[KB537] Nieudokumentowany poważny błąd oraz brak możliwości aktualizacji bazy sygnatur wirusów w ESET Smart Security bądź ESET NOD32 Antivirus

Problem

  • Nieudokumentowany poważny błąd 0x101a
  • Nieudokumentowany poważny błąd 0x1106

Rozwiązanie

Upewnij się, że posiadasz najnowszą wersję produktu ESET.

Wiele problemów występujących w starszych wersjach program ESET zostało rozwiązanych w najnowszej wersji. Zalecamy aktualizację do najnowszej wersji:

Jak zaktualizować program ESET (wersja dla użytkowników domowych) do najnowszej wersji?1. Uruchom okno główne programu ESET Smart Security lub ESET NOD32 Antivirus. Jak uruchomić główne okno programu ESET?

2. Naciśnij klawisz F5 aby wejść do Ustawień Zaawansowanych programu.

3. Kliknij Aktualizacja, po czym kliknij Wyczyść obok Wyczyść pamięć podręczną aktualizacji.

Dlaczego Czyszczenie pamięci podręcznej aktualizacji jest wyszarzone?

Jeśli Czyszczenie pamięci podręcznej aktualizacji jest wyszarzone, zrestartuj komputer i ponownie podejmij próbę aktualizacji. Po zrestartowaniu komputera, powtórz kroki 3-5, opcja Wyczyść już powinna być dostępna.

4. Wybierz okno Serwer Proxy HTTP, w rozwijanym oknie przy Trybie proxy wybierz Nie używaj serwera proxy, po czym kliknij OK

  • Wersja 8.x i wcześniejsze wersje: Kliknij Ustawienia, wybierz Proxy HTTP, zaznacz Nie używaj serwera proxy i zatwierdź klikając OK

5. Uruchom ponownie komputer.

6. Uruchom okno główne programu ESET Smart Security lub ESET NOD32 Antivirus. Jak uruchomić główne okno programu ESET?

7. W głównym oknie programu kliknij Aktualizacja -> Aktualizuj teraz. Twój produkt ESET powinien od tej pory aktualizować się automatycznie. Jeśli problem nie ustąpił, przeinstaluj swój produkt ESET. 

Dodatkowa pomoc