[KB7654] Nasadenie a aktualizácia produktov ESET pre koncové zariadenia cez ESET PROTECT (8.x – 10.x) alebo ESET PROTECT Cloud

Problém

Vyžadujú sa používateľské oprávnenia

Tento článok predpokladá, že máte príslušné prístupové práva a oprávnenia na vykonávanie nižšie uvedených úloh.

Ak používate predvolený používateľský účet správcu (Administrator) alebo nemôžete vykonať nižšie uvedené úlohy (možnosť nie je k dispozícii), vytvorte druhý účet správcu so všetkými prístupovými právami.

 • Aktualizácia produktu ESET Endpoint Security, ESET Endpoint Antivirus alebo ESET Server/Mail Security na najnovšiu verziu
 • Nasadenie bezpečnostných riešení ESET na klientske zariadenia pomocou úlohy „Inštalácia softvéru“

Kliknutím na rozbaľovacie položky nižšie zobrazíte postup pre ESET PROTECT On‑prem alebo ESET PROTECT Cloud:


ESET PROTECT On‑prem (8.x – 10.x)

Riešenie

Začíname s riešením ESET PROTECT: Krok 5 zo 6
Alternatívne možnosti aktualizácie firemných produktov ESET

Prečítajte si viac o firemných produktoch ESET podporujúcich automatické aktualizácie.

Používatelia ESET Server/Mail Security

Obrázky nižšie znázorňujú postup pre ESET Endpoint Security a ESET Endpoint Antivirus.

Tento postup sa vzťahuje aj na ESET Server/Mail Security. Používatelia ESET Server/Mail Security si musia vybrať produkt, ktorý je vhodný pre ich systém.

 1. Otvorte ESET PROTECT Web Console vo webovom prehliadači a prihláste sa.

 2. Kliknite na Úlohy Operačný systémInštalácia softvéruNováKlientska úloha.

  Obrázok 1-1
 1. V sekcii Základné zadajte Názov úlohy. Pole Popis je voliteľné. V roletovom menu Úloha bude automaticky nastavená možnosť Inštalácia softvéru. Kliknite na Pokračovať.

  Obrázok 1-2

Inštalácia na systéme Linux

Do poľa Parametre inštalácie môžete pridať parameter --skip-license, ak chcete vynechať zobrazenie Licenčnej dohody s koncovým používateľom (EULA). Ak si chcete pred odsúhlasením licenčnú dohodu prezrieť, tento parameter nepoužite.

 1. V sekcii Nastavenia sú pod popisom Balík na inštaláciu na výber dva spôsoby inštalácie balíka, ktorý má byť nasadený na klientskych zariadeniach.

  • Inštalácia balíka z repozitára:

  1.  Uistite sa, že je vybratá možnosť Inštalovať balík z repozitára. Vyberte operačný systém (v tomto príklade je vybraný Windows) a pod popisom Vyberte balík z repozitára kliknite na Vybrať. V okne Vyberte produkt označte požadovaný produkt a v roletovom menu Jazyk vyberte jazyk. Môžete tiež kliknúť na možnosť Prispôsobiť viac nastavení a vybrať konkrétnu verziu produktu. Akú verziu produktu ESET pre firmy mám nainštalovanú a je to najnovšia verzia? Kliknite na tlačidlo OK.

   Obrázok 1-3
   1. Začiarkavacie políčko Povoliť inštaláciu najnovšej verzie produktu, pre ktorú je odsúhlasená licenčná dohoda (EULA) je predvolene označené. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak nechcete nainštalovať najnovšiu verziu vybraného produktu. Označte možnosť Súhlasím s Licenčnou dohodou s koncovým používateľom a beriem na vedomie Zásady ochrany osobných údajov. Označte začiarkavacie políčka Zapnúť systém spätnej väzby ESET LiveGrid® (odporúčané)Zapnúť detekciu potenciálne nechcených aplikácií. Označte možnosť V prípade potreby automaticky reštartovať, a ak je to potrebné, nakonfigurujte nastavenia pod popisom Povolená akcia pre používateľov zariadení. Prejdite na krok č. 6.

