[KB3126] Wyłączanie filtrowania protokołu SSL w produktach ESET for Windows

Problem

 • Strony wykorzystujące szyfrowany protokół HTTPS nie ładują się lub otrzymujesz komunikat "Połączenie nie jest bezpieczne" podczas korzystania z przeglądarki internetowej na systemie Windows zabezpieczonym przez produkt ESET
 • Strony internetowe wykorzystujące certyfikat SSL nie są dostępne
 • Otrzymujesz komunikat błędu: "sec_error_reused_issuer_and_serial" (Certyfikat zawiera ten sam numer seryjny co inny certyfikat)
 • Urząd certyfikacji nie został prawidłowo zaimportowany

Rozwiązanie

Wyłącz i ponownie włącz filtrowanie protokołu SSL

Video Tutorial

Zdarza się, że urząd certyfikacji nie zostaje prawidłowo zaimportowany podczas instalacji produktu zabezpieczającego ESET. Problem ten można rozwiązać wykonując wyłączenie i ponowne włączenie filtrowania protokołu SSL. Aby to zrobić wykonaj poniższe czynności:

 1. Uruchom główne okno programu ESET.

 2. Wciśnij klawisz F5, aby przejść do Ustawień zaawansowanych.

 3. Kliknij Strony internetowe i poczta e-mail, rozwiń SSL/TLS,kliknij na przełącznik dostępny obok Włącz filtrowanie protokołu SSL/TLS, aby go wyłączyć (opcje zostaną wyszarzone) i kolejno wciśnij OK.
 1. Wciśnij ponownie klawisz F5, aby otworzyć Ustawienia zaawansowane.

 2. Kliknij Strony internetowe i poczta e-mail, rozwiń SSL/TLS, kliknij na przełącznik dostępny obok Włącz filtrowanie protokołu SSL/TLS, aby ponownie włączyć funkcję i kolejno wciśnij OK.
 1. Uruchom ponownie komputer.

Po wykonaniu powyżej opisanych kroków otwieranie stron wykorzystujących certyfikaty SSL powinno działać bez zakłóceń. Jeżeli problem nadal występuje wykonaj instrukcje dostępne w kolejnej sekcji, aby tymczasowo wyłączyć filtrowanie protokołu SSL w produkcie ESET.


Tymczasowe wyłączenie filtrowania protokołu SSL

Potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa

Użyj tej procedury wyłącznie na polecenie pomocy technicznej ESET. Wyłączenie filtrowania SSL jest usunięciem jednej z warstw zabezpieczeń zapewnianej przez produkt ESET i może narazić system na zagrożenie bezpieczeństwa.

 1. Uruchom główne okno programu ESET.

 2. Wciśnij klawisz F5, aby przejść do Ustawień zaawansowanych.

 3. Kliknij Strony internetowe i poczta e-mail, rozwiń SSL/TLS,kliknij na przełącznik dostępny obok Włącz filtrowanie protokołu SSL/TLS, aby go wyłączyć (opcje zostaną wyszarzone) i kolejno wciśnij OK.

Powinieneś teraz mieć dostęp do stron internetowych, które używają certyfikatów SSL bez zakłóceń.

Jeżeli problem w dalszym ciągu występuje, skontaktuj się z Pomocą Techniczną ESET.

 

 

Dodatkowa pomoc