; pre staršie verzie použite prihlasovacie meno a heslo).

ACT.6 Vašej licencii uplynula platnosť a nie je možné ju obnoviť. Produkt je potrebné aktivovať pomocou inej licencie. K tejto chybe zvyčajne dochádza vtedy, keď sa pokúsite produkt aktivovať použitím skúšobnej licencie, ktorej už uplynula platnosť.
ACT.7

Aktivácia zlyhala

Uistite sa, že pre zakúpenú licenciu ste si stiahli správny produkt ESET. Ak si chcete stiahnuť odlišný produkt, navštívte našu stránku na stiahnutie produktov.

ACT.8
Táto chyba sa objaví, ak bolo zadané nesprávne prihlasovacie meno/heslo pre prístup do nástroja ESET License Manager.
Ak ste vlastníkom licencie a nedarí sa vám prihlásiť, kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.
ECP.4097

Nešpecifikovaná chyba

Táto chyba sa môže vyskytnúť v prípade, že systémový čas na vašom počítači nie je správne nastavený. Pre vyriešenie tejto chyby správne nastavte systémové hodiny.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti ESET.

ECP.4098

Váš bezpečnostný produkt ESET má problém s pripojením na servery spoločnosti ESET.

Skontrolujte, či má váš počítač aktívne pripojenie na internet otvorením stránky www.eset.sk vo vašom prehliadači.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti ESET.

ECP.4099

Nepodarilo sa spojiť s aktivačným serverom

Ide o známy problém s operačným systémom Windows, ktorý v špecifických prípadoch bráni aktivácii produktu ESET.

Používatelia ESET Endpoint Antivirus/Security (a všetci používatelia Windows XP):

Ak sa vám stále nedarí aktivovať váš bezpečnostný produkt ESET, kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET, ktorá vám poskytne konkrétne inštrukcie a nástroje pre vyriešenie tohto problému a aktiváciu vášho bezpečnostného produktu ESET. Pri kontaktovaní technickej podpory spoločnosti ESET odporúčame priložiť aj dáta zozbierané nástrojom ESET Log Collector.

ECP.4100

Interná chyba

Ak sa vám nedarí vyriešiť tento problém, kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.

ECP.4115

Neplatné prihlasovacie údaje

Pokúšate sa aktivovať bezpečnostný produkt ESET prostredníctvom účtu ESET Business Account alebo cez účet bezpečnostného správcu ESET License Administrator, zadané prihlasovacie meno alebo heslo však nie je správne.

ECP.4116

Táto licencia je vo vybranej krajine neplatná. Vaša licencia musí byť aktivovaná v krajine, kde bola zakúpená.

Skúste sa obrátiť na technickú podporu spoločnosti ESET, ktorá vám pomôže s aktiváciou vášho bezpečnostného produktu ESET.

Problémy súvisiace s aktivačným serverom alebo internetovým pripojením

Kód chyby Popis problému a jeho riešenie
ECP.20002

Nepodarilo sa spojiť s aktivačným serverom

Príčiny tohto problému sú zväčša nasledujúce:

 1. váš počítač nie je pripojený k sieti a internetové pripojenie nie je aktívne,
 2. konflikt s bezpečnostným softvérom tretej strany, napr. s Lavasoft Web Companion. Ak chcete tento problém vyriešiť, odinštalujte Lavasoft Web Companion a spustite winsock reset.

Skontrolujte, či máte aktívne internetové pripojenie

Váš bezpečnostný produkt ESET má problém s pripojením na servery spoločnosti ESET. Skontrolujte, či má váš počítač aktívne pripojenie na internet otvorením stránky www.eset.sk vo vašom prehliadači.

Odstráňte Lavasoft Web Companion

Poznámka: V okne pre pridanie/odstránenie programov môže byť Lavasoft zobrazený iba ako „Web Companion“.

Po odstránení Lavasoft Web Companion pokračujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Otvorte príkazový riadok ako správca. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Príkazového riadka a zvoľte možnosť Spustiť ako správca.
 2. Zadajte príkaz netsh winsock reset a stlačte Enter.
 3. Reštartujte počítač.
 4. Po reštarte vymažte nasledujúce súbory:
  C:\Windows\system32\LavasoftTcpService64.dll
  C:\Windows\system32\SysWOW64\LavasosftTCPService.dll (iba 64-bitové systémy)

Za normálnych okolností by ste mali byť schopný aktivovať váš produkt ESET. Ak tomu tak nie je, znamená to, že váš počítač má problém s pripojením na sieť, na internet alebo s DNS, prípadne sa v počítači ešte nachádzajú zvyškové časti bezpečnostného softvéru tretej strany, ktoré blokujú pokusy o vykonanie aktivácie. Ak sa vám nedarí vyriešiť tento problém, kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.

ECP.20006 Pripojenie na aktivačné servery bolo zablokované/prerušené. Skontrolujte, či sa vo vašej sieti používa firewall.
Pre vyriešenie tohto problému kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.
ECP.20016 V nastaveniach proxy servera je zadané neplatné prihlasovacie meno a heslo pre pripojenie na proxy.
ECP.20031 Overenie certifikátu zlyhalo.

Prečítajte si náš článok databázy znalostí Neúspešné overenie certifikátu počas inštalácie produktu ESET.

ECP.20032 Servery spoločnosti ESET sú vyťažené. Prosím, počkajte tak dlho, ako je uvedené v chybovom hlásení, a potom sa znovu pokúste o aktiváciu. Ak sa vám nedarí vyriešiť tento problém, kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.

Staršie produkty spoločnosti ESET

Kód chyby Popis problému a jeho riešenie
Error 0008

Aktivácia produktu skončila chybou

Budete musieť znova zadať svoje licenčné údaje alebo vyčistiť aktualizačnú vyrovnávaciu pamäť. Postupujte podľa nasledujúceho článku databázy znalostí:

Error 0015

Chyba pri aktivácii

Ak sa vám pri aktivovaní produktu zakúpeného od distribútora zobrazuje chybové hlásenie „Chyba pri aktivácii“ alebo „Zadaný aktivačný kľúč vypršal“, kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET. V správe uveďte váš aktivačný kľúč a potvrdenie o zakúpení produktu od distribútora.

Error 0097

Aktivačný kľúč patrí k inému produktu

Uistite sa, že pre zakúpenú licenciu ste si stiahli správny produkt ESET. Ak si chcete stiahnuť odlišný produkt, navštívte našu stránku na stiahnutie produktov.

Ak sa vám nedarí vyriešiť tento problém, kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.

 

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)