    Obrázok 1-4
  • Inštalácia balíka zadaním cieľovej URL adresy:

  1. Zistite, ktorá verzia vášho firemného produktu ESET je najnovšia.

  2. Vyberte možnosť Inštalovať balík z URL adresy, do príslušného poľa zadajte alebo vložte URL adresu balíka a označte začiarkavacie políčko Súhlasím s Licenčnou dohodou s koncovým používateľom. Označte možnosť V prípade potreby automaticky reštartovať, a ak je to potrebné, nakonfigurujte nastavenia pod popisom Povolená akcia pre používateľov zariadení.

   Obrázok 1-5
   Kliknutím na obrázok si ho môžete zväčšiť v novom okne. 
 1. Licenciu ESET vyberte len v prípade, že inštalujete nový produkt alebo aktualizujete produkty, ktoré nie sú aktivované, prípadne ak chcete zmeniť aktuálne používanú licenciu na inú. Zo zoznamu dostupných licencií vyberte príslušnú produktovú licenciu. Prejdite na krok č. 6.

  Pri aktualizácii už aktivovaného produktu nie je potrebné vybrať licenciu

  Ak spúšťate inštaláciu aktualizácie už aktivovaného produktu, licenciu nevyberajte. Ak ste do konzoly ESET PROTECT ešte nepridávali produktové licencie, pokyny nájdete v tomto článku databázy znalostí.

  Obrázok 1-6
  Kliknutím na obrázok si ho môžete zväčšiť v novom okne.  
 1. Kliknite na Súhrn → Dokončiť.

  Obrázok 1-7
 1. Po zobrazení výzvy kliknite na Vytvoriť spúšťač.

  Obrázok 1-8
 1. Do poľa Popis spúšťača zadajte názov pre daný spúšťač.

  Obrázok 1-9
 1. Kliknite na Cieľ a potom na Pridať ciele, resp. Pridať počítače alebo Pridať skupiny.

  Obrázok 1-10
 1. Označte v zozname počítače alebo skupiny, na ktoré sa má úloha aplikovať, a kliknite na OK.

  Obrázok 1-11
 1. Kliknite na Spúšťač, vyberte Typ spúšťača a kliknite na Dokončiť.

  Obrázok 1-12
 1. Odošlite úlohu aktivácie na počítače, na ktoré ste nainštalovali produkty ESET Endpoint alebo ESET Server/Mail Security, aby mohli začať dostávať pravidelné aktualizácie.

  Po dokončení aktualizácie je potrebný reštart

  Po dokončení aktualizácie musia používatelia ESET Server/Mail Security reštartovať server.

 2. Ak inštalujete novú inštanciu ESET PROTECT, pokračujte úlohami po inštalácii.

  Používate macOS?

  Ak sa vám zobrazí oznámenie „Systémové rozšírenie je blokované“, tento problém možno vyriešiť aktualizáciou systémových nastavení.


ESET PROTECT Cloud

Riešenie

Alternatívne možnosti aktualizácie firemných produktov ESET

Prečítajte si viac o firemných produktoch ESET podporujúcich automatické aktualizácie.

Produkty ESET Server/Mail Security

Na obrázkoch nižšie je ako príklad vybraný produkt ESET Endpoint Security for Windows.

Tento postup sa vzťahuje aj na produkty ESET Server/Mail Security. Používatelia ESET Server/Mail Security si musia vybrať produkt, ktorý je vhodný pre ich systém.

 1. Otvorte ESET PROTECT Cloud Web Console vo svojom webovom prehliadači a prihláste sa.

 2. Kliknite na Úlohy Operačný systémInštalácia softvéruNováKlientska úloha.

  Obrázok 2-1
 3. V sekcii Základné zadajte Názov úlohy. Pole Popis je voliteľné. V roletovom menu Kategória úlohy bude automaticky nastavená možnosť Všetky úlohy a z menu Úloha bude vybraná možnosť Inštalácia softvéru. Kliknite na Pokračovať.

  Obrázok 2-2
 4. V sekcii Nastavenia sú pod popisom Balík na inštaláciu na výber dva spôsoby inštalácie balíka, ktorý má byť nasadený na klientskych zariadeniach: Inštalovať balík z repozitára alebo Inštalovať balík z URL adresy.

