[KB332] Aké porty a adresy je potrebné povoliť, ak popri produkte ESET používam firewall od iného výrobcu?

Problém

Riešenie

Používatelia produktov pre domácnosti a malé firmy

Vzťahuje sa na mňa táto časť?
Ak máte nainštalovaný jeden z nižšie uvedených produktov, táto sekcia sa vás týka:
 • ESET Security Ultimate
 • ESET Smart Security Premium
 • ESET Internet Security
 • ESET NOD32 Antivirus
 • ESET Small Business Security
 • ESET Safe Server
 • Ak vám router alebo hardvérový firewall spôsobuje problémy s aktiváciou programu ESET, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb so žiadosťou, aby do vášho routra alebo firewallu pridal potrebný názov hostiteľa, IP adresu a číslo portu.
 • Ak váš router alebo hardvérový firewall vyvoláva chyby aktualizácie produktu ESET (napríklad „Aktualizácia modulov nebola úspešná“ alebo „Chyba pri sťahovaní modulov aktualizácie“), pomocou sprievodcu riešením problémov môžete odblokovať aplikácie alebo pridať výnimky. Ak sa tým problém nevyrieši, zrušte vykonané zmeny a kontaktujte poskytovateľa internetových služieb.
 • Ak používate produkt pre domácnosti alebo malé firmy, ktorý je súčasťou školskej alebo firemnej siete, obráťte sa na správcu siete, aby vám poskytol potrebné aktualizácie.
 • Odkaz na tento článok môžete poslať svojmu poskytovateľovi internetových služieb, správcovi siete alebo poskytovateľovi firewallu. Nájdu v ňom názov hostiteľa, IP adresu a informácie o porte, ktoré by mali byť pridané do firewallu alebo routra.

TCP/UDP port 53535 musí byť otvorený

Komunikácia so servermi spoločnosti ESET sa od verzie 8.1 produktov ESET pre koncové zariadenia zmenila a na fungovanie systému ESET LiveGrid®, modulu antispamovej ochrany a webovej kontroly musí byť na firewalle povolená komunikácia na UDP a TCP porte 53535. Na vyriešenie problému s produktom ESET, ktorý má obmedzené priame spojenie s cloudom, musí byť TCP/UDP port 53535 otvorený. 

Váš bezpečnostný produkt ESET komunikuje so zdrojmi na internete pomocou protokolu HTTP cez port 80 alebo pomocou šifrovaného spojenia HTTPS cez port 443.

Na vyriešenie tohto problému musí byť pre programové súčasti povolený prístup na príslušné adresy:


Sťahovanie aktualizácií detekčného jadra

Hostname
um01.eset.com
um02.eset.com
um03.eset.com
um04.eset.com
um05.eset.com
um06.eset.com
um07.eset.com
um08.eset.com
um09.eset.com
um10.eset.com
um11.eset.com
um12.eset.com
um13.eset.com
um14.eset.com
um15.eset.com
um21.eset.com
um23.eset.com
um01.cn.eset.com
um16.eset.com
IP address
91.228.166.13
91.228.166.14
91.228.166.15
91.228.166.16
91.228.167.132
91.228.167.133
38.90.226.36
38.90.226.37
38.90.226.38
38.90.226.39
91.228.166.88
91.228.167.170
38.90.226.40
185.94.157.10
185.94.157.11
91.228.167.26
91.228.167.21
119.29.72.159
38.90.226.44

Na stiahnutie aktualizácií detekčného jadra použite nasledovný názov hostiteľa:

 • update.eset.com

Na stiahnutie aktualizácií detekčného jadra zo serverov nachádzajúcich sa iba v určitej oblasti vyberte jeden z nasledovných názvov hostiteľov:

