[KB3040] Проверете за най-новата версия на вашите бизнес продукти на ESET (Windows)

ЗАБЕЛЕЖКА:

Тази страница е преведена от компютър. Щракнете върху Английски под Езици на тази страница, за да се покаже оригиналният текст. Ако установите, че нещо не е ясно, моля, свържете се с местната поддръжка.

Издание

Решение

Проверете дали използвате най-новите версии на продукта ESET Business


Проверете версията на вашия продукт за крайни точки на ESET

  1. Отворете.

  2. Щракнете върху Актуализация и проверете дали версията на продукта е показана до Текуща версия.

    Фигура 1-1

Проверка на версията на вашия ESET Mail/Server security

В този пример проверяваме за най-новата версия на ESET Server Security за Windows.

  1. Отворете главния програмен прозорец на вашия ESET продукт за Windows.

    Фигура 2-1
  1. Версията на продукта е показана до Версия на продукта.

    Фигура 2-2

Актуализиране или надграждане на версията на Вашия бизнес продукт ESET

Ако не използвате най-новата версия на продукта на ESET, препоръчваме Ви да актуализирате или надстроите Вашия ESET бизнес продукт.

Имате ли нужда от допълнителна помощ?