[KB7722] Wdrożenie ESET Management Agent (8.0) za pomocą Agent Live installer

Detale

ESET Management Agent ułatwia komunikację miedzy stacją roboczą z produktem ESET a serwerem zarządzania ESET PROTECT i jego komponentami. ESET Management Agent musi być zainstalowany na wszystkich stacjach klienckich na których znajdują się komponenty rozwiązania ESET PROTECT lub produkty ESET Endpoint.

Rozwiązanie

"Failed to get installers" lub "Failed to synchronize package repository"

Jeśli otrzymujesz błąd "Failed to get installers" lub "Failed to synchronize package repository" podczas wykonywania poniższych kroków, możliwe że zapora sieciowa w twojej organizacji blokuje niektóre połączenia z konkretnych źródeł bądź na podstawie kraju pochodzenia. Zalecamy, by na zaporze sieciowej zezwolić na komunikację do i z Słowacji.


Błąd 1603 podczas instalacji ESET Management Agent

Podczas ESET Management Agenta może pojawić się błąd "Error code 1603- Installation ended prematurely". By rozwiązać ten problem wykonaj następujące kroki:

 • Jeśli korzystasz z ESET Live Installer z zasobu sieciowego lub lokalizacji udostępnionej, skopiuj instalator na lokalny dysk i spróbuj zainstalować ponownie.
 • Uruchamiając instalator Agenta, kliknij na nim prawym klawiszem myszy i wybierz "Uruchom jako administrator".
 • Jeśli problem nadal będzie występować, zbierz i wyślij dziennik narzędzia SysInspector do pomocy technicznej.

Uprawnienia użytkownika w ESET PROTECT 8.x.
Artykuł ten zakłada że twój użytkownik ESET PROTECT posiada wszystkie właściwe uprawnienia by wykonać poniższe kroki.

Jeśli nadal używasz domyślnego konta Administrator, lub nie masz możliwości wykonania poniższych kroków (opcje są wyszarzone), zobacz poniższy artykuł by stworzyć drugie konto Administratora ze wszystkimi wymaganymi uprawnianiami do wykonania instrukcji w artykule (musisz to zrobić tylko raz):

Stwórz drugie konto administratora w ESET PROTECT
 


Wyświetl uprawnienia potrzebne do uzyskania minimalnego dostępu użytkownika

Użytkownik musi posiadać następujące uprawnienia dla swojej grupy:

Funkcjonalność Odczyt Użyj Zapis
Zapisane instalatory

A user must have the following permissions for the group that contains the modified object:

Funkcjonalność Odczyt Użyj Zapis
Certyfikaty  

A user must have the following permissions for each affected object:

Funkcjonalność Odczyt Użyj Zapis
Grupy komputerów
Kiedy użytkownik będzie posiadać powyższe uprawnienia, proszę kontynuować dalej.

Certyfikaty równorzędne i urząd certyfikacji tworzone podczas instalacji są domyślnie zawarte w grupie statycznej "Wszystkie".
 
 1. Otwórz ESET PROTECT Web Console w swojej przeglądarce i zaloguj się.
 1. Kliknij Na skróty → Inne opcje wdrożenia.
 1. Wybierz Utwórz instalator Live Agenta". W sekcji Utwórz instalator Live Agenta można wybrać "Utwórz program instalacyjny" lub "Wybierz istniejący". W naszym przypadku wybieramy "Utwórz program instalacyjny".
 1. Kliknij Konfiguracja Wybierz pod opcją Grupa nadrzędna (opcjonalne) i wybierz grupę do której ma należeć komputer po instalacji i kliknij OK.
 1. Kliknij Zakończ.

Zdalni użytkownicy

Jeśli tworzysz instalator Live agenta by pozwolić zdalnym klientom na połączenie z centralnym serwerem ESET PROTECT, wybierz Konfiguracja, a następnie w polu Nazwa hosta serwera (opcjonalnie) podaj pełną nazwę domenową serwera ESET PROTECT (FQDN) lub jego publiczny adres IP. Następnie kliknij Zakończ.

 1. Kliknij Pobierz pod plikiem instalatora który chcesz zainstalować na komputerach w sieci.
 1. Prześlij skompresowane pliki Live instalatora na docelowe komputery, używając w tym celu Emaila, zasobu udostępnionego, lub wymiennego nośnika danych (np. Pendrive, CD).

  Użytkownicy systemu macOS : Wykonaj kroki z punktu 3 w następującym artykule: Wdrożenie ESET Management Agent dla systemu macOS.
 2. Na komputerze docelowym wypakuj pliki Live instalatora używając np. Winzip lub 7-zip.

 3. Dwukrotnie kliknij na wypakowanym pliku wykonywalnym na docelowej stacji by zainstalować ESET Management Agent.

 4. Jeśli wykonujesz nową instalacje ESET PROTECT w swojej sieci, podążaj z punktem 5 w następującym artykule: Wdrożenie bądź aktualizacja produktów ESET przy użyciu ESET Security Management Center (7.x)

 

Dodatkowa pomoc