[KB6308] Jak utworzyć dziennik aplikacji Process Monitor?

Problem

Po kontakcie z pomocą techniczną ESET, możesz zostać poproszony o odtworzenie problemu oraz udostępnienie dziennika aplikacji Process Monitor. Aby go utworzyć będziesz potrzebował oprogramowania Process Monitor. 

Kiedy Process Monitor log jest potrzebny?

Log z aplikacji Process Monitor jest najczęściej potrzebny podczas diagnostyki w momencie gdy ochrona ESET nie działa.

 

Rozwiązanie

 1. Pobierz narzędzie Process Monitor z  Microsoft Technet lub użyj linku bezpośredniego.
   
 2. Kiedy pobieranie zakończy się, wypakuj folder .zip który pobrałeś i uruchom Procmon.exe. Po zaakceptowaniu warunków licencyjnych, aplikacja Process Monitor zostanie uruchomiona.
   
 3. Przed rozpoczęciem zbierania logów, musisz włączyć szczegółowy zapis logów (Enable Advanced Output). Aby to zrobić kliknij  Filter → Enable Advanced Output.

 

 1. Jeżeli zostałeś poproszony o utworzenie logu z procesu, kontynuuj zbieranie logów.

  Jeżeli zostałeś poproszony o utworzenie logu ze startu systemu, kontynuuj zbieranie logów.

 


Zbieranie logów z procesu 

 1. Process monitor rozpocznie zbieranie logów wraz z startem.

 

 1. Wyczyść listę logów klikając Clear.

 

 1. 3. W momencie kiedy będziesz w stanie odtworzyć problem, naciśnij Capture aby rozpocząć zbieranie logów a następnie odtwórz problem. Po odtworzeniu naciśnij ponownie Capture i zakończ zbieranie logów.
 2. KliknijSave  aby zapisać nowy log. W otwartym oknie zaznacz  All events a następnie wybierz opcje Native Process Monitor Format (.PML) .
   
 3. Spakuj powstałe pliki do archiwum (.zip).

 


Zbieranie logów z uruchamiania systemu

 1. Wybierz Options a następnie zaznacz Enable Boot Looging. 

 

 1. Okno z opcjami uruchamiania systemu zostanie wyświetlone. Zaznacz Generate profilling  events a następnie ustaw częstotliwość na Every second i potwierdź ustawienia klikając  Yes.

 

 1. Uruchom ponownie komputer i odtwórz problem. Kiedy Twój system operacyjny wstanie, uruchom Process Monitor. Otrzymasz informacje o utworzeniu logu z uruchamiania systemu. Kliknij Yes aby zapisać log.

 

 1. Wybierz lokalizacje i zapisz log jako Procmon Log (.PML) Spakuj powstałe pliki do archiwum (.zip)

Kompresja pliku

Aby skompresować plik do archiwum .zip, kliknij prawym guzikiem myszki na archiwum a następnie zaznacz Wyślij do → Folder skompresowany (.zip).

Plik .zip zostanie utworzony obok Twojego pliku z taką samą nazwą.

 

Dodatkowa pomoc