[KB2899] Prečo moja aplikácia, tlačiareň alebo iné externé zariadenie nefunguje správne pri používaní ESET firewallu?

Problém

 • HP (Hewlett Packard) tlačiarne sú v konflikte s IDS nastaveniami v programe ESET Smart Security
   
 • Aplikácie tretích strán alebo externé zariadenie na vašom počítači nepracuje správne, keď je Personálny firewall v programe ESET Smart Security nastavený v automatickom režime filtrovania
   
 • Ostatné produkty, pri ktorých sa môže vyskytnúť podobný problém:

  Ceton InfiniTV

  Peachtree
  Carbonite

  iTunes
  Rosetta Stone
  Network Printers
  NAS Hard Drives
  Citrix

Podrobnosti

Ak Automatický režim filtrovania bráni aplikácii pracovať správne, môžete prepnúť Personálny firewall do Interaktívneho režimu filtrovania a vytvoriť pravidlo, ktoré povolí danú aplikáciu, a potom prepnúť Personálny firewall späť do Automatického režimu filtrovania. Pre viac informácií o rôznych režimoch Personálneho firewallu si prečítajte nasledujúci článok databázy znalostí spoločnosti ESET:

Ak je zistená komunikácia, na ktorú sa nevzťahuje žiadne z existujúcich pravidiel, zobrazí sa dialógové okno oznamujúce neznámy typ spojenia. Dialógové okno ponúka na výber povolenie alebo zablokovanie komunikácie a možnosť takúto akciu nastaviť ako nové pravidlo pre Personálny firewall. Ak si zvolíte možnosť vytvoriť nové pravidlo, všetky spojenia tohto typu budú v budúcnosti buď povolené, alebo zakázané podľa tohto pravidla.

Riešenie

Používate Mac?

Pridanie výnimky pomocou Sprievodcu riešením problémov firewallu

Inštruktážne video (len v anglickom jazyku)

 1. Otvorte hlavné okno vášho bezpečnostného programu ESET. Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?

 2. Kliknite na Nastavenia → Ochrana siete.

  Obr. 1-1

 3. Kliknite na možnosť Sprievodca riešením problémov.

  Obr. 1-2

 4. V zozname nájdite požadovanú aplikáciu alebo zariadenie a kliknite na Odblokovať.

  Obr. 1-3

 5. Kliknite na tlačidlo Hotovo. Môžete tiež zvoliť možnosť Odblokovať iný a podľa krokov uvedených vyššie odblokovať ďalšiu komunikáciu.

  Obr. 1-4


Pridanie výnimky pomocou Interaktívneho režimu

 1. Otvorte hlavné okno vášho bezpečnostného programu ESET. Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?

 2. Kliknite na Nastavenia → Ochrana siete.

Obr. 2-1

 1. Kliknite na ikonu ozubeného kolesa a zvoľte Interaktívny režim.

Obr. 2-2

 1. Ak si želáte zapísať všetky zablokované spojenia do protokolu (logu):

  1. Stlačte F5 na vašej klávesnici pre otvorenie Rozšírených nastavení.
  2. Rozbaľte sekciu Nástroje  Diagnostika.
  3. Kliknite na prepínač vedľa položky Zapnúť rozšírené protokoly personálneho firewallu, aby sa prepol do zapnutej polohy (modré pozadie) a potom kliknite na OK.

Obr. 2-3

 1. Pre vytvorenie potrebného pravidla spustite aplikáciu alebo pripojte externé zariadenie, pri ktorom máte podozrenie, že ho ESET blokuje. Označte možnosť Vytvoriť pravidlo a zapamätať natrvalo a kliknite na Povoliť.

Obr. 2-4

 1. Ak ste vytvorili nové pravidlá, kliknite na Nastavenia → Ochrana siete (pozrite kroky 1-3) a potom kliknite na ikonu ozubeného kolesa a zvoľte Automatický režim. Personálny firewall bude fungovať tak, akoby bol v Automatickom režime filtrovania, ale so špecifickými výnimkami (pravidlami), ktoré ste zadefinovali pre problémové aplikácie v interaktívnom režime filtrovania.
  • Používatelia verzie 6 a nižšej: Kliknite na Prepnúť na automatický režim filtrovania s výnimkami.

