[KB6258] Pri návšteve legitímnej webovej stránky sa zobrazilo upozornenie na zrušený certifikát

Problém

  • Na pracovnej ploche sa zobrazilo oznámenie „Certifikát webovej stránky bol zrušený“.
  • Nemôžete sa dostať na online stránky, na ktoré máte zvyčajne prístup.
  • Tento problém sa týka všetkých používateľov internetu a je zaň zodpovedný vlastník certifikátu, nie spoločnosť ESET.

Riešenie

Toto upozornenie sa zobrazí, keď produkt ESET zistí, že bezpečnostný certifikát webovej stránky je zrušený.

Spoločnosť ESET nemôže tento problém vyriešiť, pretože bezpečnostný certifikát môže obnoviť iba vlastník domény. Na webovú stránku nie je možné prejsť s použitím nezabezpečeného certifikátu.

Príčinou tohto problému môže byť neplatný sprostredkovací certifikát R3, ktorý je potrebné nahradiť. Pomocou tohto nástroja zistite, či webová stránka používa certifikát s uplynutou platnosťou.

Prečítajte si viac o riešení problémov súvisiacich s neplatným sprostredkovacím certifikátom R3.

Vypnutím filtrovania protokolu SSL alebo TLS sa zníži úroveň ochrany

Vypnúť filtrovanie protokolu SSL/TLS (alebo vylúčiť predvolený prehliadač z kontroly protokolu SSL) odporúčame len skúseným používateľom. Ak tak urobíte, výrazne sa zníži schopnosť produktu ESET odhaliť hrozby skryté za protokolom HTTPS.

Ak máte aj naďalej problémy s prístupom na webové stránky, vymažte vyrovnávaciu pamäť CRL a OCSP.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)