[KB5550] Apache Tomcat nefunguje (službu nie je možné spustiť) – ako tento problém vyriešiť?

Problém

  • Apache Tomcat nefunguje
  • Zobrazilo sa chybové hlásenie vyvolané Java aktualizáciou (kód chyby 1)

Riešenie

I. Skontrolujte službu Apache Tomcat

V prípade, že ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) nefunguje, skontrolujte, či je spustená služba Apache Tomcat:

  1. Kliknite na Štart Spustiť, do poľa napíšte services.msc a následne kliknite na tlačidlo OK
    Ak používate Windows Server 2012: Stlačte kláves Windows + R, do poľa napíšte services.msc a stlačte Enter.

  2. Vyhľadajte službu Apache Tomcat a presvedčte sa, či je v stĺpci Status uvedený stav Running (Spustené). Ak tomu tak nie je, pokúste sa službu spustiť manuálne jej označením a kliknutím na možnosť Start (Spustiť). 

II. Zobrazilo sa chybové hlásenie vyvolané Java aktualizáciou (kód chyby 1)

Pri pokuse o spustenie služby Apache Tomcat sa vám môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie, vyvolané Java aktualizáciou:

„Windows could not start the Apache Tomcat 7 on Local Computer. For more information, review the System Event Log. If this is a non-Microsoft service, contact the service vendor, and refer to the service-specific error code 1.“ (Systému Windows sa nepodarilo spustiť Apache Tomcat 7 na lokálnom počítači. Viac informácií nájdete v denníku systémových udalostí. Ak nejde o službu spoločnosti Microsoft, obráťte sa na dodávateľa danej služby a uveďte kód chyby 1.)

Ak sa vám toto chybové hlásenie zobrazilo pri pokuse o spustenie služby Apache Tomcat, postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií pre vyriešenie vášho problému:

  1. Prejdite do adresára %TOMCAT_HOME%\bin (napríklad C:\Program Files\Apache Tomcat\Tomcat7\bin) a dvakrát kliknite na tomcat7w.exe.


Obrázok 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

  1. Prejdite na kartu Java, označte možnosť Use default (Použiť predvolené) a následne kliknite na OK.


Obrázok 1-2

  1. Spustite službu Apache Tomcat. Služba by sa mala spustiť bez problémov.

Viac informácií nájdete v sekcii Riešenie problémov v používateľskej príručke pre ERA.

 

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)