[KB2280] Pojawił się komunikat błędu „Błąd komunikacji z jądrem”.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać problem postępujemy zgodnie z poniższą instrukcją. Do części II instrukcji przechodzimy tylko w wypadku gdy instrukcje w części I okażą się nieskuteczne.

I. Sprawdzamy czy ESET Service nie został usunięty.

  • Windows Vista i Windows 7: klikamy Start, wpisujemy services.msc i naciskamy ENTER.
  • Windows XP: Klikamy Start > Uruchom, wpisujemy services.msc i klikamy OK.

2. Przewijamy w dół i szukamy wpisuj ESET Service w polu „Nazwa”, które sortowane jest alfabetycznie.

3. Jeżeli ESET Service znajduje się na liście (wyłączona lub włączony), przechodzimy do części II poniżej.

Jeżeli ESET Service nie znajduje się na liście, przechodzimy do pkt. 4 aby odisntalować program ESET w trybie awaryjnym. Jeżeli nie wiemy jak uruchomić komputer w trybie awaryjnym, przechodzimy do artykułu w bazie wiedzy:

4. Po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym, klikamy Start > Wszystkie programy > ESET > Odinstaluj. Lub postępujemy zgodnie z instrukcją z bazy wiedzy:

5. Uruchamiamy ponownie komputer w normalnym trybie i instalujemy ponownie program ESET zgodnie z instrukcją:

Jeżeli po ponownej instalacji problem dalej występuje, prosimy o kontakt z pomocą techniczną

II. Sprawdzamy czy usługa ESET Service jest uruchomiona

1. Otwieramy okno Usług postępując zgodnie z instrukcjami z pkt. 1 i 2 z poprzedniej części.

2. Sprawdzamy czy usługa jest uruchamiana automatycznie oraz, że Stan jest Uruchomiono a następnie klikamy Zastosuj > OK.

NOTKA:

Jeżeli w pozycji Stan usługi nie widnieje informacja, że usługa jest uruchomiona, klikamy Uruchom. Po uruchomieniu usługi klikamy OK.

3. Uruchamiamy ponownie komputer.

Jeżeli problem dalej występuje przechodzimy do części III.

III. Sprawdzamy czy nasz komputer nie jest zainfekowany.

a. Win32/Sirefef (Zero.Access rootkit) – przechodzimy do odpowiedniego artykułu w Bazie wiedzy aby usunąć zagrożenie :

b. Win32/IRCBot.ANR – producent programu ESET udostępnił szczepionkę do usunięcia infekcji. Wykonujemy instrukcję zgodnie z instrukcją ze strony:

 

 

Dodatkowa pomoc