[KB3760] Reset hasła w konsoli centralnego zarządzania ESET Remote Administrator 6.x

Problem

 • Logowanie w ESET Remote Administrator
 • Brak możliwości logowania do konsoli ESET Remote Administrator, z powodu braku hasła

Rozwiązanie

Jesteś użytkownikiem systemu Linux

Zakończenie wsparcia technicznego dla produktu ERA / MDM 6.4 i 6.5

Wsparcie techniczne dla produktu ESET Remote Administrator w wersji 6.5 jest ograniczane i wkrótce będzie dostępny tylko w statusie Wsparcia podstawowego. Planowane End of Life dla produktu to grudzień 2020.

ESET Remote Administrator w wersji 6.4 nie jest już dostępny do pobrania ze względu na osiągnięcie End of Life.

Moduł MDM w ESET Remote Administrator wersja 6 posiada obecnie status End of Life i nie ma możliwości jego pobrania

Zmiana hasła 

Jeżeli znasz hasło do konsoli ESET Remote Administrator, ale chcesz je zmienić, wykonaj poniższe czynności:

 1. Otwórz ekran logowania do konsoli internetowej ESET Remote Administrator.

 2. Kliknij Zmień hasło.

   

 3. Wprowadź obecne hasło w oznaczonym polu, a następnie wprowadź nowe hasło. Po zakończeniu kliknij Zaloguj, aby zapisać zmiany.

Jeśli nie masz hasła administratora do konsoli internetowej ERA i musisz je zresetować, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz Start Panel Sterowania.

 2. Kliknij Odinstaluj program.

   

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ESET Remote Administrator Server, a następnie wybierz opcje Zmień z menu kontekstowego.

   

 4. Następnie kliknij Dalej.

   

 5. Wybierz Napraw.

   

 6. Uzupełnij wymagane pola w oknie Połączenie z serwerem bazy danych i kliknij Dalej.

  Domyślny numer portu

  Poniższy zrzut ekranu przedstawia numer portu (14222) ustawiony przez instalator ERA ustawiony podczas instalacji MS SQL. Domyślny port MS SQL to 1433. Jeśli używasz istniejącej bazy danych SQL, domyślnym powinien być 1433.

   

 7. Wybierz Użyj istniejącego użytkownika (wprowadź nazwę użytkownika bazy danych i hasło, jeżeli zostaniesz o nie zapytany) i kliknij Dalej (w konsoli w wersji ERA 6.4 lub wcześniejszej).

   

 8. Odznacz Użyj hasła administratora, które jest już zapisane w bazie danych, a następnie wprowadź nowe hasło w polach Hasło i Potwierdzenie hasła, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   

 9. Kliknij Dalej.

   

 10. Kliknij Napraw.

   

 11. Kliknij Zakończ. Możesz teraz zalogować się do konsoli internetowej ERA przy użyciu nowego hasła.

Użytkownicy systemu Linux i konsoli ERA jako gotowego obrazu maszyny wirtualnej

W celu wykonania resetowania hasła do konsoli internetowej ERA wykonaj poniższe kroki. Wymagane jest utworzenie nowego hasła, które będzie złożone minimum z 8 znaków.

 1. Zaloguj się do terminala Linux na maszynie, gdzie zainstalowano ERA 6.5 zainstalowane jako root
   
 2. Ustal hasło w zmiennej NEW_PASSWORD (ze względów bezpieczeństwa). Wykonaj poniższą komendę, dopisując wybrane przez siebie hasło po znaku "=".
  export NEW_PASSWORD=
   
 3. Wykonaj poniższą komendę, aby zmienić hasło na nowe:
  /opt/eset/RemoteAdministrator/Server/setup/installer_backup.sh --skip-license --server-root-password='env:NEW_PASSWORD'
   
 4. Usuń poprzednie hasło ze zmiennej wykonując komendę:
  export NEW_PASSWORD
   
 5. Uruchom ponownie usługę ESET Remote Administrator Server.

Dodatkowa pomoc