[KB332] Jaké adresy a porty povolit ve firewallu pro produkty ESET?

Obsah

Řešení

Uživatelé produktů pro domácnosti

Vztahuje se na mě tato část?
Pokud máte nainstalovaný některý z níže uvedených produktů, tato sekce se vás týká:
 • ESET Smart Security Premium
 • ESET Internet Security
 • ESET NOD32 Antivirus
 • Pokud váš router nebo hardwarový firewall způsobuje problémy s aktivací ESET, obraťte se na svého poskytovatele internetového připojení, aby do vašeho routeru nebo brány firewall přidal potřebný název hostitele, IP adresu a číslo portu.
 • Pokud váš router nebo hardwarový firewall způsobuje chyby při aktualizaci ESETu (například "Aktualizace modulů se nezdařila" nebo "Chyba při stahování aktualizačních modulů"), můžete pomocí Průvodce řešením problémů odblokovat aplikace nebo přidat výjimky. Pokud to problém nevyřeší, zrušte změny a kontaktujte svého poskytovatele internetového připojení.
 • Jste-li uživatelem produktu Home, který je součástí školy nebo firmy, obraťte se na správce sítě, aby přidal potřebné aktualizace.
 • Poskytovateli internetových služeb, správci sítě nebo poskytovateli brány firewall můžete poskytnout tento článek, který obsahuje název hostitele, adresu IP a informace o portu, které by měly být přidány do brány firewall nebo routeru.

TCP/UDP 53535 port musí být otevřený

Komunikace se servery společnosti ESET se od verze Endpoint v8.1 změnila a pro fungování funkcí Live Grid, antispam a webová kontrola musí být na firewallu povolena komunikace na UDP a TCP portu 53535. Pro vyřešení problému s produktem ESET, který má omezené připojení s Cloudem, musí být otevřen port TCP/UDP 53535.

Váš produkt ESET komunikuje se zdroji na internetu prostřednictvím standardního protokolu HTTP na portu 80 nebo prostřednictvím HTTPS na portu 443.

Pro vyřešení problému je nutné zpřístupnit pro programové součásti ESET následující adresy:


Stahování aktualizací detekčního jádra a modulů: 

Hostname
um01.eset.com
um02.eset.com
um03.eset.com
um04.eset.com
um05.eset.com
um06.eset.com
um07.eset.com
um08.eset.com
um09.eset.com
um10.eset.com
um11.eset.com
um12.eset.com
um13.eset.com
um14.eset.com
um15.eset.com
um21.eset.com
um23.eset.com
um01.cn.eset.com
um16.eset.com
IP address
91.228.166.13
91.228.166.14
91.228.166.15
91.228.166.16
91.228.167.132
91.228.167.133
38.90.226.36
38.90.226.37
38.90.226.38
38.90.226.39
91.228.166.88
91.228.167.170
38.90.226.40
185.94.157.10
185.94.157.11
91.228.167.26
91.228.167.21
119.29.72.159
38.90.226.44

Pro stahování aktualizací detekčního jádra použijte tento název hostitele:

 • update.eset.com

Chcete-li stahovat aktualizace pouze ze serverů umístěných v určitém regionu, vyberte jeden z těchto názvů hostitelů:

 • Evropa: eu-update.eset.com
 • USA: us-update.eset.com

Stahování pico aktualizací:

Hostname
pico.eset.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP address
38.90.226.37
38.90.226.38
38.90.226.39
38.90.226.40
91.228.166.14
91.228.166.15
91.228.166.16
91.228.166.88
91.228.167.21
91.228.167.26
91.228.167.133
91.228.167.170
185.94.157.10
185.94.157.11
119.29.72.159
38.90.226.44


Stažení instalačních programů a aktualizací:

Service
download.eset.com
 
 
IP address
91.228.166.154
91.228.167.190
38.90.226.111


Zobrazení datumu expirace licence:

Hostname
expire.eset.com
 
edf.eset.com
 
 
 
IP address
91.228.165.81
91.228.167.125
13.64.23.53
13.91.140.245
23.99.12.158
52.160.70.199

Odeslání požadavku na technickou podporu:

Hostname
suppreq.eset.eu
 
IP address
91.228.165.114
91.228.167.111

Povolení komunikace s ESET Secure Authentication Provisioning Server:

Hostname IP address Port
ecp.eset.systems 13.91.140.245 443
13.64.23.53
138.91.165.201
13.93.203.130
esa.eset.com
m.esa.eset.com
91.228.167.115 443
91.228.167.120
91.228.167.122
91.228.167.152
91.228.165.162
91.228.165.163
91.228.165.164
91.228.165.166

Servery:

Hostname
h1-esa01.eset.com
h1-esa02.eset.com
h1-esa03.eset.com
h1-esa04.eset.com
h3-esa2-01-v.eset.com
h3-esa2-02-v.eset.com
h3-esa2-03-v.eset.com
h3-esa2-04-v.eset.com
IP address
91.228.165.162
91.228.165.163
91.228.165.164
91.228.165.166
91.228.167.115
91.228.167.122
91.228.167.120
91.228.167.152

Používání ESET LiveGrid®:

 • Zkontrolujte, zda jsou pro všechny níže uvedené IP adresy otevřeny následující porty: TCP 80, TCP 53535, UDP 53535
 • Níže uvedené IP adresy musí mít povolen port HTTP 80
 • Uživatelé ESET Endpoint verze 7.x a starší, pro DNS dotazy na UDP/TCP portu 53 je vyžadován přístup k lokálnímu DNS serveru.
 • Uživatelé na ESET Endpoint verze 8.0 a novější, pro DNS dotazy je vyžadován přístup k vašemu lokálnímu DNS serveru, který musí být schopen překládat hostitelská jména

Hostname
h1-c01.eset.com
h1-c02.eset.com
h1-c03.eset.com
h1-c04.eset.com
h1-c05.eset.com
h1-c06.eset.com
h1-c07.eset.com
h3-c01.eset.com
h3-c02.eset.com
h3-c03.eset.com
h3-c04.eset.com
h5-c01.eset.com
h5-c02.eset.com
h5-c03.eset.com
h5-c04.eset.com
h5-c05.eset.com
IP address
91.228.166.45
91.228.166.46
91.228.165.43
91.228.165.44
91.228.166.52
91.228.165.12
91.228.165.40
91.228.167.137
91.228.167.43
91.228.167.46
91.228.167.103
38.90.226.11
38.90.226.12
38.90.226.13
38.90.226.46
38.90.226.47

Domény používané ESET LiveGrid®:

Hostnames
avcloud.e5.sk
dnsj.e5.sk
livegrid.eset.systems
a.livegrid.eset.systems
i1.livegrid.eset.systems
i3.livegrid.eset.systems
i4.livegrid.eset.systems
i5.livegrid.eset.systems
u.eset.com
c.eset.com
a.c.eset.com
i1.c.eset.com
i3.c.eset.com
i4.c.eset.com
i5.c.eset.com

Tyto IP adresy musí být povoleny pro HTTP port 80. Pro DNS dotazy na UDP/TCP portu 53 je také nutný přístup k vašemu lokálnímu DNS serveru.


Pokročilé strojové učení:

Hostname
h1-aidc01.eset.com
h3-aidc01.eset.com
h5-aidc01.eset.com
augur.scanners.eset.systems
IP address
91.228.166.137
91.228.167.184
38.90.226.41
91.228.166.137

Odeslání podezřelých souborů a anonymních statistik:

 • tsm09.eset.com - tsm17.eset.com
Hostname
tsm09.eset.com
tsm10.eset.com
tsm11.eset.com
tsm12.eset.com
tsm13.eset.com
tsm14.eset.com
tsm15.eset.com
tsm16.eset.com
tsm17.eset.com
tsm18.eset.com
IP address
91.228.166.11
91.228.166.148
91.228.166.149
91.228.167.144
91.228.167.145
91.228.167.146
91.228.166.150
91.228.167.151
91.228.166.152
91.228.167.155
 • ts.eset.com
 
Hostname
tsm19.eset.com
tsm20.eset.com
IP address
91.228.166.74
91.228.167.83
 • edtd-ts.eset.com

Používání webové kontroly/rodičovské kontroly:

 • Základní doména pro DNS dotazy: e5.sk
 • Ujistěte se, že jste otevřeli UDP port 53535 pro adresy v tabulce níže a povolili požadavky na váš lokální DNS server (ESET Endpoint verze 8.0 a novější musí umět překládat názvy hostitelů. ESET Endpoint verze 7.x a starší UDP/TCP port 53).
Hostname
h1-arsp01-v.eset.com
h1-arsp02-v.eset.com
h3-arsp01-v.eset.com
h3-arsp02-v.eset.com
h5-arsp01-v.eset.com
h5-arsp02-v.eset.com
IP address
91.228.166.42
91.228.166.43
91.228.167.141
91.228.167.142
38.90.226.14
38.90.226.15

