[KB8127] Ukončenie podpory produktu ESET License Administrator

Problém

Koniec životnosti ESET License Administrator

ESET License Administrator dosiahol 30. júna 2022 koniec životnosti.

Detaily


Kliknutím rozbalíte


ESET License Administrator dosiahol v marci 2020 stav obmedzenej podpory. Jeho nástupca, ESET Business Account, bol vydaný v septembri 2018.

Portál ESET Business Account umožňuje majiteľom firemných licencií ESET spravovať všetky ich licencie na jednom mieste. Firemné licencie zakúpené po septembri 2018 sa spravujú na portáli ESET Business Account. V online príručke ESET Business Account nájdete porovnanie ESET Business Account a ESET License Administrator.


Riešenie

ESET License Administrator dosiahol stav konca životnosti 30. júna 2022.

Používateľom ESET License Administrator spoločnosť ESET dôrazne odporúča migráciu licencií z ESET License Administrator do ESET Business Account.

Dňa 11. novembra 2021 boli na portáli ESET License Administrator uplatnené nasledujúce obmedzenia:

 • Nemožnosť vytvoriť nové konto správcu zabezpečenia
 • Nemožno registrovať cloudovú licenciu (softvér ako služba)

Migrácia licencií z ESET License Administrator do ESET Business Account

Predtým ako budete pokračovať

Na migráciu licencie z ESET License Administrator do ESET Business Account potrebujete mať licenčný kľúč, heslo vlastníka licencie (alebo vaše prihlasovacie údaje) a prístup k e-mailovej adrese, na ktorú je vaša licencia ESET registrovaná.

Ak nepoznáte svoj licenčný kľúč, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti ESET.

 1. Prejdite do portálu ESET Business Account a prihláste sa.

 2. Ak ešte nemáte účet, kliknite na Bezplatne sa zaregistrujte a vytvorte si účet.

E-mailová adresa 

Aby migrácia licencií prebehla bez problémov, musí sa e-mailová adresa nového účtu ESET Business Account zhodovať s e-mailovou adresou používanou na portáli ESET License Administrator. Ak sa nová e-mailová adresa líši od adresy používanej v ESET License Administrator, na migráciu licencií bude potrebné zadať licenčné heslo.

Obrázok 1-1
Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší v novom okne
 1. Kliknite na LicencieZadajte licenčný kľúč. Ak už máte inú licenciu vo svojom účte ESET Business Account, kliknite na LicenciePridať licenciuZadajte licenčný kľúč.
Obrázok 1-2
Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší v novom okne
 1. Napíšte alebo skopírujte a vložte svoj licenčný kľúč. Následne kliknite na Pridať licenciu.
Obrázok 1-3
Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší v novom okne
 1. Vpíšte alebo skopírujte a vložte heslo vlastníka licencie. Potom kliknite na Overiť.
ESET Business Account verzia 3.59 a novšia 

V ESET Business Account verzie 3.59 a novšej používatelia, ktorí migrujú svoju licenciu z ESET License Administrator do ESET Business Account, nebudú musieť zadávať alebo kopírovať/vkladať licenčné heslo do ESET License Administrator, ak je e-mail vlastníka licencie rovnaký ako e-mail jeho účtu v ESET Business Account.

Obrázok 1-4
Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší v novom okne
 1. Ak chcete, aby zostal bezpečnostný produkt ESET na vašich zariadeniach aktivovaný, kliknite na Ponechať. V opačnom prípade kliknite na Deaktivovať.
Obrázok 1-5
Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší v novom okne

Viac informácií nájdete na stránkach ESET Online pomocníka.


Často kladené otázky týkajúce sa ukončenia životnosti portálu ESET License Administrator

 1. Migruje ESET moje licencie z ESET License Administrator automaticky na ESET Business Account po skončení životnosti ESET License Administrator?  
  Licenciu aktivovanú v ESET License Administrator môžete používať na aktiváciu zariadení aj po skončení životnosti ESET License Administrator (do skončenia platnosti vašej licencie). Vaša licencia zostáva aktívna a môžete ju priradiť k svojmu účtu ESET Business Account pred aj po skončení životnosti ESET License Administrator. Na tento účel odporúčame archivovať e-mail s licenčnými údajmi, ktoré ste dostali od spoločnosti ESET. ESET nebude migrovať vaše licencie vo vašom mene.

 2. Ako môžem premigrovať licencie z ESET License Administrator do ESET Business Account?
  Postupujte podľa príručky pre ESET Business Account, kde nájdete inštrukcie, ako importovať licencie z ESET License Administrator do ESET Business Account.

 3. Bude odo mňa ESET Business Account vyžadovať heslo k licencii z ESET License Administrator?
  Od apríla 2022 vás ESET Business Account požiada o overenie migrácie licencie zadaním licenčného hesla len v prípade, ak sa e-mail majiteľa licencie líši od e-mailu, ktorý sa používa na prihlásenie do ESET Business Account (e-mail ESET Business Account).

 4. Ako môžem obnoviť licenčné heslo?
  Portál ESET License Administrator už dosiahol koniec životnosti, a preto viac nie je dostupný. Ak potrebujete obnoviť licenčné heslo, kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.

