[KB2352] Ako vytvorím výnimku z blokovania firewallom použitím Interaktívneho režimu?

Problém

 • Funkcia Domáca skupina (HomeGroup) na systéme Windows 7 nenadväzuje spojenie s ostatnými používateľmi v domácej sieti.
 • ESET firewall blokuje periférne zariadenie alebo aplikáciu.
 • Lokálna sieť LAN alebo periférne sieťové zariadenie nepracujú správne.
 • Funkcia Vzdialená pracovná plocha nepracuje správne.
 • Riešenie problémov so sieťovými spojeniami.

Riešenie

Používate verziu 8.x alebo staršie verzie? Inštrukcie nájdete tu.

Inštruktážne video (len v anglickom jazyku)

 1. Otvorte hlavné okno vášho bezpečnostného programu ESET.

 2. Stlačte kláves F5 pre otvorenie okna Rozšírených nastavení.

 3. Kliknite na Personálny firewall, rozbaľte sekciu Pokročiléz roletového menu Režim filtrovania vyberte možnosť Interaktívny režim. Kliknite na OK pre uloženie zmien.

Obrázok 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Pre vytvorenie potrebného pravidla sa pokúste spustiť aplikáciu alebo pripojiť zariadenie, ktoré je ESET firewallom blokované. Váš bezpečnostný program ESET vás prostredníctvom dialógového okna vyzve povoliť alebo zakázať každé sieťové spojenie, pre ktoré v programe ešte nie je vytvorené žiadne pravidlo. Pre vytvorenie pravidla, na základe ktorého ESET firewall nebude blokovať sieťovú komunikáciu vašej aplikácie alebo zariadenia, označte v zobrazenom dialógovom okne možnosť Vytvoriť pravidlo a zapamätať natrvalo a následne kliknite na Povoliť.

Obrázok 1-2

 1. Stlačte kláves F5 pre otvorenie okna Rozšírených nastavení.
   
 2. Kliknite na Personálny Firewall, rozbaľte sekciu Pokročilé a kliknite na tlačidlo Upraviť vedľa položky IDS and pokročilé nastavenia.

Verzia 9.x: Kliknite na Personálny Firewall, rozbaľte sekciu Základné a kliknite na tlačidlo Upraviť vedľa položky IDS and pokročilé nastavenia.

Obrázok 1-3
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Rozbaľte sekciu Povolené služby (štandardne je zobrazená) a uistite sa, že všetky položky v tejto sekcii sú pomocou prepínačov povolené. Nemeňte nastavenia v sekciách Detekcia útokov a Kontrola paketov.

Pre uloženie nastavení kliknite na tlačidlo OK.

Obrázok 1-4
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Keď skončíte s vytváraním pravidiel firewallu pre aplikácie alebo zariadenia, ktorým chcete povoliť pripájať sa do vašej domácej siete, prepnite režim filtrovania z Interaktívneho naspäť na Automatický režim. Kliknite na Personálny firewall, rozbaľte sekciu Pokročilé a z roletového menu Režim filtrovania vyberte možnosť Automatický režim. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK pre uloženie zmien a zatvorenie okna rozšírených nastavení.

Obrázok 1-5
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne


Verzia 8.x a staršie

 1. Otvorte váš bezpečnostný produkt ESET. Ako otvorím hlavné okno programu ESET?

 2. Kliknite na Nastavenia → Sieť.

  Obrázok 2-1
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 3. Kliknite na Prepnúť na interaktívny režim filtrovania.

  Obrázok 2-2
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 4. Pre vytvorenie potrebného pravidla sa pokúste spustiť aplikáciu alebo pripojiť zariadenie, ktoré je ESET firewallom blokované. Váš bezpečnostný program ESET vás prostredníctvom dialógového okna vyzve povoliť alebo zakázať každé sieťové spojenie, pre ktoré v programe ešte nie je vytvorené žiadne pravidlo. Pre vytvorenie pravidla, na základe ktorého ESET firewall nebude blokovať sieťovú komunikáciu vašej aplikácie alebo zariadenia, označte v zobrazenom dialógovom okne možnosť Zapamätať si akciu (vytvoriť pravidlo) a kliknite na Povoliť.

  Obrázok 2-3

 5. Stlačte kláves F5 pre otvorenie okna Rozšírených nastavení.
   
 6. Rozbaľte sekciu Sieť → Personálny firewall a kliknite na IDS a pokročilé nastavenia.
   
 7. Rozbaľte sekciu Povolené služby a uistite sa, že všetky položky v tejto sekcii sú označené (pomocou začiarkavacích políčok). Nemeňte nastavenia v sekciách Detekcia útokov, Kontrola paketov či Riešenie problémov (pozri obrázok 1-4). Pre uloženie nastavení kliknite na tlačidlo OK.
   
 8. Po vytvorení všetkých potrebných pravidiel kliknite v hlavnom okne programu na Nastavenia → Sieť a následne kliknite na Prepnúť na automatický režim filtrovania s výnimkami (s používateľskými pravidlami).

  Obrázok 2-4
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)