Použití ESET Password Manageru (verze 10+):

Hostname
ext-pwm.eset.com
eset-870273198.eu-west-1.elb.amazonaws.com
esetpwmdata-1.s3.amazonaws.com
s3-3-w.amazonaws.com
IP addresses
52.209.182.22, 52.48.20.160, 52.50.84.107
52.209.182.22, 52.48.20.160, 52.50.84.107
52.218.64.33
52.218.64.33

Používání modulu Antispam:

 • Verze 5 a novější: ESET Endpoint verze 8.0 a novější musí být schopen překládat názvy hostitelů. ESET Endpoint verze 7.x a starší UDP/TCP port 53).
 • Základní doména pro DNS dotazy: e5.sk
POZNÁMKA:

Ujistěte se, že je pro adresy uvedené v tabulce níže otevřen TCP/UDP port 53535. V opačném případě bude výkon a míra zachycení antispamu omezena.

Hostname
h1-ars01-v.eset.com
h1-ars02-v.eset.com
h1-ars03-v.eset.com
h1-ars04-v.eset.com
h1-ars05-v.eset.com
h1-ars06.eset.com
h1-ars07.eset.com
h3-ars01-v.eset.com
h3-ars02-v.eset.com
h3-ars03-v.eset.com
h3-ars04-v.eset.com
h3-ars05-v.eset.com
h3-ars06.eset.com
h3-ars07.eset.com
h5-ars01-v.eset.com
h5-ars02-v.eset.com
h5-ars03-v.eset.com
h5-ars04-v.eset.com
h5-ars05-v.eset.com
h5-ars06.eset.com
h5-ars07.eset.com
IP address
91.228.166.61
91.228.166.62
91.228.166.63
91.228.166.64
91.228.166.65
91.228.166.119
91.228.166.120
91.228.167.36
91.228.167.67
91.228.167.68
91.228.167.74
91.228.167.116
91.228.167.136
91.228.167.138
38.90.226.21
38.90.226.22
38.90.226.23
38.90.226.24
38.90.226.25
38.90.226.19
38.90.226.27
 • Verze 4: Je třeba povolit pouze požadavky na místní server DNS (port 53)
 • Verze 3:
  • 82.165.143.243
  • 87.106.222.139
  • 87.106.240.241
  • 82.165.143.242
  • 87.106.131.195

Domény používané modulem Antispam:

Hostnames
dns.e5.sk
salt.e5.sk
rsys.e5.sk
arb.e5.sk
asplog.e5.sk
mri.e5.sk
ipt.e5.sk
sample.e5.sk
stat.e5.sk
setting.e5.sk
gid.e5.sk
IP address
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
91.228.167.63

Použití modulu antispam:

(ESET Mail Security 4.x for Microsoft Exchange, ESET Mail Security 4.x for IBM Lotus Domino, ESET Mail Security for Linux/BSD/Solaris 4.0)

 • ds1-uk-rules-1.mailshell.net
 • ds1-uk-rules-2.mailshell.net
 • ds1-uk-rules-3.mailshell.net
 • fh-uk11.mailshell.net

Tyto IP adresy musí být povoleny pro port HTTP 80 (používaný pro stahování aktualizací databáze Antispam). Dále je vyžadován přístup k lokálnímu DNS serveru pro DNS dotazy na UDP/TCP portu 53 (ESET Endpoint verze 8.0 a novější musí umět překládat hostitelská jména. ESET Endpoint verze 7.x a starší UDP/TCP port 53).

