[KB2997] Stiahnutie a inštalácia produktu ESET Mobile Security for Android (7.x – 8.x)

Problém


Podrobnosti

Kliknutím rozbaľte

Pred inštaláciou produktu ESET Mobile Security

Dokončili ste inštaláciu, ale produkt ešte nie je aktivovaný?

Prečítajte si pokyny na aktiváciu.


Riešenie

 1. Otvorte aplikáciu Google Play na zariadení s Androidom a vyhľadajte ESET Mobile Security. Do Obchodu Google Play môžete prejsť aj z počítača a produkt do mobilného zariadenia stiahnuť na diaľku.

 2. Ťuknite na Inštalovať.

Obrázok 1-1
 1. Po dokončení inštalácie ťuknite na Otvoriť.

Obrázok 1-2
 1. Vyberte požadovanú krajinu a jazyk a ťuknite na Ďalej, čím vyjadríte súhlas s podmienkami Licenčnej dohody s koncovým používateľom.

Obrázok 1-3
 1. Zvoľte, či chcete povoliť systém spätnej väzby ESET LiveGrid, analýzu dát, používanie dát na marketingové účely a či chcete dostávať novinky od spoločnosti ESET. Potom ťuknite na Ďalej.

Obrázok 1-4
 1. Prihláste sa do svojho účtu ESET HOME. Ak účet nemáte, odporúčame vám ho vytvoriť. Bez neho nemôžete používať funkciu Anti‑Theft a navyše vám uľahčí správu licencií.
  Ak tento krok preskočíte, svoje zariadenie môžete k účtu ESET HOME pripojiť aj neskôr.
  Prihlásiť sa môžete zadaním svojich prihlasovacích údajov k účtu ESET HOME, pomocou účtu Google alebo Apple ID prepojeného s vaším účtom, prípadne si môžete v účte ESET HOME vygenerovať QR kód a naskenovať ho pomocou svojho zariadenia, čím dané zariadenie prepojíte s účtom ESET HOME.
  Ak sa chcete prihlásiť do účtu ESET HOME, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

   

Obrázok 1-5

Prepojte zariadenie s účtom ESET HOME prostredníctvom účtu Google
 1. Vyberte svoj účet Google.

   

Obrázok 2-1
 1. Zobrazí sa výzva na pomenovanie zariadenia, aby ste ho vedeli v účte ESET HOME identifikovať. Zadajte názov a ťuknite na Ďalej.

   

Obrázok 2-2
 1. Ak máte v účte ESET HOME k dispozícii vhodnú licenciu, môžete ju použiť na aktiváciu produktu ESET Mobile Security. Vyberte licenciu a ťuknite na Aktivovať.

   

Obrázok 2-3
 1. Po overení licencie sa zobrazí správa Aktivácia prebehla úspešne. Ťuknutím na Dokončiť okno zatvoríte.

Obrázok 2-4


Prepojte zariadenie s účtom ESET HOME prostredníctvom QR kódu
 1. Ak si zvolíte túto možnosť, musíte mať na inom zariadení s fotoaparátom nainštalovanú aplikáciu ESET HOME. Otvorte aplikáciu ESET HOME na danom zariadení.
 1. Ťuknite na ikonu hlavného menu.

   

Obrázok 3-1
 1. Ťuknite na Skenovať QR kód.

   

Obrázok 3-2
 1. Ťuknite na Skenovať QR kód.

   

Obrázok 3-3
 1. Naskenujte QR kód pomocou zariadenia, na ktorom inštalujete ESET Mobile Security.

   

 1. Ak máte v účte ESET HOME k dispozícii vhodnú licenciu, môžete ju použiť na aktiváciu produktu ESET Mobile Security. Vyberte licenciu a ťuknite na Aktivovať.

   

Obrázok 3-4
 1. Po overení licencie sa zobrazí správa Aktivácia prebehla úspešne. Ťuknutím na Dokončiť okno zatvoríte.

Obrázok 3-5


Prepojte zariadenie s účtom ESET HOME priamo
 1. Ťuknite na Prihláste sa.

   

Obrázok 4-1
 1. Zadajte svoju e‑mailovú adresu a heslo a kliknite na Prihlásiť sa.

   

Obrázok 4-2
 1. Zobrazí sa výzva na pomenovanie zariadenia, aby ste ho vedeli v účte ESET HOME identifikovať. Zadajte názov a ťuknite na Ďalej.

   

Obrázok 4-3
 1. Ak máte v účte ESET HOME k dispozícii vhodnú licenciu, môžete ju použiť na aktiváciu produktu ESET Mobile Security. Vyberte licenciu a ťuknite na Aktivovať.

   

Obrázok 4-4
 1. Po overení licencie sa zobrazí správa Aktivácia prebehla úspešne. Ťuknutím na Dokončiť okno zatvoríte.

Obrázok 4-5


Vytvorte si nový účet ESET HOME
 1. Zadajte svoju e‑mailovú adresu a heslo a kliknite na Vytvoriť účet. Po vytvorení účtu vám bude doručený overovací e‑mail. Ťuknutím na overovací odkaz v e‑maile dokončite vytváranie účtu.

   

Obrázok 5-1
 1. Zobrazí sa výzva na pomenovanie zariadenia, aby ste ho vedeli v účte ESET HOME ľahšie identifikovať. Zadajte názov a ťuknite na Ďalej.

   

Obrázok 5-2


Pokračujte bez prepojenia s účtom ESET HOME
 1. Ťuknutím na Vyberte svoju e‑mailovú adresu vyberte e‑mailovú adresu, ktorú chcete používať s produktom ESET Mobile Security.

   

Obrázok 6-1
 1. Vyberte e‑mailovú adresu a ťuknite na OK. Ak chcete použiť inú adresu, ťuknite na Zrušiť a zadajte požadovanú e‑mailovú adresu.

   

Obrázok 6-2

 1. Ďalšie kroky závisia od verzie systému Android vo vašom zariadení.

  Android 10 a staršie verzie
  1. Na obrazovke Povoľte prístup si prečítajte príslušné informácie, ťuknite na Pokračovať a potom na Povoliť. Ak neťuknete na Povoliť, inštalácia sa preruší. Ak sa zobrazí správa o zistenom prekrytí obrazovky, musíte vyriešiť problém s nastavením povolení a zavrieť sprievodcu inštaláciou.

   Obrázok 1-6
  2. Po dokončení inštalácie sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Vaše zariadenie je teraz chránené. Ak máte zakúpenú licenciu, môžete v produkte ESET Mobile Security for Android kedykoľvek aktivovať prémiové funkcie.
   Obrázok 1-7

  Android 11 a novšie verzie
  1. Ťuknite na Pokračovať.

   Obrázok 1-8
  2. Ťuknite na ESET Mobile Security.
    
   Obrázok 1-9
  3. Ťuknite na prepínacie tlačidlo vedľa možnosti Povoľte prístup na správu všetkých súborov.
    
   Obrázok 1-10
  4. Proces úvodného spustenia je dokončený. Ťuknite na Spustiť prvú kontrolu.

  Obrázok 1-11

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)