[KB3040] Sprawdź czy posiadasz najnowsze wersje oprogramowania ESET w wersji biznesowej

Problem

 • Sprawdź czy wykorzystujesz najnowsze wersje oprogramowania ESET: ESET Security Management Center, ESET Remote Administrator, ESET Mail/File Security, produkty dedykowane stacjom roboczym (ESET Endpoint Security, ESET Endpoint Antivirus, itd.)

Rozwiązanie

Najnowsze wersje oprogramowania:

ESET Security Management Center 7.x

7.2.11.3

ESET Remote Administrator 6.x 6.5.34.0
ESET Remote Administrator 5.x 5.3.39.0
ESET File Security 7.x 7.1.12010.0
ESET File Security 6.x 6.5.12018.0
ESET Mail Security for MS Exchange 7.x 7.1.10015.0
ESET Mail Security for MS Exchange 6.x 6.5.10059.1
ESET Endpoint Antivirus / Security 5.x
5.0.2272.7
ESET Endpoint Antivirus / Security 6.x
6.6.2089.2
ESET Endpoint Antivirus / Security 7.x

7.3.2039.0


Sprawdź które wersje komponentów ESET Security Management Center / ESET Remote Administrator aktualnie wykorzystujesz

Zakończenie wsparcia technicznego dla produktu ERA / MDM 6.4 i 6.5

Wsparcie techniczne dla produktu ESET Remote Administrator w wersji 6.5 jest ograniczane i wkrótce będzie dostępny tylko w statusie Wsparcia podstawowego. Planowane End of Life dla produktu to grudzień 2020.

ESET Remote Administrator w wersji 6.4 nie jest już dostępny do pobrania ze względu na osiągnięcie End of Life.

Moduł MDM w ESET Remote Administrator wersja 6 posiada obecnie status End of Life i nie ma możliwości jego pobrania


Sprawdź wersję produktu ESET Endpoint Security / Antivirus dla systemu Windows

Najnowsze wersje:

ESET Endpoint Antivirus / Security 7.x:

7.3.2039.0

ESET Endpoint Antivirus / Security 6.x:

6.6.2095.1

 1. Otwórz główne okno programu ESET klikając dwukrotnie na jego ikonę w prawym dolnym rogu ekranu.

 

 1. Kliknij Pomoc i obsługa.
 2. Wersja produktu będzie widoczna w sekcji Informacje o produkcie i licencji.

 

 Sprawdź wersję produktu ESET Remote Administrator 5.x

Zakończenie wsparcia dla ESET Remote Administrator w wersji 5.2 oraz 5.3 

Ten artykuł dotyczy produkt ESET Remote Administrator w wersji 5.x. Produkt ten w wersji 5.3 posiada status Basic support, a zakończenie wsparcia nastąpi najprawdopodobniej w czerwcu 2020.

ESET Remote Administrator w wersji 5.2 nie jest już wspierane i nie jest dostępne do pobrania.

Sprawdź wersję oprogramowania ESET na stacja roboczych zarządzanych z konsoli ERA 5.x | Sprawdź wersję programu ESET File/Mail Security

Video Tutorial

 1. Otwórz konsolę ESET Remote Administrator klikając kolejno w systemie operacyjnym Start Wszystkie programyESET ESET Remote Administrator Console → ESET Remote Administrator Console.
 2. Kliknij Pomoc → Sprawdź aktualizacje serwera w Internecie.

   

 3. Jeśli zainstalowana wersja jest niższa od wersji prezentowanej w sekcji "bieżąca wersja" kliknij Pobierz celem pobrania i aktualizacji serwera ERA.

   

 4. Powtórz kroki 1 - 3 powyżej celem weryfikacji wersji konsoli ERA. W drugim kroku kliknij "Pomoc → Sprawdź aktualizacje konsoli w Internecie".

Sprawdź najnowsze wersje produktów ESET Endpoint Antivirus / ESET Endpoint Security wdrożonych na klientach konsoli ERA 5.x

Aktualizacja do najnowszej wersji - powiadomienie o polityce End of Live

Ten artykuł dotyczy produktów ESET Endpoint Security i ESET Endpoint Antivirus w wersji 5.x. Ta wersja produktów posiada aktualnie ograniczone wsparcie techniczne, a w grudniu 2020 jej status zmieni się na poziom End of Life. Po tym czasie ESET Endpoint Security i ESET Endpoint Antivirus w wersji 5.x nie będą uzyskiwały aktualizacji silników detekcji.Najnowsze wersje produktów ESET Endpoint Antivirus / Security 5.x dostępne są w tabeli.

 1. Otwórz konsolę ESET Remote Administrator klikając kolejno w systemie operacyjnym Start Wszystkie programyESET ESET Remote Administrator Console → ESET Remote Administrator Console.
 2. W zakładce Klienci Wersja produktu sprawdź wersję zainstalowanego na stacji roboczej programu ESET.

   

 3. Jeśli wersja programu ESET jest niższa od najnowszej, zobacz w linku poniżej instrukcje aktualizacji:

Sprawdź najnowsze wersje ESET File Security / ESET Mail Security

Najnowsze wersje ESET File Security / ESET Mail Security dostępne są w tabeli.

Wersja 6.x

 1. Otwórz okno główne zainstalowanego programu ESET poprzez dwukrotne kliknięcie na ikonę ESET dostępną w prawym dolnym rogu ekranu (obszar powiadomień).

 

 1. Wersja produktu wyświetlona będzie w sekcji Monitorowanie (jak przedstawiono na zrzucie poniżej) oraz Pomoc i obsługa (dokładny opis - kliknij tutaj).

 

 

Wersja 4.5

Zakończenie wsparcia dla wersji 4 produktów ESET File Security / ESET Mail Security

Produkty ESET File Security / ESET Mail Security w wersji 4 posiadają aktualnie status End of Live i nie będą otrzymywały aktualizacji baz sygnatur wirusów. Wymagana jest aktualizacja do nowszej wersji, by ochrona przed zagrożeniami mogła być realizowana.

 • Zapoznaj się z polityką wycofywania produktów z eksploatacji, w tym aktualnymi statusami i datami: Polityka End of Life policy (produkty biznesowe)
 • Instrukcja migracji produktu ESET File Security for Microsoft Windows Server
 • Instrukcja migracji produktu ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server 1. Otwórz okno główne zainstalowanego programu ESET poprzez dwukrotne kliknięcie na ikonę ESET dostępną w prawym dolnym rogu ekranu (obszar powiadomień).

 

 1. Wersja produktu wyświetlona będzie w sekcji Stan ochrony → Pomoc → O programie ESET oraz Pomoc i obsługa ESET Mail Security - informacje.

 

 


 

 

Dodatkowa pomoc