[KB6736] Jak uruchomić konsolę internetową ESET Security Management Center (7.x)

Szczegóły

Użytkownicy zaznajomieni z wcześniejszą wersją ESET Remote Administrator (ERA) 5.x zauważą, że tradycyjna aplikacja została zastąpiona przez konsolę internetową ESET Security Management Center. Nowy webowy interfejs wykorzystywany w ERA 6 i ESMC 7 pozwala na zarządzanie Twoją siecią dosłownie zewsząd. Konsola internetowa ESMC jest głównym elementem do zarządzania klientami. Może zostać użyta do uruchomienia wszystkich funkcjonalności znanych z wcześniejszych wersji ERA oraz wielu innych. Zapoznaj się z opisem komponentu ESET Security Management Center Web Console, aby poznać więcej szczegółów.

Rozwiązanie

Konsola internetowa ESET Security Management Center jest dostępna z poziomu większości znanych przeglądarek (sprawdź listę wspieranych przeglądarek internetowych):

  • Na serwerze z zainstalowanym ESET Security Management Center: Uruchom kompatybilną przeglądarkę i wprowadź adres konsoli internetowej https://localhost/era  w pasku adresu, aby się zalogować.
     
  • Na innym komputera: Jeżeli serwer ESET Security Management Center jest dostępny dla zewnętrznych połączeń, możliwe jest zalogowanie się do ESMC Web Console z dowolnego komputera. Otwórz swoją przeglądarkę internetową i wprowadź adres https://%hostname%/era (zastąp %hostname% nazwą lub adresem IP serwera ESMC np. https://192.168.1.100/era) w pasek adresu.

Jaki port wykorzystuje konsola ESMC?

Domyślnie konsola ESMC wykorzystuje port 443. W przypadkach, gdzie port 443 nie jest dostępny, wykorzystywany jest port 8443. Jak zmienić port wykorzystywany przez ESET Security Management Center Web Console?

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zarządzania stacjami roboczymi w ESMC zapoznaj się z instrukcjami dostępnymi w pomocy dla produktu ESET Security Management Center.

 

Dodatkowa pomoc