[KB552] Czy mój produkt ESET zaktualizuje się automatycznie?

Problem

  • Posiadamy ważną i aktywną licencję i dostępna jest nowa wersja produktu ESET

<strong><img alt Jestem użytkownikiem biznesowym

Rozwiązanie

Obecny użytkownik z ważną licencją na produkt ESET może dokonać aktualizacji swojego produktu do najnowszej wersji oprogramowania bez dodatkowych opłat, ale nie stanie się to automatycznie.

Instrukcja instalacji/aktualizacji:

 

Dodatkowa pomoc