[KB2843] Jak utworzyć regułę w Zaporze osobistej ESET Smart Security, która zezwala bądź blokuje używanie niektórych aplikacji?

Detale

Zapora osobista ESET pracuje jako filtr ruchu sieciowego, który reguluje komunikację w sieci lokalnej oraz do Internetu. Wykorzystując domyślnie wbudowane reguły, Zapora osobista analizuje komunikację i decyduje czy na nią zezwolić czy ją zablokować. Istnieje możliwość konfiguracji Zapory osobistej tak aby dodać odpowiednie wyjątki dla poszczególnych aplikacji.

Rozwiązanie

 1. Otwórz program ESET Smart Security. Jak otworzyć program ESET?
   
 2. Naciśnij klawisz F5 by przejść do ustawień zaawansowanych.
   
 3. Kliknij na Zapora osobista i następnie Edytuj (obok Reguł)


   
 4. Kliknij Dodaj.


   
 5. Wpisz nazwę reguły w polu Nazwa i wybierz pożądane opcje z rozwijanych menu Kierunek i Czynność. 


   
 6. Wybierz zakładkę LokalnePrzeglądaj(...).


   
 7. Wyszukaj aplikację dla której pragniesz utworzyć regułę, wybierz tę aplikację i potem kliknij Otwórz.
   
 8. Kliknij OKOKOK aby zapisać zmiany


   

Jeżeli nadal nie możesz rozwiązać problemu skontaktuj się z pomocą techniczną.

Dodatkowa pomoc