[KB7442] Rozwiązanie dla produktów ESET Endpoint w wersji 5.x

Problem

Informujemy, że zidentyfikowaliśmy problem w starszych wersjach naszych produktów biznesowych dla Windows.

 

Detale

ESET ustalił, że jądro naszych produktów ma problem z weryfikacją znacznika czasu wygasłego certyfikatu (ważnego do 7 lutego 2020 roku). Metoda ta nie działa, przez co moduły starszych wersji naszych rozwiązań są uznawane za niezaufane i w związku z tym nie zostają załadowane. Mechanizm ten ma chronić przed załadowaniem jakiejkolwiek niezaufanej biblioteki

W efekcie w przypadku wersji dotkniętych problemem część modułów (Firewall, HIPS, kontrola urządzeń, ochrona stron internetowych i poczty e-mail) nie działa, gdyż nie została poprawnie załadowana. Oznacza to, że produkt nie zapewnia pełnej ochrony.

Dowiedz się więcej o tym problemie

Problem z uruchomieniem starszych wersji produktów

Rozwiązanie

Ważne!

Jeżeli wykorzystujesz jedną z wersji dotkniętych opisanym błędem, ale produkt działa prawidłowo, nie uruchamiaj ponownie komputera i jak najszybciej wykonaj aktualizację do najnowszej wersji aplikacji.

Często zadawane pytania

Please read the following ESET Knowledgebase article:
Legacy products startup issue FAQ

Prosimy zapoznać się z poniższym artykułem w bazie wiedzy ESET:

1. Jeśli jeszcze nie uruchomiłeś ponownie systemu operacyjnego na maszynie z zainstalowanym produktem ESET Endpoint, upewnij się, że na liście zainstalowanych komponentów znajduje się moduł Silnik antywirusowy i antyspyware (wersja 1559.4). Ten moduł odpowiada za działanie ochrony i pozwala na późniejszą aktualizację produktu do najnowszej wersji, co jest wymagane w celu pełnego rozwiązania problemu.

Następnie wykonaj aktualizację produktu antywirusowego do najnowszej wersji:

Jak sprawdzić wersję zainstalowanych modułów w programie ESET Endpoint Security

W głównym oknie programu przejdź do sekcji Pomoc i obsługa > ESET Endpoint Security - informacje a kolejno wybierz Zainstalowane komponenty. Jeśli moduł Silnik antywirusowy i antyspyware jest zainstalowany w wersji 1559.4, produkt ESET został pomyślnie zaktualizowany.

 

2. Jeżeli uruchomiłeś ponownie komputer, na którym zainstalowany jest produkt ESET Endpoint 5.x, użyj narzędzia CertFix. Po jego pomyślnym zastosowaniu, w systemie będzie zainstalowany działający ESET Endpoint Antivirus / ESET Endpoint Security w wersji 5.0.2272.7. Następnym krokiem jest aktualizacja produktu zabezpieczającego poprzez odinstalowanie wersji 5.0.2272.7 i zainstalowanie najnowszej wersji ESET Endpoint Antivirus 7.2.2055.0 / ESET Endpoint Security 7.2.2055.0 bądź skorzystanie z instalatora dostępnego w repozytorium konsoli ESMC.

Pobierz narzędzie CertFix

Wybierz język i wersję narzędzia CertFix:

Język angielski
Język polski
Ważne!

Zalecamy aktualizację produktu ESET Endpoint Antivirus/ESET Endpoint Security do najnowszej wersji, 7.2. Jeśli mimo wszystko chcesz korzystać z wersji 5, zalecamy instalację wersji 5.0.2272.7, której problem nie dotyczy.

Wybierz odpowiedni odnośnik z poniższej tabeli, aby pobrać plik instalatora programu ESET Endpoint Antivirus / ESET Endpoint Security.
Jaką wersję (32-bit czy 64-bit) programu ESET powinienem pobrać?

Informacje o licencji (nazwa użytkownika i hasło przesyłane przez ESET po zakupie licencji) są wymagane celem aktywacji.
Jak uzyskać nazwę użytkownika, hasło i klucz licencyjny dla licencji biznesowej ESET?

ESET Endpoint Security 5.0.2272.7 64-bit 32-bit
Instalator EES Pobierz ESET Endpoint Security Pobierz ESET Endpoint Security
ESET Endpoint Antivirus 5.0.2272.7 64-bit 32-bit
Instalator EEA Pobierz ESET Endpoint Antivirus Pobierz ESET Endpoint Antivirus

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, bądź nie możesz wykonać aktualizacji do najnowszej wersji skontaktuj się z wsparciem technicznym ESET.

Dodatkowa pomoc