 • Európa: eu-update.eset.com
 • USA: us-update.eset.com

Sťahovanie pico aktualizácií

Hostname
pico.eset.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP address
38.90.226.37
38.90.226.38
38.90.226.39
38.90.226.40
91.228.166.14
91.228.166.15
91.228.166.16
91.228.166.88
91.228.167.21
91.228.167.26
91.228.167.133
91.228.167.170
185.94.157.10
185.94.157.11
119.29.72.159
38.90.226.44


Sťahovanie produktových inštalátorov a aktualizácií

Service
download.eset.com
 
 
IP address
91.228.166.154
91.228.167.190
38.90.226.111


Zobrazenie dátumu uplynutia platnosti

Hostname
expire.eset.com
 
edf.eset.com
 
IP address
138.91.165.201
13.93.203.130
23.99.12.158
52.160.70.199

Odoslanie požiadaviek na technickú podporu prostredníctvom formulára

Hostname
suppreq.eset.eu
 
IP address
91.228.165.114
91.228.167.111

Povolenie komunikácie s ESET Secure Authentication Provisioning Serverom (dvojúrovňové overovanie)

Hostname IP address Port
ecp.eset.systems 138.91.165.201 443
13.93.203.130
esa.eset.com
m.esa.eset.com
91.228.167.115 443
91.228.167.120
91.228.167.122
91.228.167.152
91.228.165.162
91.228.165.163
91.228.165.164
91.228.165.166

Servery:

Hostname
h1-esa01.eset.com
h1-esa02.eset.com
h1-esa03.eset.com
h1-esa04.eset.com
h3-esa2-01-v.eset.com
h3-esa2-02-v.eset.com
h3-esa2-03-v.eset.com
h3-esa2-04-v.eset.com
IP address
91.228.165.162
91.228.165.163
91.228.165.164
91.228.165.166
91.228.167.115
91.228.167.122
91.228.167.120
91.228.167.152

Používanie reputačného systému (ESET LiveGrid®)

 • Uistite sa, že sú otvorené nasledujúce porty pre všetky uvedené IP adresy: TCP 80, TCP 53535, UDP 53535.
 • Nižšie uvedené IP adresy musia byť povolené pre HTTP port 80.
 • Používatelia ESET Endpoint vo verzii 7.x alebo staršej: z dôvodu DNS požiadaviek na UDP/TCP porte 53 je potrebný prístup k lokálnemu DNS serveru. 
 • Používatelia ESET Endpoint vo verzii 8.0 alebo novšej: z dôvodu DNS požiadaviek je potrebný prístup k lokálnemu DNS serveru, ktorý musí byť schopný prekladať názvy hostiteľov.

Hostname
h1-c01.eset.com
h1-c02.eset.com
h1-c03.eset.com
h1-c04.eset.com
h1-c05.eset.com
h1-c06.eset.com
h1-c07.eset.com
h1-c08.eset.com
h3-c01.eset.com
h3-c02.eset.com
h3-c03.eset.com
h3-c04.eset.com
h3-c05.eset.com
h5-c01.eset.com
h5-c02.eset.com
h5-c03.eset.com
h5-c04.eset.com
h5-c05.eset.com
IP address
91.228.166.45
91.228.166.46
91.228.165.43
91.228.165.44
91.228.166.52
91.228.165.12
91.228.165.40
91.228.165.100
91.228.167.137
91.228.167.43
91.228.167.46
91.228.167.103
91.228.167.33
38.90.226.11
38.90.226.12
38.90.226.13
38.90.226.46
38.90.226.47

Domény používané systémom ESET LiveGrid®:

Hostnames
avcloud.e5.sk
dnsj.e5.sk
livegrid.eset.systems
a.livegrid.eset.systems
i1.livegrid.eset.systems
i3.livegrid.eset.systems
i4.livegrid.eset.systems
i5.livegrid.eset.systems
u.eset.com
c.eset.com
a.c.eset.com
i1.c.eset.com
i3.c.eset.com
i4.c.eset.com
i5.c.eset.com

Tieto IP adresy musia byť povolené pre HTTP port 80. Taktiež je potrebné povoliť prístup na váš lokálny DNS server z dôvodu DNS požiadaviek na UDP/TCP porte 53.


