[KB2256] Jaka jest różnica pomiędzy aktualizacją Bazy sygnatur wirusów a aktualizacją Komponentów Programu (PCU – Program Component Update) ?

Rozwiązanie

Aktualizacja bazy Sygnatur wirusów i modułów:

Program ESET pobiera codziennie aktualizacje Baz sygnatur wirusów. Aktualizacje te zapewniają maksymalną ochronę przeciwko znanym zagrożeniom, które potencjalnie mogą być szkodliwe dla naszego komputera. Aktualizacje te zawierają najnowsze sygnatury zagrożeń dodane do bazy danych programu. Są to aktualizacje przyrostowe w celu pobrania aktualizacji dotyczących tylko najnowszych sygnatur w odniesieniu do całej bazy.
Dodatkowo wraz z aktualizacjami baz sygnatur wirusów udostępniane są okazjonalnie aktualizacje modułów. Aktualizacja modułu jest najnowszą wersją części oprogramowania ESET.

Aktualizacje Komponentów Programu (PCU):

Oddzielnie od aktualizacji baz sygnatur wirusów oraz modułów istnieje Aktualizacja Komponentów Programów(PCU). PCU jest najnowszą wersją programu ESET. Aktualizacje takie rzadko wypuszczane są do klientów jako aktualizacja modułów lub baz sygnatur wirusów, natomiast jest dostępna na stronie http://www.eset.pl/Pobierz . Nawiązując do następującego artykułu z Bazy wiedzy, jeżeli zostało wyświetlone powiadomienie o automatycznej aktualizacji Komponentów programu:

Jeżeli chcemy uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji, przechodzimy do poniższych definicji (pomoc/informacje)

 

Dodatkowe informacje:

Program ESET został zaprojektowany jako rozszerzalny produkt. Podstawowym elementem jest silnik, który zawiera usługę jądra oraz dodatkowe komponenty takie jak sterowniki filtrów. Interfejs użytkownika oraz pomoc online są również komponentami programu.

Silnik, który jest częścią bazową produktu szeroko wykorzystuje dołączone moduły. Moduły programu ESET są pewnego rodzaju biblioteką, która zapewnia wiele funkcji takie jak antywirus/antyspyware, de-archiwizaja (dekompresja archiwów), zaawansowana heurystyka/wirtualizacja, self-defense, zapora osobista oraz antyspam.

Silnik oraz moduły korzystają z bazy sygnatur wirusów, które pozwalają na wykrycie, zabezpieczenie oraz usunięcie złośliwego oprogramowania. Aktualizacje te nazywane są aktualizacją „Bazy sygnatur wirusów” . Aktualna liczba „klasycznych” wirusów jest stosunkowo mała w porównaniu do dziennie wypuszczanych agentów, botów, złodziei haseł, koni trojańskich, robaków oraz innych form złośliwego oprogramowania. Bazy sygnatur wirusów w takim wypadku powinny być rozpatrywane jak sygnatury złośliwego oprogramowania. Exploity i zagrożenia, które są używane do wprowadzania złośliwego kodu do systemu, lecz nie zawierają szkodliwego oprogramowanie w sobie (ataki typu Web-based, itp.) są również wykrywane przez program.

Przy pobieraniu aktualizacji baz sygnatur wirusów, pobierane są tylko najnowsze listy sygnatur dotyczących nowych i znanych zagrożeń. Jednakże, od momentu gdy program ESET działa modułowo, aktualizacje modułów (biblioteki) mogą być również udostępniane w tym samym czasie.

Informacje o bazie sygnatur wirusów są wyświetlane w głównym oknie graficznego interfejsu użytkownika. Mogą być również dodatkowo wyświetlone po najechaniu kursorem myszy na ikonie programu przy zegarze systemowy w systemowym obszarze powiadomień. Aktualizacje baz sygnatur wirusów są ogłaszane przez znaczniki RSS.

Aktualizacje sygnatur oraz modułów, nie aktualizują części programu takich jak silnik, interfejs użytkownika i pomocy online. W celu aktualizacji tych składników należy uruchomić aktualizację PCU. Po wykonaniu PCU program pobierze kompletną najnowszą wersję aplikacji i uruchomi ją w celu aktualizacji.

 

Dodatkowa pomoc