23.239.11.145
23.239.13.41
23.239.15.84
23.92.19.91
23.92.26.7
23.92.27.240
50.116.11.250
50.116.14.27
50.116.19.218
50.116.2.121
50.116.3.153
50.116.3.42
50.116.4.68
50.116.50.102
50.116.50.105
50.116.50.109
50.116.50.197
50.116.50.202
50.116.54.198
50.116.61.111
50.116.61.155
50.116.62.242
50.116.63.215
50.116.63.216
66.175.214.89
66.175.223.13
66.228.48.183
74.207.240.108
74.207.252.229
74.208.106.28
74.208.78.224
74.208.79.219
74.208.79.224
74.208.99.25
77.68.39.21
77.68.39.31
80.85.85.133
80.85.85.200
80.85.85.58
85.159.211.160
87.106.104.112
87.106.11.214
87.106.11.38
87.106.12.77
87.106.128.170
87.106.13.61
87.106.141.10
87.106.183.224
87.106.209.135
87.106.209.149
87.106.210.57
87.106.214.177
87.106.240.160
88.208.202.90
88.208.202.91
88.208.248.146
88.208.248.164
88.208.248.199
88.208.248.200
88.80.184.106
88.80.185.201
88.80.190.155
96.126.106.194
96.126.98.211
97.107.134.71
104.131.131.132
104.200.24.34
109.123.106.250
109.74.197.59
151.236.219.57
162.216.16.201
162.216.18.163
173.230.146.110
173.230.152.57
173.255.209.236
173.255.213.36
173.255.214.49
173.255.214.53
173.255.218.51
173.255.226.186
173.255.232.151
173.255.234.245
173.255.234.85
173.255.243.160
173.255.245.232
173.255.253.150
173.255.254.232
176.58.100.154
176.58.101.140
176.58.104.101
176.58.110.248
176.58.111.122
176.58.111.124
176.58.111.163
176.58.112.126
176.58.112.160
176.58.115.138
176.58.115.39
176.58.117.5
176.58.117.75
176.58.119.151
176.58.124.244
176.58.97.188
176.58.98.13
176.58.98.155
176.58.99.196
176.58.99.197
178.79.128.94
178.79.138.31
178.79.140.188
178.79.143.222
178.79.150.32
178.79.152.167
178.79.153.233
178.79.157.41
178.79.159.237
178.79.163.250
178.79.164.196
178.79.181.233
178.79.182.43
178.79.183.81
178.79.186.194
178.79.188.10
178.79.190.135
178.79.190.174
192.155.84.126
192.155.86.247
192.155.87.170
192.81.129.218
192.81.134.251
198.58.97.43
198.74.49.240
198.74.57.188
198.74.58.243
209.157.64.162
209.157.64.163
209.157.64.164
209.157.64.165
209.157.64.166
209.157.64.167
209.157.64.168
209.157.64.169
209.157.64.170
209.157.64.171
209.157.64.172
209.157.64.173
209.157.64.174
209.157.64.175
209.157.64.176
209.157.64.177
209.157.66.226
209.157.66.227
209.157.66.229
209.157.66.230
209.157.66.232
209.157.66.234
209.157.66.235
209.157.66.236
209.157.66.237
209.157.66.238
209.157.66.239
209.157.66.240
209.157.66.241
209.157.66.242
209.157.66.243
209.157.66.244
209.157.66.245
209.157.66.246
209.157.66.247
209.157.66.248
209.157.66.249
209.157.66.253
212.227.96.110
212.71.233.60
212.71.251.168
212.71.251.182
212.71.252.146
213.171.205.141
213.171.205.238
213.171.205.77
213.171.205.78
213.171.206.148
213.171.207.47
213.171.207.48
213.171.207.62
213.171.207.71
213.171.207.72
217.174.248.233
217.174.249.167
217.174.249.223
217.174.249.232
 
 
 
 


Pro zajištění správné funkčnosti propojení a přesměrování z hlavního okna programu produktu ESET:

Hostname
go.eset.com
go.eset.eu
 
support-go.eset.eu
h1-redir02-v.eset.com
h3-redir02-v.eset.com
IP address
52.166.8.11
91.228.166.47
91.228.167.128
91.228.166.78
91.228.167.98


Aktivace produktů ESET Mobile Security:

 • reg01.eset.com/mob_activate - reg04.eset.com/mob_activate
 • reg01.eset.com/mob_register - reg04.eset.com/mob_register

ESET Data Framework (Anti-Theft, ESET Business Account, Rodičovská kontrola, Kontrola webu):

Hostname
edf.eset.com
 
 
 
h1-edfspy02-v.eset.com
h1-edfspy02-v.eset.com
h1-arse01-v.eset.com
h1-arse02-v.eset.com
h3-arse01-v.eset.com
h3-arse02-v.eset.com
h5-arse01-v.eset.com
h5-arse02-v.eset.com
h5-arse03-v.eset.com
h5-arse04-v.eset.com
ecp.eset.systems
ecp.eset.systems
 