Pokročilé strojové učenie

Hostname
h1-aidc01.eset.com
h3-aidc01.eset.com
h5-aidc01.eset.com
augur.scanners.eset.systems
IP address
91.228.166.137
91.228.167.184
38.90.226.41
91.228.166.137

Odoslanie podozrivých súborov a anonymných štatistických informácií do vírusového laboratória spoločnosti ESET

 • tsm09.eset.com - tsm17.eset.com
Hostname
tsm09.eset.com
tsm10.eset.com
tsm11.eset.com
tsm12.eset.com
tsm13.eset.com
tsm14.eset.com
tsm15.eset.com
tsm16.eset.com
tsm17.eset.com
tsm18.eset.com
IP address
91.228.166.11
91.228.166.148
91.228.166.149
91.228.167.144
91.228.167.145
91.228.167.146
91.228.166.150
91.228.167.151
91.228.166.152
91.228.167.155
 • ts.eset.com
 
Hostname
tsm19.eset.com
tsm20.eset.com
IP address
91.228.166.74
91.228.167.83
 • edtd-ts.eset.com

Používanie modulu webovej kontroly/rodičovskej kontroly

 • Základná doména pre DNS požiadavky: e5.sk
 • Pre nižšie uvedené adresy v tabuľke je potrebné otvoriť UDP port 53535 a povoliť požiadavky na lokálny DNS server (ESET Endpoint od verzie 8.0 musí byť schopný prekladať názvy hostiteľov. ESET Endpoint vo verzii 7.x a staršej: UDP/TCP port 53).
Hostname
h1-arsp01-v.eset.com
h1-arsp02-v.eset.com
h3-arsp01-v.eset.com
h3-arsp02-v.eset.com
h5-arsp01-v.eset.com
h5-arsp02-v.eset.com
IP address
91.228.166.42
91.228.166.43
91.228.167.141
91.228.167.142
38.90.226.14
38.90.226.15

Používanie nástroja ESET Password Manager:

Hostname
eset-prod-ca48648d0ce7cadf.elb.eu-central-1.amazonaws.com
IP addresses
18.159.98.220

Používanie modulu antispamovej ochrany

 • Verzia 5 a novšie: je potrebné povoliť požiadavky na lokálny DNS server (ESET Endpoint od verzie 8.0 musí byť schopný prekladať názvy hostiteľov. ESET Endpoint vo verzii 7.x a staršej: UDP/TCP port 53).
 • Základná doména pre DNS požiadavky: e5.sk
TCP/UDP port

Pre nižšie uvedené adresy v tabuľke je potrebné otvoriť TCP/UDP port 53535. V opačnom prípade bude obmedzený výkon modulu antispamovej ochrany, ako aj miera zachytávania spamu.

Hostname
h1-ars01-v.eset.com
h1-ars02-v.eset.com
h1-ars03-v.eset.com
h1-ars04-v.eset.com
h1-ars05-v.eset.com
h1-ars06.eset.com
h3-ars01-v.eset.com
h3-ars02-v.eset.com
h3-ars03-v.eset.com
h3-ars04-v.eset.com
h3-ars05-v.eset.com
h3-ars06.eset.com
h5-ars01-v.eset.com
h5-ars02-v.eset.com
h5-ars03-v.eset.com
h5-ars04-v.eset.com
h5-ars05-v.eset.com
h5-ars06.eset.com
IP address
91.228.166.61
91.228.166.62
91.228.166.63
91.228.166.64
91.228.166.65
91.228.166.119
91.228.167.36
91.228.167.67
91.228.167.68
91.228.167.74
91.228.167.116
91.228.167.136
38.90.226.21
38.90.226.22
38.90.226.23
38.90.226.24
38.90.226.25
38.90.226.19
 • Verzia 4: je potrebné povoliť len požiadavky na lokálny DNS server (port 53).
 • Verzia 3:
  • 82.165.143.243
  • 87.106.222.139
  • 87.106.240.241
  • 82.165.143.242
  • 87.106.131.195

