[KB3133] Import alebo export konfigurácie v produktoch ESET pre domácnosti s OS Windows pomocou súboru XML (15.x – 16.x)

Problém

Riešenie

Firemní zákazníci: inštrukcie nájdete tu

Export konfigurácie do súboru XML

 1. Otvorte hlavné okno bezpečnostného programu ESET pre Windows.

 2. Kliknite na Nastavenia Import/export nastavení.

  Obrázok 1-1
 1. Vyberte možnosť Export nastavení, kliknite na tlačidlo ... (Prehľadávať) a zvoľte názov a umiestnenie pre konfiguračný súbor .xml. Následne kliknite na tlačidlo Export. Ak chcete nastavenia importovať do bezpečnostného produktu ESET na inom počítači, uložte konfiguračný súbor .xml na zdieľaný alebo prenosný disk.
  Obrázok 1-2

Import nastavení produktu na iný počítač

 1. Ak chcete preniesť vaše nastavenia pre bezpečnostný produkt ESET z jedného počítača na druhý, zopakujte kroky 1 a 2 (pozri vyššie) na druhom počítači.

 2. Vyberte možnosť Import nastavení, kliknite na tlačidlo ... pre vyhľadanie konfiguračného súboru .xml (uloženého na zdieľanom disku, USB kľúči a pod.), ktorý si prajete importovať, a kliknite na Import. Váš bezpečnostný produkt ESET by teraz mal mať na oboch počítačoch zhodné nastavenia.

  Obrázok 2-1

Zaslanie konfiguračného súboru .xml technickej podpore spoločnosti ESET

S cieľom čo najrýchlejšie identifikovať príčinu hláseného problému vás môže pracovník technickej podpory požiadať o zaslanie konfiguračného súboru .xml, ktorý obsahuje nastavenia vášho bezpečnostného produktu ESET. V takomto prípade do e‑mailovej odpovede priložte súbor .xml, ktorý ste vytvorili v prvej časti tohto článku.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)