[KB2629] Co je to potenciálně nechtěná aplikace nebo potenciálně nechtěný obsah?

Řešení

Potenciálně nechtěné aplikace (PUA)

Potenciálně nechtěná aplikace je program, který obsahuje adware, instaluje různé nástroje nebo má jiné nejasné cíle. V některých situacích může mít uživatel pocit, že výhody potenciálně nechtěné aplikace převažují nad riziky.

Z tohoto důvodu ESET řadí tyto aplikace do kategorie s nižším rizikem ve srovnání s jinými typy škodlivého softwaru, jako jsou např. trojské koně nebo červi. Při instalaci produktu ESET se můžete rozhodnout, zda povolíte detekci potenciálně nechtěných aplikací, jak je uvedeno níže:

Obrázek 1-1

Nastavení potenciálně nechtěných aplikací můžete kdykoli změnit v nastavení programu. Pokyny ke změně režimů detekce naleznete v následujícím článku znalostní báze:

Nastavení


Upozornění – Byla nalezena potenciálně nechtěná aplikace

Po nalezení potenciálně nechtěné aplikace se budete moci rozhodnout, jaké kroky podniknete:

  • Přerušit/Vyléčit – tato možnost zablokuje akci a zabrání potenciálně nechtěné aplikaci v proniknutí do systému. Při zjištění potenciálně nechtěné aplikace při stahování z webové stránky se v oznámení zobrazí možnost Přerušit a u souboru umístěného na pevném disku počítače možnost Vyléčit.
  • Ignorovat –  není provedena žádná akce a potenciálně nechtěná aplikace má povolen přístup do vašeho počítače.
  • Vyloučit z detekce  – chcete-li detekovanému souboru, který je již v počítači, umožnit, aby se v budoucnu spustil bez přerušení, klikněte na Další možnosti, označte možnost Vyloučit z detekce a klikněte na Ignorovat.
Obrázek 2-1
  • Vyloučit signaturu z detekce: Chcete-li v budoucnu povolit spouštění všech detekovaných souborů označených konkrétním názvem (signaturou) bez přerušení (ať už jde o existující soubory nebo soubory stažené z webu), klikněte na Další možnosti, označte Vyloučit signaturu z detekce a klikněte na Ignorovat.

    Pokud se poté zobrazí další detekční okna se stejným názvem detekce, kliknutím na Ignorovat je zavřete (všechna další okna souvisejí s detekcí, která proběhla před vyloučením signatury z detekce).

Obrázek 2-2

Potenciálně nechtěné aplikace – software wrappers

Softwarový wrapper je speciálně upravená aplikace, kterou nabízejí některé webové stránky jako soubor ke stažení. Jedná se o nástroj třetí strany, který nainstaluje program, který jste chtěli, ale přidá další software, například nástroje na lištu nebo adware.

Dodatečný software může také provést změny v nastavení domovské stránky a vyhledávání ve vašem webovém prohlížeči. Webové stránky, které nabízejí soubory ke stažení, často neinformují dodavatele softwaru ani příjemce stahování o tom, že byly provedeny změny v souborech, a neusnadňují případné vynechání výše uvedených potenciálně nežádoucích doprovodných doplňků během instalace. Z těchto důvodů ESET klasifikuje softwarové wrappery jako potenciálně nežádoucí aplikace. Uživatelé mají možnost zvolit zda si přejí stahovaný soubor přijmout či naopak odmítnout.


Potenciálně nechtěné aplikace – registry cleaners

Čističe registrů jsou programy, které mohou hlásit, že databáze registrů systému Windows vyžaduje pravidelnou údržbu nebo čištění. Čističe registrů mohou pro váš počítačový systém představovat riziko.

Některé čističe registru navíc uvádějí neověřitelná a ničím nepodložená tvrzení o svých výhodách a vytvářejí zavádějící zprávy o počítačovém systému na základě výsledků "bezplatné kontroly". Tato zavádějící tvrzení a zprávy se vás snaží přimět k zakoupení plné verze nebo předplatného, aniž by vám obvykle umožnily čistič registrů před zaplacením zhodnotit. Z těchto důvodů ESET klasifikuje takové programy jako potenciálně nechtěné (PUA) a umožňuje vám je povolit nebo zablokovat.


Potenciálně nechtěný obsah

Pokud je v produktu ESET povolena detekce PUA, budou blokovány podezřelé webové stránky, které mohou šířit nechtěný obsah, uvádět uživatele v omyl a nutit je provádět akce, které mohou mít negativní dopady na systém nebo komplikovat prohlížení stránek.

Pokud se objeví oznámení, že webová stránka, kterou se pokoušíte navštívit, je zařazena do kategorie potenciálně nechtěného obsahu, můžete se kliknutím na Přejít zpět vrátit na předchozí webovou stránku nebo kliknutím na Ignorovat a pokračovat umožnit načtení stránky.

Obrázek 3-1