[KB3126] Ako vypnúť filtrovanie protokolu SSL v produktoch ESET pre Windows určených pre domácnosti (14.x)

Problém

Riešenie

Vypnutie a opätovné zapnutie filtrovania protokolu SSL

Video Tutorial

V niektorých prípadoch sa koreňový certifikát počas inštalácie bezpečnostných produktov ESET správne neimportuje. Tento problém sa dá často vyriešiť vypnutím a opätovným zapnutím filtrovania protokolu SSL. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Otvorte hlavné okno bezpečnostného programu ESET pre Windows.

  2. Stlačením klávesu F5 otvorte Rozšírené nastavenia.

  3. Kliknite na Web a e‑mail, rozbaľte sekciu SSL/TLS, kliknutím na prepínacie tlačidlo vedľa možnosti Zapnúť filtrovanie protokolu SSL/TLS túto funkciu vypnite a následne kliknite na OK.

Obrázok 1-1
  1. Stlačením klávesu F5 otvorte Rozšírené nastavenia.

  2. Kliknite na Web a e‑mail, rozbaľte sekciu SSL/TLS, kliknutím na prepínacie tlačidlo vedľa možnosti Zapnúť filtrovanie protokolu SSL/TLS túto funkciu znova zapnite a následne kliknite na OK.

Obrázok 1-2
  1. Reštartujte počítač.

Teraz by ste už mali mať bezproblémový prístup k webovým stránkam, ktoré používajú certifikáty SSL. Ak problém pretrváva, môžete podľa pokynov v ďalšej časti dočasne vypnúť filtrovanie protokolu SSL a nerušene pokračovať v prehliadaní.


Dočasné vypnutie filtrovania protokolu SSL

Potenciálne bezpečnostné riziko

Tento postup použite len na základe pokynov technickej podpory spoločnosti ESET. Vypnutím kontroly protokolu SSL sa odstráni vrstva zabezpečenia, ktorú poskytuje ESET Smart Security, v dôsledku čoho môže byť váš systém vystavený bezpečnostným rizikám.

  1. Otvorte hlavné okno bezpečnostného programu ESET pre Windows.

  2. Stlačením klávesu F5 otvorte Rozšírené nastavenia.

  3. Kliknite na Web a e‑mail, rozbaľte sekciu SSL/TLS, kliknite na prepínacie tlačidlo vedľa možnosti Zapnúť filtrovanie protokolu SSL/TLS a následne kliknite na OK.

Obrázok 2-1

Teraz by ste už mali mať bezproblémový prístup k webovým stránkam, ktoré používajú certifikáty SSL.

Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť, kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.


Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)