Domény používané modulom antispamovej ochrany:

Hostnames
dns.e5.sk
salt.e5.sk
rsys.e5.sk
arb.e5.sk
asplog.e5.sk
mri.e5.sk
ipt.e5.sk
sample.e5.sk
stat.e5.sk
setting.e5.sk
gid.e5.sk
IP address
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
91.228.167.63

Používanie modulu antispamovej ochrany

(ESET Mail Security 4.x for Microsoft Exchange, ESET Mail Security 4.x for IBM Lotus Domino, ESET Mail Security for Linux/BSD/Solaris 4.0)

 • ds1-uk-rules-1.mailshell.net
 • ds1-uk-rules-2.mailshell.net
 • ds1-uk-rules-3.mailshell.net
 • fh-uk11.mailshell.net

Tieto IP adresy musia byť povolené pre HTTP port 80, ktorý sa používa na sťahovanie aktualizácií databázy modulu antispamovej ochrany. Z dôvodu DNS požiadaviek na UDP/TCP porte 53 je taktiež potrebný prístup k lokálnemu DNS serveru (ESET Endpoint od verzie 8.0 musí byť schopný prekladať názvy hostiteľov. ESET Endpoint vo verzii 7.x a staršej: UDP/TCP port 53).

23.239.11.145
23.239.13.41
23.239.15.84
23.92.19.91
23.92.26.7
23.92.27.240
50.116.11.250
50.116.14.27
50.116.19.218
50.116.2.121
50.116.3.153
50.116.3.42
50.116.4.68
50.116.50.102
50.116.50.105
50.116.50.109
50.116.50.197
50.116.50.202
50.116.54.198
50.116.61.111
50.116.61.155
50.116.62.242
50.116.63.215
50.116.63.216
66.175.214.89
66.175.223.13
66.228.48.183
74.207.240.108
74.207.252.229
74.208.106.28
74.208.78.224
74.208.79.219
74.208.79.224
74.208.99.25
77.68.39.21
77.68.39.31
80.85.85.133
80.85.85.200
80.85.85.58
85.159.211.160
87.106.104.112
87.106.11.214
87.106.11.38
87.106.12.77
87.106.128.170
87.106.13.61
87.106.141.10
87.106.183.224
87.106.209.135
87.106.209.149
87.106.210.57
87.106.214.177
87.106.240.160
88.208.202.90
88.208.202.91
88.208.248.146
88.208.248.164
88.208.248.199
88.208.248.200
88.80.184.106
88.80.185.201
88.80.190.155
96.126.106.194
96.126.98.211
97.107.134.71
104.131.131.132
104.200.24.34
109.123.106.250
109.74.197.59
151.236.219.57
162.216.16.201
162.216.18.163
173.230.146.110
173.230.152.57
173.255.209.236
173.255.213.36
173.255.214.49
173.255.214.53
173.255.218.51
173.255.226.186
173.255.232.151
173.255.234.245
173.255.234.85
173.255.243.160
173.255.245.232
173.255.253.150
173.255.254.232
176.58.100.154
176.58.101.140
176.58.104.101
176.58.110.248
176.58.111.122
176.58.111.124
176.58.111.163
176.58.112.126
176.58.112.160
176.58.115.138
176.58.115.39
176.58.117.5
176.58.117.75
176.58.119.151
176.58.124.244
176.58.97.188
176.58.98.13
176.58.98.155
176.58.99.196
176.58.99.197
178.79.128.94
178.79.138.31
178.79.140.188
178.79.143.222
178.79.150.32
178.79.152.167
178.79.153.233
178.79.157.41
178.79.159.237
178.79.163.250
178.79.164.196
178.79.181.233
178.79.182.43
178.79.183.81
178.79.186.194
178.79.188.10
178.79.190.135
178.79.190.174
192.155.84.126
192.155.86.247
192.155.87.170
192.81.129.218
192.81.134.251
198.58.97.43
198.74.49.240
198.74.57.188
198.74.58.243
209.157.64.162
209.157.64.163
209.157.64.164
209.157.64.165
209.157.64.166
209.157.64.167
209.157.64.168
209.157.64.169
209.157.64.170
209.157.64.171
209.157.64.172
209.157.64.173
209.157.64.174
209.157.64.175
209.157.64.176
209.157.64.177
209.157.66.226
209.157.66.227
209.157.66.229
209.157.66.230
209.157.66.232
209.157.66.234
209.157.66.235
209.157.66.236
209.157.66.237
209.157.66.238
209.157.66.239
209.157.66.240
209.157.66.241
209.157.66.242
209.157.66.243
209.157.66.244
209.157.66.245
209.157.66.246
209.157.66.247
209.157.66.248
209.157.66.249
209.157.66.253
212.227.96.110
212.71.233.60
212.71.251.168
212.71.251.182
212.71.252.146
213.171.205.141
213.171.205.238
213.171.205.77
213.171.205.78
213.171.206.148
213.171.207.47
213.171.207.48
213.171.207.62
213.171.207.71
213.171.207.72
217.174.248.233
217.174.249.167
217.174.249.223
217.174.249.232
 