Obr. 2-5


 Odstránenie problému s tlačiarňami HP

Pred pokračovaním zistite IP adresu vašej tlačiarne

Pre dokončenie nižšie uvedených krokov budete potrebovať IP adresu vašej tlačiarne. Túto informáciu môžete vo väčšine prípadov zistiť nasledovne:

 1. Stlačte kláves s logom Windows + R a otvorí sa dialógové okno Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť napíšte Control Printers a stlačte Enter na vašej klávesnici.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň, s ktorou máte problém, a z kontextového menu zvoľte Vlastnosti. IP adresa by mala byť zobrazená v časti Umiestnenia v rámci záložky Všeobecné.
 4. Ak IP adresa nie je uvedená v tejto časti, kliknite na záložku Porty a potom kliknite Konfigurovať port. V časti Dll nájdite Systémové Informácie. IP adresa by mala byť zobrazená v tejto časti.
 5. Ak sa vám nepodarilo nájsť IP adresu vašej tlačiarne, môžete vyskúšať použiť IP adresu vášho smerovača (routera), ktorá je s najväčšou pravdepodobnosťou tá istá, ako IP adresa sieťovej tlačiarne. IP adresu smerovača (default gateway) zobrazíte, ak v príkazovom riadku spustíte príkaz ipconfig (pozrite pokyny, ako zistiť IP adresu vášho smerovača).
 1. Otvorte hlavné okno vášho bezpečnostného programu ESET. Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?
   
 2. Stlačte F5 na vašej klávesnici pre otvorenie Rozšírených nastavení.
   
 3. Rozbaľte sekciu Personálny firewall Pokročilé a kliknite na Upraviť vedľa položky Zóny.
  Verzia 9.x: Rozbaľte sekciu Personálny firewall → Základné a kliknite na Upraviť vedľa položky Zóny.

  Obr. 3-1

 4. Zvoľte Adresy vylúčené z aktívnej ochrany (IDS) a potom kliknite na Upraviť.

  Obr. 3-2

 5. V okne Upraviť zónu zadajte želanú IP adresu alebo rozsah IP adries do poľa Vzdialená adresa počítača (IPv4, IPv6, rozsah, maska) a kliknite na OK.

  Obr. 3-3

 6. Kliknite na OK ešte dvakrát pre zatvorenie okna Rozšírené nastavenia a pre uloženie všetkých zmien. Ak sa zobrazí dialógové okno operačného systému (kontrola používateľských kont) s otázkou, či chcete povoliť, aby produkt ESET aplikoval zmeny, ktoré ste uskutočnili, tak kliknite na Áno. Po vykonaní všetkých krokov by ste už viac nemali mať problémy pri používaní tlačiarne HP.

Používatelia televízie spoločnosti Apple

Ak ste sa stretli s problémami pri používaní televízie od spoločnosti Apple a ESET Personálneho firewallu, ako prvé vykonajte vyššie uvedené kroky pre vytvorenie potrebného pravidla firewallu a potom postupujte podľa nasledujúcich pokynov pre Povolenie/Zakázanie komunikácie na portoch, ktoré používa televízia Apple (TCP 123, TCP 3689, UDP 5353).

 1. Otvorte hlavné okno vášho bezpečnostného programu ESET. Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?
 1. Stlačte F5 na vašej klávesnici pre otvorenie Rozšírených nastavení.
   
 2. Rozbaľte sekciu Personálny firewall Pokročilé a kliknite na Upraviť vedľa položky Pravidlá.
  Verzia 9.x: Rozbaľte sekciu Personálny firewall → Základné a kliknite na Upraviť vedľa položky Pravidlá.

Obr. 4-1

 1. V okne Pravidlá personálneho firewallu kliknite na Pridať.

Obr. 4-2

 1. Zadajte pre vaše nové pravidlo názov (napríklad Allowed Apple TV Ports), z roletového menu Smer vyberte možnosť Oba, z roletového menu Akcia vyberte Povoliť a uistite sa, že pre Protokol je zvolená hodnota TCP & UDP.

Obr. 4-3

 1. Kliknite na záložku Lokálna strana a do poľa Port zadajte nasledujúce čísla portov: 123, 3689 a 5353. Kliknite na OK

Obr. 4-4

 1. Vaše nové pravidlo sa pridá do zoznamu Aplikácia/Pravidlo. Pre zavretie okna Pravidlá personálneho firewallu kliknite na OK. Pre trvalé uloženie zmien kliknite na OK aj v okne Rozšírené nastavenia. Ak sa zobrazí dialógové okno operačného systému (kontrola používateľských kont) s otázkou, či chcete povoliť, aby produkt ESET aplikoval zmeny, ktoré ste uskutočnili, tak kliknite na Áno.

