[KB3133] Ako môžem importovať alebo exportovať ​​nastavenia bezpečnostného produktu ESET pomocou konfiguračného súboru .xml?

Problém

Informácie uvedené v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:

  • ESET NOD32 Antivirus
  • ESET Internet Security
  • ESET Smart Security
  • ESET Smart Security Premium

Riešenie

Firemní zákazníci: Inštrukcie nájdete tu

I. Export konfigurácie do súboru .xml

  1. Otvorte váš bezpečnostný produkt ESET. Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?

  2. Kliknite na Nastavenia  Import/export nastavení.


Obr. 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

  1. Vyberte možnosť Export nastavení, kliknite na tlačidlo ... (Prehľadávať) a zvoľte názov a umiestnenie pre konfiguračný súbor .xml. Následne kliknite na tlačidlo Export. Ak chcete nastavenia importovať do bezpečnostného produktu ESET na inom počítači, uložte konfiguračný súbor na zdieľaný alebo prenosný disk.

Obr. 1-2

II. Import nastavení na iný počítač

  1. Ak chcete preniesť vaše nastavenia pre bezpečnostný produkt ESET z jedného počítača na druhý, zopakujte kroky 1 a 2 (pozri vyššie) na druhom počítači a potom vyberte možnosť Import nastavení.

  2. Kliknite na tlačidlo ... pre vyhľadanie konfiguračného súboru .xml (uloženého na zdieľanom disku, USB zariadení a pod.), ktorý si prajete importovať, a kliknite na Spustiť import. Váš bezpečnostný produkt ESET by teraz mal mať na oboch počítačoch zhodné nastavenia.

Obr. 2-1

III. Zaslanie konfiguračného súboru .xml technickej podpore spoločnosti ESET

Pri riešení problému vás môže pracovník technickej podpory požiadať o zaslanie konfiguračného súboru .xml, ktorý obsahuje nastavenia vášho bezpečnostného programu ESET, s cielom čo najrýchlejšie identifikovať príčinu problému. V takomto prípade do e-mailovej odpovede priložte súbor .xml, ktorý ste vytvorili v I. časti.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)