 
 
 


Zabezpečenie správneho fungovania prepájania a presmerovaní z hlavného okna programu ESET

Hostname
go.eset.com
go.eset.eu
 
support-go.eset.eu
h1-redir02-v.eset.com
h3-redir02-v.eset.com
IP address
52.166.8.11
91.228.166.47
91.228.167.128
91.228.166.78
91.228.167.98


Aktivácia ESET Mobile Security

 • reg01.eset.com/mob_activate - reg04.eset.com/mob_activate
 • reg01.eset.com/mob_register - reg04.eset.com/mob_register

ESET Data Framework (Anti‑Theft, ESET Business Account, rodičovská kontrola, webová kontrola)

Hostname
edf.eset.com
 
h1-edfspy02-v.eset.com
h1-edfspy02-v.eset.com
h1-arse01-v.eset.com
h1-arse02-v.eset.com
h3-arse01-v.eset.com
h3-arse02-v.eset.com
h5-arse01-v.eset.com
h5-arse02-v.eset.com
h5-arse03-v.eset.com
h5-arse04-v.eset.com
ecp.eset.systems
 
IP address
23.99.12.158
52.160.70.199
91.228.165.74
91.228.167.40
91.228.166.104
91.228.166.71
91.228.167.64
91.228.167.81
38.90.226.16
38.90.226.17
38.90.226.42
38.90.226.34
138.91.165.201
13.93.203.130
Note
 
 
Old ESET products only
Old ESET products only
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESET Repository – repository.eset.com (ESET PROTECT on‑prem)

Hostname
repository.eset.com
repous.wip.eset.com
us-repository.eset.com
us-repository.gtm.eset.com
h5-repository03-v.eset.com
reponocdn.wip.eset.com
h1-repo01-v.eset.com
hp-webs01-s.eset.com
h1-repository01-v.eset.com
reponocdn.wip.eset.com
h3-repository02-v.eset.com
91-228-167-25.ptr.eset.com
nocdn-repository.gtm.eset.com
reponocdn.wip.eset.com
IP address
38.90.226.20
38.90.226.20
38.90.226.20
38.90.226.20
38.90.226.20
38.90.226.20
91.228.166.19
91.228.166.23
91.228.166.23
91.228.166.23
91.228.167.25
91.228.167.25
91.228.167.25
91.228.167.25

IP adresa servera ESET Repository v Číne: 161189152208
Niektoré krajiny (napríklad Japonsko, Austrália alebo Nový Zéland) môžu mať inú IP adresu z dôvodu používania CDN (siete na doručovanie obsahu).
Ak sa chcete pripojiť iba na servery ESET Repository, použite repositorynocdn.eset.com, avšak v takomto prípade môže internetové pripojenie fungovať pomalšie.