 
IP address
13.64.23.53
13.91.140.245
23.99.12.158
52.160.70.199
91.228.165.74
91.228.167.40
91.228.166.104
91.228.166.71
91.228.167.64
91.228.167.81
38.90.226.16
38.90.226.17
38.90.226.42
38.90.226.34
13.91.140.245
13.64.23.53
138.91.165.201
13.93.203.130
Note
 
 
 
 
Old ESET products only
Old ESET products only
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESET repozitář - repository.eset.com (ESET Remote Administrator 6.x, ESET Security Management Center 7.x a ESET PROTECT):

Hostname
repository.eset.com
repous.wip.eset.com
us-repository.eset.com
us-repository.gtm.eset.com
h5-repository03-v.eset.com
reponocdn.wip.eset.com
h1-repo01-v.eset.com
hp-webs01-s.eset.com
h1-repository01-v.eset.com
reponocdn.wip.eset.com
h3-repository02-v.eset.com
91-228-167-25.ptr.eset.com
nocdn-repository.gtm.eset.com
reponocdn.wip.eset.com
IP address
38.90.226.20
38.90.226.20
38.90.226.20
38.90.226.20
38.90.226.20
38.90.226.20
91.228.166.19
91.228.166.23
91.228.166.23
91.228.166.23
91.228.167.25
91.228.167.25
91.228.167.25
91.228.167.25

IP adresa serveru repozitáře ESET v Číně: 161.189.152.208
Některé lokality (například Japonsko, Austrálie nebo Nový Zéland) mohou mít jiné IP adresy z důvodu použití CDN.
Pro připojení k serverům repozitáře ESET použijte pouze adresu repositorynocdn.eset.com, v tomto případě však může docházet k pomalejšímu stahování.

Při přístupu k repozitáři nebo aktualizačním serverům ESET přes proxy třetí strany se ujistěte, že máte povolen protokol HTTP 1.1. To platí pro všechny produkty, které mají přístup k úložišti ESET.

Více informací naleznete na stránce:

Automatické aktualizace produktů ESET Endpoint Security a ESET Endpoint Antivirus

ESET Endpoint Security a ESET Endpoint Antivirus se také připojují k repozitáři repository.eset.com, v případě pokud je zapnuto Micro PCU (mikroaktualizace programových komponent).


Konfigurace sítě pro ESET PROTECT Cloud

Požadované domény a porty, které musí být v síti povoleny.
 

Konfigurace sítě pro ESET Inspect Cloud

Požadované domény a porty, které musí být v síti povoleny.

Služba ESET Push Notification

Hostname
epns.eset.com
h1-epnsbroker01.eset.com
h1-epnsbroker02.eset.com
h1-epnsbroker03.eset.com
h1-epnsbroker04.eset.com
h1-epnsbroker05.eset.com
h1-epnsbroker06.eset.com
h1-epnsbroker07.eset.com
h3-epnsbroker01.eset.com
h3-epnsbroker02.eset.com
h3-epnsbroker03.eset.com
h3-epnsbroker04.eset.com
h3-epnsbroker05.eset.com
h3-epnsbroker06.eset.com
h3-epnsbroker07.eset.com
h5-epnsbroker01.eset.com
h5-epnsbroker02.eset.com
h5-epnsbroker03.eset.com
h5-epnsbroker04.eset.com
h5-epnsbroker05.eset.com
h5-epnsbroker06.eset.com
h5-epnsbroker07.eset.com
IP address
 
91.228.165.144
91.228.165.145
91.228.165.146
91.228.165.147
91.228.165.148
91.228.165.159
91.228.165.160
91.228.167.171
91.228.167.172
91.228.167.187
91.228.167.188
91.228.167.192
91.228.167.193
91.228.167.194
38.90.226.51
38.90.226.52
38.90.226.62
38.90.226.63
38.90.226.64
38.90.226.65
38.90.226.66
Port
8883, 443
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Služba ESET Push Notification Service (EPNS) odesílá Wake-Up volání mezi ESET Management Agenty a serverem ESMC/ESET PROTECT/ESET PROTECT Cloud.


ESET LiveGuard Advanced:

Uživatelé musí pro každý název hostitele vytvořit whitelist obou adres.

