[KB7511] Chyba BSOD na systéme Windows 10 vo verzii 2004

Problém

  • Po aktualizovaní systému na Windows 10 vo verzii 2004 (aktualizácia Windows z 10. mája 2020) sa vám zobrazí modrá obrazovka (BSOD).

Riešenie

Problém sa týka nasledujúcich produktov a verzií určených pre systém Windows:

  • firemné produkty ESET pre koncové zariadenia vo verzii 7.2,
  • produkty ESET pre domácnosti vo verzii 13.1 (až po verziu 13.1.17.0).
Poznámka:

Problém sa nevzťahuje na všetkých používateľov (predpokladom totiž je, že v systéme sú prítomné konkrétne ovládače tretích strán). Aktualizácia systému Windows je vydávaná postupne, takže ju zatiaľ nemajú k dispozícii všetci používatelia.

  1. Spustite nástroj ESET Uninstaller v núdzovom režime.

  2. Firemní používatelia: Nainštalujte si ESET Endpoint Antivirus/ESET Endpoint Security vo verzii 7.3.

    Domáci používatelia: Produkty pre domácnosti by sa mali automaticky aktualizovať na najnovšiu verziu (ak v Rozšírených nastaveniach nebola zvolená iná možnosť). Ak takáto aktualizácia neprebehla, nainštalujte si verziu 13.1.18.0 alebo novšie.

Preventívne kroky

Pred aktualizovaním systému na Windows 10 vo verzii 2004 sa uistite, že máte nainštalovanú najnovšiu verziu svojho produktu ESET.

Firemní používatelia:

Domáci používatelia:

Riešenie problémov

Ak sa stretnete s týmto problémom, môžete nahlásiť svoje zistenia vo fóre spoločnosti ESET:

Ak potrebujete pomôcť, môžete kontaktovať technickú podporu spoločnosti ESET.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)