Uistite sa, že pri prístupe na repozitár alebo aktualizačné servery ESET cez proxy tretích strán máte povolený protokol HTTP 1.1. Platí to pre všetky produkty, ktoré majú prístup do ESET Repository.

Viac informácií nájdete v týchto článkoch:

Automatické aktualizácie produktov ESET Endpoint Security a ESET Endpoint Antivirus

ESET Endpoint Security a ESET Endpoint Antivirus sa pripájajú k repository.eset.com, keď prebieha mikroaktualizácia programových súčastí (Micro PCU).


Konfigurácia siete pre ESET PROTECT

Požadované domény a porty, ktoré musia byť v sieti povolené.
 

Konfigurácia siete pre ESET Inspect

Požadované domény a porty, ktoré musia byť v sieti povolené.

Konfigurácia siete pre ESET Connect

Požadované domény a porty, ktoré musia byť v sieti povolené.

Služba ESET Push Notification Service

Hostname
epns.eset.com
h1-epnsbroker01.eset.com
h1-epnsbroker02.eset.com
h1-epnsbroker03.eset.com
h1-epnsbroker04.eset.com
h1-epnsbroker05.eset.com
h1-epnsbroker06.eset.com
h1-epnsbroker07.eset.com
h3-epnsbroker01.eset.com
h3-epnsbroker02.eset.com
h3-epnsbroker03.eset.com
h3-epnsbroker04.eset.com
h3-epnsbroker05.eset.com
h3-epnsbroker06.eset.com
h3-epnsbroker07.eset.com
h5-epnsbroker01.eset.com
h5-epnsbroker02.eset.com
h5-epnsbroker03.eset.com
h5-epnsbroker04.eset.com
h5-epnsbroker05.eset.com
h5-epnsbroker06.eset.com
h5-epnsbroker07.eset.com
IP address
 
91.228.165.144
91.228.165.145
91.228.165.146
91.228.165.147
91.228.165.148
91.228.165.159
91.228.165.160
91.228.167.171
91.228.167.172
91.228.167.187
91.228.167.188
91.228.167.192
91.228.167.193
91.228.167.194
38.90.226.51
38.90.226.52
38.90.226.62
38.90.226.63
38.90.226.64
38.90.226.65
38.90.226.66
Port
8883, 443
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Služba ESET Push Notification Service (EPNS) odosiela pokyny na prebudenie medzi ESET Management Agentmi a ESET PROTECT on‑prem/ESET PROTECT serverom.


ESET LiveGuard Advanced

Do zoznamu povolených adries (whitelist) je potrebné pre každý názov hostiteľa pridať obe IP adresy.

Hostname
r.edtd.eset.com
 
d.edtd.eset.com
 
IP address
137.117.138.135 (Europe)
13.83.244.211 (USA)
137.117.138.135 (Europe)
13.83.244.211 (USA)


Služby (aktivácia, vypršanie platnosti, IP lokalizácia, sledovanie, kontrola verzie, služba presmerovania, obrázky a správy v produkte, kontrola SSL certifikátu)

Služby prepájania a presmerovania:

Hostname
proxy.eset.com
 
h1-weblb01-v.eset.com
h3-weblb01-v.eset.com
IP address
138.91.165.201
13.93.203.130
91.228.165.79
91.228.167.123

Aktivácia:

Hostname
h1-weblb01-v.eset.com
h3-weblb01-v.eset.com
iploc.eset.com
 
pki.eset.com
 
 
versioncheck.eset.com
 
edf.eset.com
 
IP address
91.228.165.79
91.228.167.123
138.91.165.201
13.93.203.130
91.228.166.181
91.228.167.181
38.90.227.50
91.228.165.81
91.228.167.125
23.99.12.158
52.160.70.199
Note
Old Activation services
Old Activation services
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sledovanie – štatistiky inštalácie:

Hostname IP address
trace.eset.com 91.228.165.81
91.228.167.125
138.91.165.201
13.93.203.130

Obrázky a správy v produkte:

Hostname IP address
ipm.eset.com 138.91.165.201
13.93.203.130
banner.eset.com 91.228.167.30

Kontrola SSL certifikátu:

Hostname IP address
proxy-detection.eset.com 38.90.226.28
91.228.166.91
91.228.167.91


Online pomocník a databáza znalostí

Hostname
help.eset.com
 
 
support.eset.com
 
int.form.eset.com
IP address
91.228.165.46
91.228.167.61
38.90.227.28
34.198.154.246
52.4.210.140
91.228.166.22
91.228.166.154


ESET MSP Utility (EMU)

Hostname IP address Port
ftp.eset.sk 91.228.166.130 80
mspapi.esetsoftware.com 168.62.212.42 443


Vyrovnávanie záťaže DNS

Služba ESET DNS pre domény eset.com sa často používa na optimálnu distribúciu požiadaviek na zdroje spoločnosti ESET.

Hostname
h1-f5lb01-s.eset.com
h3-f5lb01-s.eset.com
h5-f5lb01-s.eset.com
h1-f5gtm01-s.eset.com
h3-f5gtm01-s.eset.com
h5-f5gtm01-s.eset.com
IP address
91.228.165.117
91.228.167.16
38.90.226.53
91.228.165.72
91.228.167.185
38.90.226.59


Telemetria

Služby telemetrie:

 • gallup.eset.com:443


Kontroly zrušenia certifikátov (OCSP)

Niektoré aplikácie tretích strán (napríklad webové prehliadače) kontrolujú stav zrušenia SSL/TLS certifikátov prostredníctvom protokolu OCSP.

 • 93.184.220.29
 • 72.21.91.29
 • 192.16.58.8
 • 117.18.237.29
 • 66.225.197.197
Stav certifikátu podľa OCSP je potrebné vyžiadať cez HTTP

Na overenie niektorých certifikátov je potrebné vyžiadať stav OCSP cez HTTP. Uistite sa, že váš produkt ESET takéto požiadavky neblokuje, aby ste sa vyhli problémom, napr. dlhšiemu času overenia z dôvodu vypršania časového limitu.


Bezpečnostné obmedzenia a limity pre Syslog

Dodatočné nastavenia zabezpečenia:

Správcovia by mali nakonfigurovať firewall Syslog servera tak, aby export udalostí do Syslogu prichádzal len z nasledujúcich rozsahov IP adries:

 • Odchádzajúce IP adresy z ESET PROTECT v európskom regióne:
  51.136.106.164/30
 • Odchádzajúce IP adresy z ESET PROTECT v regióne USA:
  40.81.8.148/30
 • Odchádzajúce IP adresy z ESET PROTECT v regióne Kanady: 20.48.241.160/30
 • Odchádzajúce IP adresy z ESET PROTECT v regióne Japonska:
  20.78.10.184/30

Viac informácií nájdete v kapitole Online pomocníka: Bezpečnostné obmedzenia a limity pre Syslog.

Späť na začiatok


Prijímanie e‑mailov zo systémov ESET

Ak chcete dostávať e‑maily z produktov EBA, EMA, ESET HOME atď., uistite sa, že na vašom e‑mailovom serveri a všetkých súvisiacich systémoch je povolená nasledujúca IP adresa odosielateľa:

 
IP address
50.31.61.240
 

Späť na začiatok

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)