[KB3244] Ako manuálne odinštalujem ESET Cyber Security alebo ESET Cyber Security Pro?

Problém

 • Pri pokuse o odinštalovanie programu ESET Cyber Security alebo ESET Cyber Security Pro sa vám zobrazilo chybové hlásenie „Odinštalácia skončila chybou“ alebo „Odinštalácia zlyhala“.
 • Pri aktualizovaní programu ESET Cybersecurity (4.x) na novšiu verziu ESET Cyber Security alebo ESET Cyber Security Pro sa vám zobrazilo chybové hlásenie „Odinštalácia zlyhala“.

Riešenie

Začnite sekciou I.

Prejdite na sekciu II. len v tom prípade, že sa vám nepodarí problém vyriešiť pomocou postupu uvedeného v sekcii I.

I. Manuálne odstránenie programu ESET Cyber Security/ESET Cyber Security Pro

Inštruktážne video (iba v anglickom jazyku)

 1. Zatvorte všetky otvorené okná programu ESET.
   
 2. Kliknite na ikonu Apple Systémové nastavenia  Užívatelia a skupiny.

Obrázok 1-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 

 1. Vyberte účet správcu (v prípade viacerých administrátorských účtov je nasledujúci postup potrebné vykonať pre každý z nich). Kliknite na Prihlásenie, vyberte položku s názvom vášho produktu ESET a následne kliknite na ikonu znaku mínus pre vymazanie zvolenej položky zo zoznamu. Ak sa váš produkt ESET v zozname nenachádza, prejdite na krok č. 4.

Obrázok 1-3
 

 1. Kliknite na Finder  → Aplikácie a potom dvakrát kliknite na Utility → Monitor aktivity

Obrázok 1-4
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne
 

 1. Zo zoznamu vyberte položku s názvom ESET Cyber Security alebo ESET Cyber Security Pro, zvoľte možnosť Ukončiť proces a po výzve kliknite na Vynútené ukončenie.

Tento krok zopakujte pre každú položku ESET Cyber Security alebo ESET Cyber Security Pro v zozname. Ak sa váš produkt ESET v zozname nenachádza, prejdite na krok č. 6.

Obrázok 1-5
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne
 

 1. Kliknite na Finder  Aplikácie. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku s názvom  ESET Cyber Security alebo ESET Cyber Security Pro a zvoľte možnosť Zobraziť obsah balíka.

Obrázok 1-6
 

 1. Otvorte adresár Contents → Helpers a dvakrát kliknite na Uninstaller, čím spustíte sprievodcu odinštaláciou. V prípade, že odinštalátor neexistuje alebo skončí chybou, presuňte celú položku s názvom ESET Cyber Security alebo ESET Cyber Security Pro do Koša a po výzve zadajte vaše administrátorské heslo. Ak sa váš produkt ESET v zozname nenachádza, prejdite na sekciu II.

Obrázok 1-7
 

 1. V okne sprievodcu odinštaláciou programu ESET Cyber Security/ESET Cyber Security Pro kliknite na tlačidlo Odinštalovať. V okne Odinštalácia skončila bez chyby kliknite na tlačidlo Zatvoriť.

Obrázok 1-8
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 

 1. Kliknite na Finder   Aplikácie a dvakrát kliknite na Utility  Terminál.

Obrázok 1-9
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne
 

 1. Do okna Terminálu zadajte nasledujúci príkaz a stlačte Enter.
sudo rm –Rf "/Library/Application Support/ESET"

Do príkazového riadka zadajte vaše heslo a stlačte Enter.

Heslo zadávajte pozorne

V príkazovom riadku sa nebude zobrazovať kurzor ani zadávané heslo. Ubezpečte sa, že ste heslo zadali správne a len jedenkrát a následne stlačte kláves Enter.

Do okna Terminálu zadajte nasledujúci príkaz a stlačte Enter.

rm –Rf ~/.esets

Obrázok 1-10

 1. Reštartujte váš počítač. Váš bezpečnostný produkt ESET by teraz mal byť úplne odstránený z vášho počítača.

Aktualizácia na novšiu verziu

Ak aktualizujete z ESET Cybersecurity (4.x) na novšiu verziu ESET Cyber Security alebo ESET Cyber Security Pro, riaďte sa inštrukciami uvedenými v tomto článku databázy znalostí: Ako stiahnem, nainštalujem a aktivujem ESET Cyber Security (Pro)?

 

 


 

II. Odinštalácia pomocou ESET Cyber Security .dmg

 1. Vložte CD ESET Cyber Security do vášho počítača a dvakrát kliknite na ikonu ESET na vašej Ploche. Pokiaľ ste produkt ESET stiahli z internetu, spustite inštalačný balík v priečinku Stiahnuté (alebo v predvolenom priečinku vášho prehliadača).

 

Obrázok 2-1
 

 1. Dvakrát kliknite na ikonu Odinštalovať a riaďte sa zobrazenými inštrukciami pre odinštalovanie programu ESET Cyber Security (Pro).

Čo robiť, ak sa zobrazí hlásenie „Identity of the installer cannot be confirmed“ (Identitu inštalátora nie je možné potvrdiť)

V prípade, že je inštalácia produktov ESET blokovaná, podržte kláves CTRL a zároveň kliknite (pravým tlačidlom myši) na súbor inštalátora, potom vyberte z kontextového menu možnosť Otvoriť a po zobrazení výzvy od Apple Gatekeeper kliknite znova na Otvoriť. Viac o možnostiach nastavenia bezpečnostného mechanizmu Apple Gatekeeper nájdete v tomto článku od spoločnosti Apple.

Obrázok 2-2
 

 1. Kliknutím na Zatvoriť ukončíte sprievodcu odinštaláciou.
   
 2. Reštartujte váš počítač.

Aktualizácia na novšiu verziu

Ak aktualizujete z ESET Cybersecurity (4.x) na novšiu verziu ESET Cyber Security alebo ESET Cyber Security Pro, riaďte sa inštrukciami uvedenými v tomto článku databázy znalostí: Ako stiahnem, nainštalujem a aktivujem ESET Cyber Security (Pro)?

 

Ak sa vám stále nedarí vyriešiť váš problém, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti ESET.

 

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)