[NEWS7604] Wsparcie instalacji produktów ESET w systemie macOS Big Sur (11)

Ważne ogłoszenie

Ważne!

Artykuł będzie aktualizowany o najnowsze informacje dotyczące wsparcia technicznego produktów ESET w systemie macOS Big Sur (11).
Ostatnia aktualizacja: 27 listopad 2020

System macOS Big Sur 11.0.1 (znany także pod nazwą macOS 10.16) został udostępniony 12 listopada 2020.
System macOS Big Sur 11.1 został udostępniony 14 grudnia 2020.

Lista najnowszych wersji produktów ESET kompatybilnych z systemem macOS Big Sur 11.0.1:

 • ESET Endpoint Security for Mac 6.10.460.1
 • ESET Endpoint Antivirus for Mac 6.10.460.1
 • ESET Cyber Security 6.10.460.1
 • ESET Cyber Security Pro 6.10.460.1
 • ESET Cloud Administrator Live Installer for Mac 1.0.808.0
 • ESET Management Agent

Czy produkty ESET dla systemu Mac działają z systemem Big Sur 11.1?

Tak, produkty ESET dla systemu Mac są kompatybilne z systemem macOS Big Sur 11.1.
 

Znane problemy

 • Ochrona stron internetowych i poczty e-mail nie działa
  Problem został rozwiązany w wersji 6.10.460.1 udostępnionej 25 listopada 2020 dla produktów Endpoint i 26 listopada dla Cyber Security.
  W niektórych przypadkach w produkcie Endpoint 6.10.456.1 i Cyber Security 6.10.400.1 moduł ochrony stron internetowych i poczty e-mail może nie zostać włączony automatycznie. W takiej sytuacji zostanie wyświetlony komunikat:
  Komputer nie jest chroniony: Rozszerzenia jądra systemu operacyjnego wymagane przez moduły: Ochrony dostępu do stron internetowych i ochrona poczty e-mail nie zostały uruchomione z powodu błędu. Spróbuj uruchomić ponownie system lub zainstalować produkt ponownie.
  Problem może być tymczasowo rozwiązany zgodnie z opisem w artykule bazy wiedzy, jednak problem pojawi się ponownie po restarcie lub ponownym włączeniu komputera.
Powtarzający się problem

W tej chwili dostępne jest wyłącznie tymczasowe rozwiązanie opisanego wyżej problemu. Zalecamy nie wykonywanie aktualizacji do macOS Big Sur, aby zapewnić ochronę komputera.

Wyjątki we wsparciu dla systemu macOS Big Sur

Pracowaliśmy nad dostosowaniem naszych produktów do głównych zmian wprowadzanych przez Apple od rozszerzeń jądra po rozszerzenia systemowe przez długi czas. Mimo to, z uwagi na rozległy wpływ, jaki ma ta zmiana na integrację naszych produktów z systemem operacyjnym, nie byliśmy w stanie dostarczyć w pełni kompatybilnego produktu w dniu premiery systemu macOS Big Sur (11), co miało miejsce 12 listopada 2020.

Jeżeli używasz produktów ESET for MacOS w wersji 6.10 na urządzeniu z systemem macOS Big Sur, następujące funkcje nie będą działać:

 • Kontrola dostępu do urządzeń (wszystkie produkty)
 • Zapora sieciowa (ESET Endpoint Security for macOS i ESET Cyber Security Pro)

Jeżeli nie wykorzystujesz żadnej z wyżej wymienionych funkcji, możesz bezpiecznie uaktualnić najpierw program ESET, a później system operacyjny do najnowszej wersji.

Jeżeli wykorzystujesz któreś w wymienionych wyżej funkcji, aplikacje z poprawionymi poszczególnymi modułami będą stopniowo wydawane. Jeżeli zainstalowałeś wersję programu ESET, która posiada tylko część funkcjonalności, zalecamy włączenie automatycznych aktualizacji, aby otrzymać uaktualnienia niezwłocznie po ich opublikowaniu.

Wsparcie dla starszych wersji systemu macOS

Jeżeli nie planujesz wykonywania aktualizacji systemu macOS, produkty ESET w wersji 6.10 będą wspierać systemy od macOS 10.12 do macOS10.15.

Jak zapewnić najwyższy poziom ochrony swojego komputera

W celu korzystania z najwyższego poziomu ochrony ESET, zalecamy nie wykonywać aktualizacji systemu operacyjnego do macOS Big Sur zanim wykonana zostanie aktualizacja produktu ESET do wersji kompatybilnej.