Hostname
r.edtd.eset.com
 
d.edtd.eset.com
 
IP address
137.117.138.135 (Europe)
13.83.244.211 (USA)
137.117.138.135 (Europe)
13.83.244.211 (USA)


Služby (aktivace, expirace, IP lokalizace, sledování, kontrola verze, přesměrování, obrázky a zprávy v produktu, kontrola SSL certifikátu):

Služby propojení a přesměrování:

Hostname
proxy.eset.com
 
 
 
 
 
 
 
h1-weblb01-v.eset.com
h3-weblb01-v.eset.com
IP address
91.228.165.81
91.228.165.85
91.228.167.55
91.228.167.125
13.91.140.245
13.64.23.53
138.91.165.201
13.93.203.130
91.228.165.79
91.228.167.123

Aktivace:

Hostname
register.eset.com
 
h1-weblb01-v.eset.com
h3-weblb01-v.eset.com
iploc.eset.com
 
 
 
pki.eset.com
 
 
versioncheck.eset.com
 
edf.eset.com
 
 
 
IP address
91.228.165.81
91.228.167.125
91.228.165.79
91.228.167.123
13.91.140.245
13.64.23.53
138.91.165.201
13.93.203.130
91.228.166.181
91.228.167.181
38.90.227.50
91.228.165.81
91.228.167.125
13.64.23.53
13.91.140.245
23.99.12.158
52.160.70.199
Note
 
 
Old Activation services
Old Activation services
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trace - Statistiky instalace:

Hostname IP address
trace.eset.com 91.228.165.81
91.228.167.125

Obrázky a zprávy v produktu:

Hostname IP address
ipm.eset.com 13.91.140.245
13.64.23.53
138.91.165.201
13.93.203.130
banner.eset.com 91.228.167.30

Kontrola certifikátu SSL:

Hostname IP address
proxy-detection.eset.com 38.90.226.28
91.228.166.91
91.228.167.91


Online nápověda a databáze znalostí:

Hostname
help.eset.com
 
 
support.eset.com
 
int.form.eset.com
IP address
91.228.165.46
91.228.167.61
38.90.227.28
34.198.154.246
52.4.210.140
91.228.166.22
91.228.166.154


ESET MSP Utility (EMU)

Hostname IP address Port
ftp.eset.sk 91.228.166.130 80
mspapi.esetsoftware.com 168.62.212.42 443


Vyrovnávání zátěže DNS

Služba ESET DNS pro domény eset.com je často využívána pro optimální distribuci požadavků na zdroje společnosti ESET.

Hostname
h1-f5lb01-s.eset.com
h3-f5lb01-s.eset.com
h5-f5lb01-s.eset.com
h1-f5gtm01-s.eset.com
h3-f5gtm01-s.eset.com
h5-f5gtm01-s.eset.com
IP address
91.228.165.117
91.228.167.16
38.90.226.53
91.228.165.72
91.228.167.185
38.90.226.59


Telemetrie

Telemetrické služby:

 • gallup.eset.com:443


Kontroly zrušení certifikátů (OCSP)

Některé aplikace třetích stran (například webové prohlížeče) kontrolují stav zrušení certifikátů SSL/TLS prostřednictvím protokolu OCSP (Online Certificate Status Protocol).

 • 93.184.220.29
 • 72.21.91.29
 • 192.16.58.8
 • 117.18.237.29
 • 66.225.197.197
O stav OCSP je třeba požádat prostřednictvím protokolu HTTP

Pro ověření některých certifikátů musí být stav OCSP vyžádán přes HTTP. Ujistěte se, že váš produkt ESET takové požadavky neblokuje, abyste se vyhnuli problémům, např. zdlouhavému ověření z důvodu timeoutů.

Více informací naleznete v článku DigiCert KB.


Bezpečnostní omezení a limity pro Syslog

Další nastavení zabezpečení:

Správci by měli nakonfigurovat firewall svého Syslog serveru tak, aby povoloval příchozí události Syslog Exportu pouze z následujících IP rozsahů:

 • Odchozí IP adresy z ESET PROTECT Cloud v regionu Evropa:
  51.136.106.164/30
 • Odchozí IP adresy z ESET PROTECT Cloud v regionu USA::
  40.81.8.148/30
 • Odchozí IP adresy z ESET PROTECT Cloud v regionu Japonsko:
  20.78.10.184/30

Více informací o bezpečnostních omezeních a limitech Syslogu naleznete v našem článku online nápovědy.

Zpět na začátek


Příjmání e-mailů ze systémů ESET

Chcete-li přijímat e-maily ze systémů EBA, EMA, ESET HOME atd. ujistěte se, že je na vašem poštovním serveru a všech souvisejících systémech povolena následující IP adresa odesílatele:

 
IP address
50.31.61.240
 

Zpět na začátek