[KB2888] Nemôžem sa pripojiť na internet – ako upraviť IDS, aby nedochádzalo ku konfliktom s routerom

Problém

 • Nemôžete sa pripojiť na internet

Riešenie

Problémy s firewallom?

Tento článok je súčasťou série odporúčaných krokov na riešenie problémov s firewallom. Kliknite sem a začnite prvým krokom.

V niektorých prípadoch ESET Firewall deteguje internú sieťovú komunikáciu z routera ako potenciálnu hrozbu.

Podľa nižšie uvedených pokynov zistite IP adresu vášho routera a následne pre danú IP adresu pridajte vylúčenie v produkte ESET.

 1. Stlačením kombinácie klávesov Windows + R otvorte dialógové okno s názvom Spustenie.

 2. Do textového poľa zadajte CMD a kliknite na tlačidlo OK.

Obrázok 1-1
 1. Do príkazového riadka zadajte príkaz ipconfig a stlačte kláves Enter. Zobrazia sa informácie o pripojení k lokálnej sieti.

 2. Vyhľadajte riadok Default Gateway (resp. Predvolená brána) v sekcii pripojenia k lokálnej sieti. V danom riadku uvidíte IP adresu vášho routera, ktorá sa skladá zo štyroch číselných častí oddelených bodkami. Poznačte si IP adresu a skontrolujte, či patrí do nasledujúceho rozsahu (kde „x“ je číslo medzi 0 a 255):

  • 172.16.x.x – 172.31.x.x
  • 192.168.x.x
  • 10.x.x.x

  Obrázok 1-2
 3. Ak IP adresa patrí do vyššie uvedeného rozsahu, ide o privátnu IP adresu a je možné ju bezpečne vylúčiť vo vašom produkte ESET. Ak IP adresa nespadá do uvedeného rozsahu, pripojenie sa deteguje ako verejné. Odporúčame vám obrátiť sa na svojho poskytovateľa internetových služieb a požiadať ho o pomoc pri riešení problému.

 4. Pridajte IP adresu vášho routera do dôveryhodnej zóny v produkte ESET.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)