[KB2767] Jak wyłączyć automatyczną aktualizację?

Rozwiązanie

Regularna aktualizacja bazy sygnatur wirusów jest ważnym elementem uzyskania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa i ochrony. Domyślnie, ESET sprawdza aktualizacje co godzinę i jeśli są dostępne nowe pobiera je (zwykle 2-3 razy dziennie). Można jednak skonfigurować program ESET tak, aby wyłączyć automatyczne aktualizacje.

Uwaga!:

Wyłączanie automatycznych aktualizacji jest zdecydowanie odradzanym działaniem, które może narazić komputer na niebezpieczeństwo. Jeśli wyłączysz automatyczne aktualizacje, zalecamy dodatkowo skonfigurowanie zadania aktualizacji, które będzie się uruchamiać co najmniej raz dziennie (kliknij Narzędzia Harmonogram Dodaj... i wybierz pozycję Aktualizacja z rozwijanej listy Zaplanowanie zadanie, następnie kliknij Dalej aby dokonać konfiguracji zadania), lub ręcznie sprawdzaj dostępność aktualizacji (Zakładka Aktualizacja Aktualizuj bazę sygnatur wirusów).


Aby wyłączyć automatyczną aktualizację, postępuj według poniższej instrukcji:

1. Otwórz główne okno programu, poprzez dwukrotne kliknięcie na ikonie ESET znajdującej się w zasobniku, obok zegara systemowego, lub poprzez wybranie programu z menu Start -> Wszystkie programy ESET -> ESET Smart Security lub ESET NOD32 Antivirus.

2. W głównym oknie programu przejdź na zakładkę Narzędzia -> Harmonogram.

3.Wyłącz zadania Regularna automatyczna aktualizacja, Automatyczna aktualizacja po nawiązaniu połączenia modemowego oraz Aktualizacja automatyczna po zalogowaniu użytkownika. W tym momencie automatycznie aktualizacje będą wyłączone.

Dodatkowa pomoc