[KB2155] Oznámení o chybách v protokolu kontroly počítače

Obsah

  • Při provádění kontroly počítače se v protokolu kontroly může občas zobrazit několik (v závislosti na verzi produktu) oznámení, například "soubor se nepodařilo otevřít", "chyba - soubor je chráněn heslem".
 

Řešení

Obecně platí, že váš produkt ESET není schopen kontrolovat soubory, které se v protokolu kontroly zobrazují jako záznamy "soubor se nepodařilo otevřít", "chyba při otevírání" nebo "poškozený archiv" (v závislosti na verzi produktu), a to z důvodu, že:

  • Soubor je chráněn heslem (například v počítači je více uživatelských profilů)
  • Soubor je systémový nebo programový soubor systému Windows
  • Soubor je v současné době používán jinými programy nebo procesy na pozadí

Systém Windows používá a zamyká určité soubory od spuštění až do vypnutí. Tyto soubory a všechny ostatní, které jsou spuštěny v paměti, nemohou být používány jinými programy, včetně produktů ESET nebo potenciálního malwaru, ani s nimi nemůže být manipulováno. ESET provádí kontrolu těchto souborů při spuštění a znovu při vypnutí, aby se ujistil, že nejsou poškozeny. Pokud uzamčený soubor obsahuje hrozbu, zobrazí se v protokolu kontroly červeným textem - soubory zobrazené žlutě jsou zaznamenány pouze pro informační účely a nepředstavují hrozbu pro váš systém.