 5. Budú moja licencia a aktivované zariadenia automaticky deaktivované po skončení životnosti ESET License Administrator?
  Ak ste vlastníkom licencie, vaša licencia a aktivované zariadenia zostanú aktívne až do skončenia platnosti licencie, ale licencia už nebude dostupná pre bezpečnostného správcu. Zariadenia aktivované bezpečnostným správcom zostávajú aktívne a chránené. Ak majiteľ licencie premigruje svoju licenciu do portálu ESET Business Account, bezpečnostný správca bude o tom informovaný e-mailom. Ak bezpečnostný správca potrebuje prístup k licencii, musí mať používateľský prístup k účtu ESET Business Account majiteľa licencie.

 6. Bude mať ukončenie životnosti ESET License Administrator vplyv na moje licencie a aktivované zariadenia spravované v konzolách na vzdialenú správu zabezpečenia, ako je ESET PROTECT?
  Ak ste vlastník licencie, vaše licencie a aktivované zariadenia nebudú ovplyvnené. Ak ste bezpečnostný správca, pozrite si otázku č. 5.

 7. Čo sa stane s mojimi aktivovanými zariadeniami po migrácii z ESET License Administrator do ESET Business Account?
  Systém sa vás pred procesom migrácie opýta, či požadujete ponechať vaše zariadenia aktívne. Ak sa rozhodnete ponechať ich aktívne, zobrazia sa vo vašom účte ESET Business Account. Ak nie, budú automaticky deaktivované.

 8. Čo sa stane s mojimi zariadeniami aktivovanými offline licenčným súborom a so samotným offline licenčným súborom po migrácii licencie do ESET Business Account?
  Na zariadenia nemá táto akcia vplyv, vaše zariadenia zostávajú aktivované offline licenčným súborom, pričom licencia a offline súbor sú zmigrované do portálu ESET Business Account.

 9. Čo sa stane s mojimi zariadeniami aktivovanými offline licenčným súborom po migrácii do ESET Business Account, ak boli predtým označené ako pripojené na internet?
  Zariadenia budú premigrované do ESET Business Account a označené ako pripojené na internet. Offline licenčný súbor je tiež zmigrovaný. Používateľ nemôže generovať ďalšie offline licenčné súbory.

 10. Čo sa stane s mojimi zariadeniami aktivovanými offline licenčným súborom z whitelistu po migrácii do ESET Business Account?
  Tieto aktivované zariadenia zostávajú aktivované offline licenčnými súbormi z whitelistu a nezobrazujú sa v ESET Business Account. Zároveň je používateľovi umožnené generovať ďalšie offline licenčné súbory v ESET Business Account. 

 11. Čo sa stane s bezpečnostným správcom po ukončení životnosti licencie ESET License Administrator?
  Zariadenia aktivované bezpečnostným správcom zostanú aktívne. Bezpečnostný správca však stratí možnosť aktivovať nové zariadenia a prideľovať nové licencie. Vlastník licencie by mal pre bezpečnostného správcu vytvoriť používateľskú účet v ESET Business Account. V opačnom prípade bezpečnostný správca stratí prístup k licenciám. 

 12. Čo sa stane, keď bezpečnostný správca migruje licencie do účtu ESET Business Account?
  Systém požiada majiteľa licencie e-mailom o potvrdenie. Ak majiteľ licencie túto akciu potvrdí, nebude môcť priradiť licenciu ku svojmu účtu ESET Business Account a bezpečnostný správca získa plnú kontrolu.

 13. Čo sa stane s produktmi ESET a konzolami na správu, ktoré umožňujú používať prihlasovacie údaje bezpečnostného správcu?
  Produkty postupne vypnú možnosť používať prihlasovacie údaje bezpečnostného správcu, pričom naďalej bude možné používať prihlasovacie údaje používateľa ESET Business Account a prihlasovacie údaje používateľa stránky ESET Business Account.

 14. Mám možnosť stiahnuť staršie licenčné súbory v ESET Business Account?
  Ano, ale staršie licenčné súbory boli dostupné pre produkty ESET verzie 5 a staršie. Všetky tieto verzie produktov boli ukončené, preto je sťahovanie starších súborov pre ne zastarané.

 15. Ako sa ukončenie životnosti ESET License Administrator dotýka produktov na ochranu koncových zaraidení a konzol na správu?
  Zmeny týkajúce sa ukončenia životnosti ESET License Administrator sa budú aplikovať len na plne podporované verzie produktov ESET na ochranu koncových zariadení a konzol na správu. Viac informácií o podporovaných verziách produktov ESET nájdete v Politike ukončenia životnosti produktov ESET. Známe problémy môžu vzniknúť, pretože zmeny týkajúce sa konca životnosti ESET License Administrator budú implementované postupne až do konca roka 2022. 

 16. Čo ak chcem svoju licenciu migrovať späť do ESET License Administrator?
  Proces migrácie licencie z ESET License Administrator do ESET Business Account je nevratný. V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na technickú podporu spoločnosti ESET.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)