[KB2217] Wolne połączenie lub brak połączenia z Internetem/siecią/drukarką: Lista potencjalnych rozwiązań

Rozwiązanie

 Jeżeli doświadczasz wolnego lub niestabilnego działania połączenia internetowego, zastosuj poniższe rozwiązania, aby upewnić się, że oprogramowanie ESET Security nie zakłóca łączności. Również trudności z połączeniem do drukarek sieciowych itp. mogą zostać zdiagnozowane i rozwiązane przy pomocy tej listy potencjalnych problemów.

A. Filtrowanie protokołów
    
Dla użytkowników ESET Smart Security lub ESET NOD32 Antivirus, należy upewnić się, że filtrowanie protokołów nie zakłóca połączenia aplikacji z Internetem.

Ważne!

Jeżeli używasz programu ESET NOD32 Antivirus, problemy z wydajnością połączenia internetowego prawdopodobnie spowodowane są problemami z Filtrowaniem Protokołów. Kroki B i C nie znajdują zastosowania w produkcie ESET NOD32.

B. Zapora osobista (tylko ESET Smart Security)

    Wykonaj poniższe kroki, aby upewnić się, że zapora osobista jest skonfigurowana prawidłowo i nie zakłóca działania połączenia.

  1. Dodaj Adresy IP lub zakresy adresów IP pożądanych komputerów / urządzeń do strefy zaufanej.
  2. Jeżeli powyższy krok nie rozwiązał problemu, przeprowadź ponowną konfigurację zapory osobistej.

C. System wykrywania włamań (IDS) (tylko ESET Smart Security)

    Konflikty pomiędzy Systemem Wykrywania Włamań w programie ESET Smart Security a sterownikami urządzeń takich jak routery czy modemy mogą być powodem fałszywych alarmów i mogą utrudniać połączenie z Internetem. Dopasuj opcje IDS aby zapobiec konfliktom z routerem.

Dodatkowa pomoc