Odstránenie problému s aplikáciou QuickBooks

A. Vylúčenie portov používaných aplikáciou QuickBooks

 1. Otvorte hlavné okno vášho bezpečnostného programu ESET. Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?
 1. Stlačte kláves F5 pre otvorenie Rozšírených nastavení.
   
 2. Rozbaľte sekciu Personálny firewall Pokročilé a kliknite na Upraviť vedľa položky Pravidlá.
  Verzia 9.x: Rozbaľte sekciu Personálny firewall → Základné a kliknite na Upraviť vedľa položky Pravidlá.

Obr. 5-1

 1. Kliknite na Pridať.

  Obr. 5-2

 2. Zadajte pre vaše nové pravidlo názov (napríklad QuickBooks), z roletového menu Smer vyberte možnosť Oba, z roletového menu Akcia vyberte Povoliť a uistite sa, že pre Protokol je zvolená hodnota TCP & UDP.

  Obr. 5-3

 3. Kliknite na záložku Lokálna strana a do poľa Port zadajte číslo portu, ktorý využíva vaša verzia aplikácie QuickBooks. V tomto príklade vytvárame výnimku pre porty využívané verziou 2016. Po zadefinovaní portu kliknite na OK

  Pridanie výnimky pre porty podľa verzie aplikácie QuickBooks

  Porty používané jednotlivými verziami QuickBooks:

  • QuickBooks 2016: 8019, 56726, 55368-55372
  • QuickBooks 2015: 8019, 56725, 55363-55367
  • QuickBooks 2014: 8019, 56724, 55358-55362
  • QuickBooks 2013: 8019, 56723, 55353-55357
    

  Ak máte nainštalovaných viacero verzií QuickBooks, zadajte porty v nasledujúcom formáte: 8019, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX

  Obr. 5-4

 4. Kliknite na OK.

  Obr. 5-5

 5. Kliknite na OK. Prejdite na časť B.

  Figure 5-6

B. Pridajte výnimku pre nasledujúce spustiteľné súbory používané aplikáciou QuickBooks

 1. Inštrukcie nájdete v nasledujúcom článku databázy znalostí: Ako vylúčim konkrétne súbory alebo adresáre z rezidentnej kontroly?

 2. Do príslušného poľa zadajte tieto cety k súborom (po každej pridanej položke nezabudnite stlačiť kláves Enter):
  C:Program FilesIntuitYOUR QUICKBOOKS YEARAutoBackupExe.exe 
  C:Program FilesIntuitYOUR QUICKBOOKS YEARDbmlsync.exe
  C:Program FilesIntuitYOUR QUICKBOOKS YEARDBManagerExe.exe
  C:Program FilesIntuitYOUR QUICKBOOKS YEARFileManagement.exe
  C:Program FilesIntuitYOUR QUICKBOOKS YEARFileMovementExe.exe
  C:Program FilesCommon FilesIntuitSyncIntuitSyncManager.exe
  C:Program FilesCommon FilesIntuitQuickBooksQBCFMonitorService.exe
  C:Program FilesIntuitYOUR QUICKBOOKS YEARQBDBMgrN.exe
  C:Program FilesIntuitYOUR QUICKBOOKS YEARQBGDSPlugin.exe
  C:Program FilesCommon FilesIntuitQuickBooksQBLaunch.exe
  C:Program FilesCommon FilesIntuitQuickBooksQBServerUtilityMgr.exe
  C:Program FilesIntuitYOUR QUICKBOOKS YEARQBW32.exe
  C:Program FilesCommon FilesIntuitQuickBooksQBUpdateQBUpdate.exe
  C:Program FilesIntuitYOUR QUICKBOOKS YEARQuickBooksMessaging.exe
  C:Program FilesQuickBooks Online BackupOnlineBackup.exe

  Upozornenie:

  Pri zadávaní ciest k súborom nezabudnite nahradiť výraz "YOUR QUICKBOOKS YEAR" rokom vášho softvéru QuickBooks (napr. 2016). Ak máte 64-bitový systém, nahraďte "Program Files" výrazom "Program Files (x86)".

 

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)