  • Inštalácia balíka z repozitára:

  1.  Uistite sa, že je vybratá možnosť Inštalovať balík z repozitára. Vyberte operačný systém (v tomto príklade je vybraný Windows) a pod popisom Vyberte balík z repozitára kliknite na Vybrať. V okne Vyberte produkt označte požadovaný produkt a v roletovom menu Jazyk vyberte jazyk. Môžete tiež rozbaliť ponuku Prispôsobiť viac nastavení a vybrať konkrétnu verziu produktu. Akú verziu produktu ESET pre firmy mám nainštalovanú a je to najnovšia verzia? Kliknite na tlačidlo OK.

   Inštalácia na systéme Linux

   Do poľa Parametre inštalácie môžete pridať parameter --skip-license, ak chcete vynechať zobrazenie Licenčnej dohody s koncovým používateľom (EULA).

   Ak si chcete pred odsúhlasením licenčnú dohodu prezrieť, tento parameter nepoužite.

   Obrázok 2-3
   1. Začiarkavacie políčko Povoliť inštaláciu najnovšej verzie produktu, pre ktorú je odsúhlasená licenčná dohoda (EULA) je predvolene označené. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak nechcete nainštalovať najnovšiu verziu vybraného produktu. Kliknutím na licenciu pod popisom Licencia ESET ju zmeníte. Ak chcete, môžete začiarknuť políčko Zapnúť ESET LiveGuard, aby ste túto funkciu aktivovali (skontrolujte zobrazenú poznámku a licenciu). Označte začiarkavacie políčka Zapnúť systém spätnej väzby ESET LiveGrid® (odporúčané)Zapnúť detekciu potenciálne nechcených aplikácií. Označte možnosť V prípade potreby automaticky reštartovať, a ak je to potrebné, nakonfigurujte nastavenia OdložiťPovoliť používateľovi zrušiť akciu. Prejdite na krok č. 5.

    Obrázok 2-4
  • Inštalácia balíka zadaním cieľovej URL adresy:

  1. Zistite, ktorá verzia vášho firemného produktu ESET je najnovšia.

  2. Vyberte možnosť Inštalovať balík z URL adresy a do príslušného poľa zadajte alebo vložte URL adresu balíka. Licenciu ESET vyberte len v prípade, že inštalujete nový produkt alebo aktualizujete produkty, ktoré nie sú aktivované, prípadne ak chcete zmeniť aktuálne používanú licenciu a vybrať si inú zo zoznamu dostupných licencií. Označte začiarkavacie políčko Súhlasím s Licenčnou dohodou s koncovým používateľom. Označte možnosť V prípade potreby automaticky reštartovať, a ak je to potrebné, nakonfigurujte nastavenia OdložiťPovoliť používateľovi zrušiť akciu. Prejdite na krok č. 5.

   Obrázok 2-5
 1. Kliknite na Súhrn → Dokončiť.

  Obrázok 2-6
 2. Po zobrazení výzvy kliknite na Vytvoriť spúšťač.

  Obrázok 2-7
 3. Do poľa Popis spúšťača zadajte názov pre daný spúšťač a kliknite na Pokračovať.

  Obrázok 2-8
 4. Kliknite na Pridať ciele. Označte v zozname počítače alebo skupiny, na ktoré sa má úloha aplikovať, a kliknite na OK.

  Obrázok 2-9
 5. Kliknite na Spúšťač, z roletového menu vyberte Typ spúšťača a kliknite na Dokončiť.

  Obrázok 2-10
 6. Odošlite úlohu aktivácie na počítače, na ktoré ste nainštalovali produkty ESET Endpoint alebo ESET Server/Mail Security, aby mohli začať dostávať pravidelné aktualizácie.

  Po dokončení aktualizácie je potrebný reštart

  Ak v úlohe Inštalácia softvéru nebola nastavená možnosť automatického reštartu, používatelia musia po aktualizácii manuálne reštartovať klientsky počítač alebo server.

  Používate macOS?

  Ak sa vám zobrazí oznámenie „Systémové rozšírenie je blokované“, tento problém možno vyriešiť aktualizáciou systémových nastavení.


Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)