[KB3609] Jak dodać nowe stacje robocze w ESET Remote Administrator? (6.x)

Problem

 •  Stacje robocze nie pojawiają się w konsoli webowej ESET Remote Administrator.

Rozwiązanie

Ważne – Należy używać wyłącznie wersji 6 Eset Remote Administrator w połączeniu z wersją 6 produktów linii biznesowej.

Ten artykuł dotyczy wersji 6 produktów biznesowych, które mogą być używane tylko z innymi odpowiednimi produktami wersji 6. Jeśli obecnie używasz produktów Eset w wersji 5.x lub wcześniejszych i chciałbyś dokonać aktualizacji zapoznaj się z poniższymi artykułami, opisującymi zmiany w najnowszych wersjach oraz sposoby wykonania upgrade’u:

Zanim będziesz mógł zarządzać komputerami w swojej sieci z poziomu ESET Remote Administrator (ERA) musisz dodać je do swojej infrastruktury. Są trzy sposoby zarządzania komputerami klienckimi w ERA. Wybierz odpowiedni link aby uzyskać wskazówki dotyczące danej metody:

 • Synchronizacja z Active Directory –Jeśli usługa Active Directory jest obecna w Twojej sieci, synchronizacja zostanie wykonana automatycznie podczas instalacji ESET Remote Administrator Server (ERA Server). Ta metoda pozwala zidentyfikować komputery klienckie pobierając odpowiednie informacje z Active Directory.
 • Eset Rogue Detection Sensor - Eset Rogue Detection Sensor (RD Sensor) zostanie automatycznie zainstalowany podczas instalacji pakietu ERA. RD Sensor potrafi zidentyfikować niezarządzane komputery w Twojej sieci, umożliwiając łatwe dodanie ich do panelu ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console)
 • Dodawanie ręczne – W dowolnym momencie możesz dodać nowy komputer ręcznie używając jego adresu IP lub nazwy.

Aby uzyskać więcej informacji przejdź do sekcji „Dodaj komputery” w przewodniku dla ERA.

Synchronizacja z Active Directory

Jeśli posiadasz istniejącą strukturę AD, zapewne ERA dodała już komputery z Twojej sieci podczas instalacji. Aby sprawdzić czy komputery z sieci Active Directory zostały podłączone do ERA otwórz Konsolę ERA, zaloguj się i wybierz „Komputery” > Wszystkie. Jeśli obiekty z Twojego Active Directory nie zostały pokazane, wykonaj poniższe kroki w Konsoli ERA aby uruchomić zadanie synchronizacji:

 1. Kliknij Administrator > Zadania serwera
 2. Wybierz Synchronizacja grupy statycznej > Uruchom teraz. Era automatycznie doda niezarządzane komputery z Twojego AD do grupy „Wszystkie”. Kliknij tutaj aby uzyskać wskazówki jak dodać komputer z grupy „Wszystkie” do innej grupy w ERA 6.

  centerUżycie Eset Rogue Detector Sensor

Jeśli nie używasz synchronizacji z AD najprostszym sposobem na dodanie komputera do struktury ERA jest użycie Eset Rogue Detection Sensor (RD Sensor). RD Sensor jest dodawany automatycznie podczas instalacji pakietu ERA i zostaje uruchomiony w momencie aktywacji Serwera ERA. Wykonaj poniższe kroki aby odnaleźć nowe komputery w Twojej sieci przy użyciu RD Sensor w Konsoli ERA.

 1. Kliknij Panel i rozwiń raport Współczynnik komputerów nieautoryzowanych (Możesz również przewinąć w dół bezpośrednio z Panelu – krok ten ma na celu uprościć całą procedurę). 2. Wybierz czerwony obszar w raporcie Komputerów nieautoryzowanych.


 3. Wyświetlona zostanie lista niezarządzanych komputerów. Kliknij na dowolnym elemencie listy i wybierz „Dodaj wszystkie wyświetlane elementy” (Możesz również dodawać komputery pojedynczo).


 4. Zaznacz grupę nadrzędną, do której komputery zostaną dodane (domyślnie jest to grupa „Wszystkie”). Kliknij ikonę kosza obok komputera aby usunąć go z listy. Po dokonaniu wyboru wybierz opcję „Dodaj” .

 5. Jeśli komputery zostały dodane prawidłowo, wyświetlone zostanie powiadomienie z opcją instalacji Agenta na wskazanych komputerach. Naciśnij OK aby tylko dodać urządzenia lub wybierz Wdrożenie Agentów aby wysłać Agenta ERA na niezarządzane komputery.


Dodawanie ręczne

 1. Otwórz ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) w swojej przeglądarce i zaloguj się.
 2. Wybierz Komputery  i zaznacz grupę „Wszystkie” a następnie kliknij „Dodaj nowy


 3. W pole nazwa wprowadź adres IP lub nazwę komputera, który chcesz dodać i kliknij „Dodaj urządzenie”. Powtórz ten krok dla każdego dodawanego komputera. Możesz również użyć opcji Importuj aby wgrać plik CSV zawierający nazwy komputerów (nazwy powinny być rozdzielone przecinkami). Aby uzyskać więcej informacji przejdź do sekcji „Dodaj komputery” w przewodniku dla ERA.
 4. Kliknij „Dodaj” kiedy zakończysz wprowadzanie nazw komputerów


 5. Jeśli komputery zostały dodane prawidłowo, wyświetlone zostanie powiadomienie z opcją instalacji Agenta na wskazanych komputerach. Naciśnij OK aby tylko dodać urządzenia lub wybierz Wdrożenie Agentów aby wysłać Agenta ERA na niezarządzane komputery.


Dodatkowa pomoc