[KB6308] Ako vytvoriť protokoly prostredníctvom nástroja Process Monitor?

Problém

Keď kontaktujete oddelenie technickej podpory spoločnosti ESET, náš špecialista vás môže požiadať o zreprodukovanie problému a poskytnutie protokolov z nástroja Process Monitor.

Kedy sú potrebné protokoly z nástroja Process Monitor?

Protokoly vytvorené nástrojom Process Monitor sa zvyčajne vyžadujú na diagnostiku problémov, ktoré ustupujú po vypnutí rezidentnej ochrany programu ESET.

 

Riešenie

 1. Stiahnite si nástroj Process Monitor zo stránky Microsoft Technet a uložte ho na Pracovnú plochu.
   
 2. Rozbaľte obsah archívneho súboru ProcessMonitor.zip, dvakrát kliknite na spustiteľný súbor Procmon.exe a pri výzve kliknite na možnosť Yes (Áno). Kliknite na Agree (Súhlasím), ak súhlasíte s podmienkami uvedenými v Licenčnej dohode s koncovým používateľom.
   
 3. V hlavnom okne kliknite na Filter → Enable Advanced Output (Povoliť rozšírený výstup).
   

  Obrázok 1-1

 4. Kliknite na niektorý z nasledujúcich odkazov podľa toho, ktoré protokoly si od vás vyžiadal špecialista technickej podpory spoločnosti ESET:

 

Vytvorenie protokolu procesov

 1. Nástroj Process Monitor začne zaznamenávať protokoly hneď, ako ho otvoríte. Kliknite na ikonu lupy, čím zastavíte zapisovanie do protokolu.

Obrázok 2-1

 1. Kliknite na ikonu mazacej gumy pre vymazanie existujúceho zoznamu protokolov.

Obrázok 2-2

 1. Kliknite na ikonu lupy, čím spustíte zaznamenávanie nových protokolov. Následne zreprodukujte váš problém. Keď sa vám podarilo zreprodukovať váš problém, opäť kliknite na ikonu lupy, aby ste zastavili zapisovanie do protokolu.
   
 2. Kliknutím na ikonu diskety uložte nové protokoly. V zobrazenom okne označte možnosť All events (pre uloženie všetkých udalostí) a v prípade formátu vyberte možnosť Native Procesess Monitor Format (.PML).
   

Obrázok 2-3

 1. Prejdite do priečinka ProcessMonitor, do ktorého ste uložili súbory protokolov. Aby sa vám tento priečinok zobrazoval, možno bude potrebné povoliť zobrazenie skrytých súborov.
   
 2. Vyberte súbory protokolov, pravým tlačidlom na ne kliknite a následne z kontextového menu zvoľte možnosť Send to → Compressed (zipped) folder pre uloženie protokolov do .zip súboru.
   
 3. Ak ste tak ešte neurobili, kontaktujte technickú podporu prostredníctvom formulára, aby ste následne mohli špecialistovi zaslať vytvorený .zip súbor.
   
 4. V e-mailovej odpovedi pošlite špecialistovi technickej podpory prílohu s vytvoreným .zip súborom. Protokoly budú podrobne preskúmané a na základe zistení sa vám čo najskôr ozveme s odporúčaným postupom pre vyriešenie problému. Ak sa vám do prílohy e-mailovej správy nedarí pripojiť súbor protokolu vo formáte .zip, zmeňte príponu súboru na .file (napr. SysInspector.file) a pripojte súbor ku správe v tejto podobe.

 

Vytvorenie protokolu bootovania

 1. Kliknite na Options (Možnosti) → Enable Boot Logging (Povoliť zapisovanie údajov o bootovaní do protokolu).

Obrázok 3-1

 1. Označte možnosť Generate thread profiling events (pre zaznamenávanie udalostí pre každé vlákno), nastavte frekvenciu na Every second (každú sekundu) a následne kliknite na OK.

Obrázok 3-2

 1. Reštartujte svoj počítač, zreprodukujte problém a následne spustite nástroj Process Monitor. Pri výzve na uloženie protokolu kliknite na Yes (Áno).

Obrázok 3-3

 1. Protokol uložte ako súbor vo formáte Procmon Log (.PML) a zaznačte si umiestnenie, kam sa protokol uloží.
   
 1. Prejdite do priečinka s uloženým .PML súborom. Aby sa vám tento priečinok zobrazoval, možno bude potrebné povoliť zobrazenie skrytých súborov.
   
 2. Vyberte súbory protokolov, pravým tlačidlom na ne kliknite a následne z kontextového menu zvoľte možnosť Send to → Compressed (zipped) folder pre uloženie protokolov do .zip súboru.
   
 3. Ak ste tak ešte neurobili, kontaktujte technickú podporu prostredníctvom formulára, aby ste následne mohli špecialistovi zaslať vytvorený .zip súbor.
   
 4. V e-mailovej odpovedi pošlite špecialistovi technickej podpory prílohu s vytvoreným .zip súborom. Protokoly budú podrobne preskúmané a na základe zistení sa vám čo najskôr ozveme s odporúčaným postupom pre vyriešenie problému. Ak sa vám do prílohy e-mailovej správy nedarí pripojiť súbor protokolu vo formáte .zip, zmeňte príponu súboru na .file (napr. SysInspector.file) a pripojte súbor ku správe v tejto podobe.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)