[KB3605] Jak przeprowadzić instalację wypychaną na stacjach roboczych za pośrednictwem ESET Remote Administrator?

Rozwiązanie

Ważne – Należy używać wyłącznie wersji 6 Eset Remote Administrator w połączeniu z wersją 6 produktów linii biznesowej.

Ten artykuł dotyczy wersji 6 produktów biznesowych, które mogą być używane tylko z innymi odpowiednimi produktami wersji 6. Jeśli obecnie używasz produktów Eset w wersji 5.x lub wcześniejszych i chciałbyś dokonać aktualizacji zapoznaj się z poniższymi artykułami, opisującymi zmiany w najnowszych wersjach oraz sposoby wykonania upgrade’u.

Wymagania wstępne


Instalacja wypychana

 Video tutorial

 1.  Uruchom konsolę webową ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) w przeglądarce i zaloguj się.
 2. Kliknij Administrator  > Zadania klienta > System operacyjny > Instalacja oprogramowania >  Nowy.


 3. W sekcji Podstawowe, nadaj zadaniu instalacyjnemu Nazwę i opcjonalnie zdefiniuj Opis. Pozycja listy rozwijanej Zadanie zostanie automatycznie ustawiona na Instalacja oprogramowania.


 4. Rozwiń sekcję Obiekt docelowy i kliknij Dodaj obiekty docelowe > Dodaj obiekty docelowe.
 5. Wyświetlone zostanie drzewo grup w sieci. Kliknij na pozycję grupy aby wyświetlić komputeru lub podgrupy do niej należące. Zaznacz pole wyboru obok grupy lub komputera. Kiedy zakończysz wybór obiektu docelowego, kliknij OK.

 6. Rozwiń sekcję Ustawienia i zaznacz pozycję Akceptuję Umowę licencyjną użytkownika końcowego aplikacji.
 7. Kliknij i wybierz licencję, której chcesz użyć do aktywacji oprogramowania ESET, które zostanie wysłane na komputery klienckie a następnie kliknij OK. Jeżeli nie dodałeś jeszcze licencji, kliknij tutaj aby zapoznać się z instrukcją dodawania licencji w ERA
 8. Kliknij i wybierz produkt ESET, który chcesz zainstalować na komputerze klienckim a następnie kliknij OK.

 9. Rozwiń sekcję Podsumowanie aby wyświetlić szczegóły zadania instalacji oprogramowania. Kliknij Zakończ aby dokończyć tworzenie zadania.

 10. Nowe zadanie zostanie wyświetlone w zakładce Zadania klienta. Wybierz zadanie i kliknij Szczegóły >  Wykonania aby zweryfikować, czy zadanie zostało uruchomione. Kolumna stan wyświetli informację Zakończono, kiedy instalacja zostanie zakończona na danym komputerze.
 11. Wyślij zadanie aktywacji na komputery, na których zainstalowałeś produkty ESET Endpoint aby mogły one rozpocząć pobieranie aktualizacji.

Dodatkowa pomoc