[KB585] Ako presuniem nastavenia Personálneho firewallu ESET z jedného počítača na druhý?

Riešenie

Ak chcete presunúť pravidlá firewallu ESET z jedného počítača na druhý, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Kliknite postupne na Štart → Ovládací panel → Možnosti priečinka a na karte Zobrazenie označte možnosť Zobrazenie skrytých súborov a priečinkov.
 1. Kliknite na Štart → Počítač a postupne prejdite do adresára C:ProgramDataESETESET Smart Security.
 • Používatelia Windows XP: Kliknite na Štart → Tento počítač a postupne prejdite do adresára C:Documents and settingsAll UsersApplication DataESETESET Smart Security
 1. Skopírujte nasledujúce súbory na vašu Pracovnú plochu:

  epfwdata.bin
  EpfwUser.dat
 1. Presuňte tieto súbory na cieľový počítač a uložte ich na Pracovnú Plochu.
 1. Reštartujte cieľový počítač v Núdzovom režime: Pri štarte PC stláčajte opakovane kláves F8, až kým sa nezobrazí ponuka rozšírených možností spúšťania systému Windows (Advanced Boot Options). Vyberte Núdzový režim (Safe Mode) a stlačte ENTER.
 1. Na cieľovom počítači opakujte krok 1: Kliknite postupne na Štart → Ovládací panel → Možnosti priečinka a na karte Zobrazenie označte možnosť Zobrazenie skrytých súborov a priečinkov.
 1. Kliknite na Štart → Počítač a postupne prejdite do adresára C:ProgramDataESETESET Smart Security.
 • Používatelia Windows XP: Kliknite na Štart → Tento počítač a postupne prejdite do adresára C:Documents and settingsAll UsersApplication DataESETESET Smart Security
 1. Presuňte súbory epfwdata.bin a EpfwUser.dat ESET z Pracovnej plochy do priečinku ESET Smart Security. Ak sa zobrazí výzva, kliknite na možnosť Premiestniť a nahradiť. Nahradíte tak existujúce pravidlá firewallu prenášanými pravidlami.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)