[KB6004] Zabezpieczone strony nie ładują się po instalacji ESET.

Problem

 • Strony zabezpieczone za pomocą protokołu HTTPS nie uruchamiają się po instalacji ESET (ESET Smart Security/ESET NOD32 Antivirus wersja 9.0.375.0)
 • Podczas dostępu do zabezpieczonych stron, strony nie ładują się w całości lub pozostają puste

Rozwiązanie

Rozwiązanie I.  Przełącz skanowanie SSLTLS na Tryb interaktywny

 1. Otwórz ESET Smart Security lub ESET NOD32 Antivirus. Jak mogę otworzyć mój product ESET ? 
   
 2. Naciśnij klawisz F5 na klawiaturze, aby otworzyć ustawienia zaawansowane.
   
 3. Wybierz zakładkę Ochrona stron internetowych i poczta e-mail, a następnie SSL/TLS.
   
 4. W zakładce SSL/TLS Tryb filtrowania protokołu SSL/TLS wybierz na interaktywny.

 

 1. Uruchom ponownie przeglądarkę i spróbuj uzyskać dostęp do wybranej strony internetowej. Dla każdego okna ESET, które się pojawi wybierz opcję Zawsze wykonuj tę czynność, a następnie przycisk ignoruj..
   
 2. Kontynuuj proces, aż do uzyskania dostępu do wymaganych stron internetowych. Kiedy skończysz przejdź ponownie do zakładki SSL/TLS i zmień „Tryb filtrowania protokołu SSL/TLS” na Tryb automatyczny.

  Po więcej informacji związanych ze skanowaniem SSL/TLS, odwiedź naszą strony pomocy Online Help.

Jeżeli strony dalej się nie uruchamiają, przejdź do rozwiązania numer 2.


Rozwiązanie II. Utwórz i zaimportuj certyfikat strony

A. Wyeksportuj certyfikat strony.

Kiedy zapisujesz certyfikat, upewnij się, że pobierasz go ze strony internetowej, do której nie możesz się dostać. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Kreator eksportu certyfikatów, aby utworzyć i zaimportować certyfikat do swojego programu ESET.

 1. Podejmij próbę dostania się na stronę internetową, gdzie występuje problem. Kliknij ikonę kłódki obok adresu URL, wybierz połączenia z dolnego menu a następnie informacje certyfikatu.

 

 1. W oknie Certyfikat kliknij Szczegóły a następnie Kopiuj do pliku.

 

 1. W kreatorze eksportu certyfikatu naciśnij Dalej, w sekcji Eksport do pliku wybierz Przeglądaj

 

 1. TNadaj nazwę dla pliku certyfikatu a następnie przycisk Zapisz.

 

 1. Naciśnij Zakończ a następnie OK, aby zakończyć eksport 

 

B. Import certyfikatu do ESET.

 1. Otwórz ESET Smart Security lub ESET NOD32 Antivirus. Jak otworzyć mój produkt ESET?
   
 2. Naciśnij klawisz F5 na klawiaturze, aby uzyskać dostęp do ustawień zaawansowanych .
   
 3. Kliknij zakładkę Strony Internetowe i poczta E-mail i wybierz zakładkę SSL/TLS.
   
 4. Kliknij Edytuj przy Lista znanych certyfikatów

 

 1. Na liście znanych certyfikatów Kliknij Dodaj , a następnie Plik

 

 1. W kolejnym oknie wskaż certyfikat, który został uprzednio wyeksportowany z przeglądarki i Otwórz

 

 1. W kolejnym oknie kliknij OK

 

 1. W czynność skanowania wybierz Ignoruj, naciśnik OK , by zamknąć okno dodawania certyfikatu, następnie ponownie kliknij OK aby zapisać zmiany. . 

 

 1. Uruchom przeglądarkę ponownie i zweryfikuj czy możesz uzyskać dostęp do wybranej strony internetowej. 

Dodatkowa pomoc