[KB82] Požiadavky Push inštalácie ESET Remote Administrator a kontrolný zoznam

Problém

Riešenie

ESET Remote Administrator (ERA) umožňuje vzdialenú, alebo "push" inštaláciu cez Remote Administrator konzolu na ktorúkoľvek stanicu v sieti, ktorá pracuje na ktoromkoľvek z podporovaných operačných systémov Windows. (pozri podporované verzie operačného systému Windows). Kroky v tomto článku popisujú hlavné požiadavky pre nastavenie tohto procesu. Pred prvou skúšobnou inštaláciou na klientské stanice si prosím overte, že každá z nižšie uvedených podmienok bola splnená:

Dôležité!

Uistite sa prosím, že pred push inštaláciou nie je na pracovných staniciach nainštalovaný iný antivírus. V prípade potreby použite:

 1. Pracovná stanica, na ktorej skúšate vzdialene nainštalovať klientské riešenie ESET musí odpovedať na ping z počítača, na ktorom je nainštalovaný ERA Server.
 2. Ak sa aj stanica aj server nachádzajú v zmiešanom prostredí domén a pracovných skupín (alebo ak ERA Server beží na Windows 2003), mali by ste zakázať možnosť Use simple file sharing, ktorá sa nachádza pod Tools → Folder Options → View.
 3. Stanica musí mať aktivovaný nazdieľaný zdroj ADMIN$ (Štart → Ovládací Panel → Nástroje na správu → Správa počítača → Shared Folders → Shares).
 4. Používateľ ktorý vykonáva Push inštaláciu musí mať administrátorské práva.
 5. Ak sú na pracovných staniciach nainštalované operačné systémy Windows Vista, Windows 7 a Windows Server 2008 uistite sa o nasledovných veciach:
  • Pre nastavenie doménových administrátorských práv pre ERA, kliknite na Štart → Ovládací panel → Nástroje na správu → Services. Pravým tlačidlom na myší kliknite na ESET Remote Administrator Server a v rozbalovacom menu kliknite na Vlastnosti.
  • Kliknite na na kartu Log On a potom potvrdte možnosť This account. Vložte Vaše prihlasovacie údaje - názov domény a administrátorský účet do poľa This account (správny tvar je napríklad: DomenaAdministrator), a následne vložte heslo do polí Password an Confirm Password.
  • Služba ESET Remote Administrator by mala byť spustená s doménovými administrátorskými oprávneniami.
 1. Používateľ s administrátorskými právami musí mať nastavené heslo.
 2. Overte si, že sa môžete vzdialene nalogovať na pracovnú stanicu.
 3. Overte si, že pracovná stanica môže pristupovať na IPC, tak, že zadáte tento príkaz do príkazového riadku na stanici:

  net use \\servername\IPC$

  pričom servername nahradíte názvom servera na ktorom beži ERA.
 4. Firewall na sieti nesmie brániť komunikácii, či zdieľaniu súborov medzi serverom a pracovnými stanicami.
 5. ERA Server musí mať povolené prijímanie údajov cez porty 2221-2224. Ak je ktorýkoľvek z týchto portov blokovaný, komunikácia s pracovnými stanicami nie je možná.
 1. Pre operačné systémy Windows overte, že:
  • Klientské stanice je vidieť aj na serveri aj na pripojených staniciach.
  • Možnosť "Zdieľanie súborov a tlačiarní pre siete Windows" je povolená (Ovládací panel→ Sieťové pripojenia→ Sieť→ Vlastnosti).
  • Na stanici beží služba vzdialených volaní procedúr (RPC).
  • Na stanici beží služba vzdialených registrov.
  • Služba RPC lokátor by mala byť nastavená na "manual" (manuálne), pričom nemusí byť spustená.

Odstraňovanie problémov s DNS

Možné riešenia problémov s DNS môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

 • Používanie príkazu 'nslookup' IP adresy a názvu servera a/alebo klientov, ktorí majú problémy s push inštaláciou. Výsledky by sa mali zhodovať s informáciám zo zariadenia. Napríklad, nslookup pre hostname by mal zobraziť IP adresu, ktorá sa zobrazí príkazom ipconfig v otázke pri položke "host". Príkaz "nslookup" je potrebné spustiť na klientov a aj na server.
 • Manuálne skúmanie DNS záznamov pre duplikáty.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)