[KB2629] Czym jest potencjalnie niepożądana aplikacja (eng. potentially unwanted application, PUA)?

Rozwiązanie

 

Potencjalnie niepożądana aplikacja

Potencjalnie niepożądane aplikacje (tzw. PUA) to m.in. programy wyświetlające reklamy (tzw. adware) lub aplikacje, które dodają się do przeglądarek internetowych jako niepotrzebne paski narzędzi i rozszerzeń (tzw. toolbary). Czasami użytkownik znając ryzyko jakie niesie instalacja tego typu oprogramowania, świadomie zgadza się na instalację go na komputerze, uznając że korzyści z instalacji konkretnej aplikacji przewyższają związane z nią niebezpieczeństwa.

Z tego powodu antywirus ESET oznacza PUA jako programy mniejszego ryzyka, w odniesieniu do innego złośliwego oprogramowania, takiego jak np. robaki internetowe, czy konie trojańskie. W trakcie instalacji programu antywirusowego ESET możesz zdecydować czy włączyć wykrywanie potencjalnie niepożądanych aplikacji:
 

Ustawienia dotyczące Potencjalnie niepożądanych aplikacji możesz w każdym momencie zmienić z poziomu ustawień programu. Kliknij na odpowiednią wersję produktu, aby zobaczyć jak modyfikować ustawienia dotyczące PUA: 

 

Ostrzeżenie – Znaleziono potencjalne zagrożenie

Kiedy aplikacja potencjalnie niepożądana zostanie wykryta, użytkownik każdorazowo jest zapytany, którą z opcji wybrać:

 • Rozłącz/Wylecz: Wybranie tej opcji spowoduje zakończenie akcji i uniemożliwi potencjalnemu zagrożeniu dostęp do systemu operacyjnego.

  Opcja Rozłącz pojawi się w trakcie pobierania z strony internetowej, a opcja Wylecz w przypadky wykrycia PUA na dysku twardym.
   
 • Ignoruj: Opcja umożliwia potencjalnemu zagrożeniu dostęp do systemu operacyjnego.
   
 • Wyłącz z wykrywania: Aby umożliwić aplikacji działanie w przyszłości bez zakłóceń, upewnij się, że w Opcjach zaawansowanych zaznaczona została opcja: Wyłącz z wykrywania.


   

 • Wyłącz sygnaturę z wykrywania: aby zezwolić na uruchomienie specyficznych aplikacji po ich nazwie (syganturze) bez późniejszych komunikatów (dla instniejących plików oraz podczas pobierania), zaznacz opcję Wyłącz sygnaturę z wykrywania i kliknij Ignoruj. 

Potencjalnie niepożądane aplikacje – programy asystujące

Programy asystujące (takie jak asystent pobierania) to specjalny typ modyfikacji aplikacji używany przez niektóre portale hostujące programy i pliki. Jest to narzędzie postronne instalujące oprogramowanie, które użytkownik zamierzał pobrać, jednak dodaje do niego paski narzędzi i rozszerzeń oraz aplikacje wyświetlające reklamy. Dodane oprogramowanie może również zmienić, np. stronę startową przeglądarki internetowej, jak również ustawienia wyszukiwania. Portale udostępniające oprogramowanie często nie informują producenta i odbiorcy oprogramowania, jakie zmiany zostały naniesione, jak również ukrywają opcję instalacji bez narzędzi dodatkowych. Z tych powodów ESET klasyfikuje aplikacje asystujące takie jak menadżer pobierania jako PUA i umożliwia użytkownikowi zgodę lub blokadę pobierania.

Potencjalnie niepożądane aplikacje – programy czyszczące rejestr

Programy czyszczące rejestr to programy sugerujące, że rejestr systemu operacyjnego Windows wymaga regularnego czyszczenia lub konserwacji. Wykorzystywania tego typu aplikacji niesie za sobą pewne ryzyko dla komputera. Dodatkowo niektóre narzędzia do czyszczenia rejestru podają niemożliwe do zweryfikowania lub w inny sposób nieuzasadnione oświadczenia o korzyściach i / lub generują błędne raporty na temat systemu komputerowego na podstawie wyników "bezpłatnego skanowania". Te mylące oświadczenia i raporty mają na celu nakłonienie użytkownika do zakupu pełnej wersji lub subskrypcji, zazwyczaj bez możliwości oceny czyszczenia rejestru przed dokonaniem płatności. Z tych powodów program ESET klasyfikuje takie programy, jak PUA, i umożliwia im blokowanie lub blokowanie.

Potencjalnie niepożądana zawartość

Jeśli wykrywanie PUA jest włączone w produkcie ESET, strona która jest znana z udostępniania potencjalnie niepożądanych aplikacji i wprowadzania w błąd użytkowników, co może prowadzić do negatywnego wpływu na system operacyjny lub surfowanie po Internecie, zostanie zablokowana jako potencjalnie niepożądana zawartość. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat, że strona na którą próbujesz wejść zawiera potencjalnie niepożądaną zawartość możesz kliknąć: Wróć – aby wrócić do wcześniej przeglądanej strony lub Ignoruj i kontynuuj, by przejść do strony zawierającej potencjalnie niepożądaną zawartość.

 

Dodatkowa pomoc