Wsparcie dla poszczególnych systemów

Wersja produktu ESET Wsparcie dla macOS 10.15 i poprzednich Wsparcie dla macOS Big Sur (11) Plan wydania
6.9 Pełne wsparcie Brak wsparcia Wydana
Dla biznesu - 6.10.300.1
Dla domu i małych firm - 6.10.333.0
Pełne wsparcie

Wpierane - brakujące funkcje:

 • Kontrola dostępu do urządzeń (Wszystkie produkty)
 • Ochrona dostępu do stron internetowych/Kontrola dostępu do stron internetowych (ESET Endpoint Security for macOS i ESET Cyber Security Pro)
 • Zapora sieciowa (ESET Endpoint Security for macOS i ESET Cyber Security Pro)

Wydana

13 X 2020

Dla biznesu - 6.10.456.1
Dla domu i małych firm - 6.10.400.1
Pełne wsparcie

Wspierane - brakujące funkcje:

 • Kontrola dostępu do urządzeń (wszystkie produkty
 • Zapora sieciowa (ESET Endpoint Security for macOS i ESET Cyber Security Pro)

Dla domu i małych firm - 10 XI 2020

Dla biznesu - 12 XI 2020

Dla biznesu - 6.10.460.1
Dla domu i małych firm - 6.10.460.1
Pełne wsparcie

Wspierane - brakujące funkcje:

 • Kontrola dostępu do urządzeń (Wszystkie produkty)
 • Zapora sieciowa (ESET Endpoint Security for macOS i ESET Cyber Security Pro)

Dla domu i małych firm - 26 XI 2020

Dla biznesu - 25 XI 2020

6.10.y
Pełne wsparcie

Wspierane - brakujące funkcje:

 • Kontrola dostępu do urządzeń (wszystkie produkty)

XII 2020

6.10.z Pełne wsparcie Pełne wsparcie II 2021
Jeżeli produkty ESET for macOS z działającym modułem Ochrony dostępu do stron internetowych/Kontroli stron internetowych i Zaporą sieciową kompatybilne z systemem macOS Big Sur nie będą gotowe przed oficjalną premierą tego systemu operacyjnego, wówczas udostępnimy wersję produktu ESET z działającymi wspomnianymi modułami poza oryginalnie określonym planem.

Wykonałem już aktualizację do macOS Big Sur (11) z zainstalowanym produktem ESET w wersji 6.9 lub starszej.

Jeżeli wykonałeś aktualizację systemu do wersji beta macOS Big Sur i posiadasz zainstalowaną aplikację ESET w wersji 6.9 lub wcześniejszą, Twój komputer nie będzie chroniony, a na ekranie zostanie wyświetlony komunikat analogiczny do poniższego:

Niewspierana wersja systemu macOS
Zainstalowany produkt ESET nie wspiera obecnie wykorzystywanej wersji systemu operacyjnego macOS 10.16

W takim przypadku zalecamy wykonanie aktualizacji produktu ESET do wersji 6.10, jak tylko zostanie udostępniona oraz włączenie automatycznej aktualizacji, aby pobierane były aktualizacje modułów niezwłocznie po ich udostępnieniu.


Zarządzam komputerami z systemem macOS z poziomu ESET Security Management Center (ESMC), a aktualizacja systemu macOS do wersji Big Sur (11) została już wykonana z zainstalowanym produktem ESET w wersji 6.9 lub starszym.

Instalacja ESET Management Agent w systemie macOS Big Sur jest wspierana. Ze względu na to, że produkty zabezpieczające ESET w wersji 6.9 i starszych nie są wspierane w tej wersji systemu, w konsoli zostanie wyświetlony następujący alert dla takich komputerów:

Produkt jest zainstalowany, ale nie uruchomiony

Na stacji roboczej wyświetlony zostanie następujący komunikat:

Niewspierana wersja systemu macOS
Zainstalowany produkt ESET nie wspiera obecnie wykorzystywanej wersji systemu operacyjnego macOS 10.16

W takim przypadku zalecamy wykonanie aktualizacji produktu ESET do wersji 6.10, jak tylko zostanie udostępniona oraz włączenie automatycznej aktualizacji, aby pobierane były aktualizacje modułów niezwłocznie po ich udostępnieniu.
Aktualizacja ESET Endpoint z poziomu konsoli ESET Security Management Center 7.


 Zaktualizowałem system operacyjny do macOS Big Sur z produktem ESET w wersji 6.10 wcześniej zainstalowanym.

Wykonałeś aktualizację oprogramowania ESET do wersji 6.10 na komputerze Mac z systemem macOS 10.15 lub starszym, aby wykonać aktualizację do systemu macOS Big Sur.

Rozszerzenia jądra systemu muszą zostać włączone ręcznie. Wyświetlone zostanie okno z ostrzeżeniem analogiczne do poniższych:

Instrukcja włączania rozszerzeń systemowych została przedstawiona w artykule bazy wiedzy: Zezwól na rozszerzenia jądra systemu dla produktów ESET na systemie Mac.

Po zezwoleniu na ładowanie rozszerzeń systemowych zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o zgodę na pełny dostęp do dysku, aby produkt działał prawidłowo, analogiczny do poniższego:

Szczegółowa instrukcja w jaki sposób umożliwić pełny dostęp do dysku została przedstawiona w artykule: Zezwól na pełny dostęp do dysku dla produktu ESET w systemie Mac 6.10 i nowszych.

Po zezwoleniu na ładowanie rozszerzeń systemowych i nadaniu pełnego dostępu do dysku produkt ESET będzie działać.

Ze względu na ograniczenia wersji 6.10 szczegółowo opisane wyżej w tym artykule, wyświetlone zostanie również powiadomienie informujące o brakującej funkcjonalności.


Dodatkowa pomoc