[KB3608] Ktoré porty používa ESET Remote Administrator? (6.x)

Riešenie

Nižšie uvedená tabuľka obsahuje všetky možné sieťové používané komunikačné porty programu ESET Remote Administrator a jeho súčastí nainštalovaných vo vašom prostredí. Ďalšia komunikácia prebieha cez natívne procesy operačného systému (napríklad NetBIOS, cez TCP/IP).

Dôležité!

  • Preddefinované porty 2222, 2223 je možné zmeniť, ak sú už použité inými aplikáciami.
  • Všetky nižšie uvedené porty nesmú byť používané inými aplikáciami.
  • Uistite sa, že ste vo vašom prostredí nastavili firewall(y) pre povolenie komunikácie cez porty uvedené nižšie.

ERA Server:

Protokol Port Použitie Popis
TCP 2222 ERA Server počúva Komunikácia medzi klientmi a ERA serverom
TCP 2223 ERA Server počúva Komunikácia medzi ERA Web Console a ERA serverom, používaná pre asistované inštalácie

ERA Web Console:

Protokol Port Použitie Popis
TCP 443 Počúvanie HTTP SSL Web Console prístup

ERA Proxy:

Protokol Port Použitie Popis
TCP 2222 Počúvanie Komunikácia medzi ERA Agent a ERA Proxy

HTTP Proxy:

Protokol Port Použitie Popis
TCP 3128 Počúvanie HTTP Proxy (ukladanie aktualizácie do vyrovnávacej pamäte)

ERA Agent:

Protokol Port Použitie Popis
UDP 1237 Počúvanie Výzva na prebudenie
UDP 1238 Počúvanie Výzva na prebudenie

Mobile Device Connector:

Protokol Port Použitie Popis
TCP 9977   Interná komunikácia medzi MDC a ERA agentom
TCP 9978   Interná komunikácia medzi MDC a ERA agentom
TCP 9980 Registrácia mobilného zariadenia Port registrácie
TCP 9981 Komunikácia s ERA Mobile Device Connector sa pripája k ERA Serveru
TCP 5223   Externá komunikácia so službami Apple Push Notification
TCP 2195   Odosielanie notifikácií na služby Apple Push Notification
TCP 2196   Odozva služieb Apple Push Notification
TCP 443   Zálohový port na Wi-Fi, ak sa zariadenia nevedia pripojiť na APN cez port 5223

ERA Agent - porty používané na vzdialené nasadenie ERA agenta, na počítače s operačným systémom Windows:

Protokol Port Použitie Popis
TCP 139 Cieľový port z pohľadu ERA Server Používa zdieľaný ADMIN$
TCP 445 Cieľový port z pohľadu ERA Server Priamy prístup k zdieľaným prostriedkom, pomocou protokolu TCP/IP, počas vzdialenej inštalácie (alternatíva k TCP 139)
UDP 137 Cieľový port z pohľadu ERA Server Rozlišovanie názvov počas vzdialených inštalácií
UDP 138 Cieľový port z pohľadu ERA Server Prehliadanie webu počas vzdialenej inštalácie
 

 

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)