[KB2939] Ako vylúčim detekciu interného prenosu dát, ktoré sú detegované ESET Personálnym firewallom ako hrozba?

Problém

 • ESET deteguje interný prenos dát ako hrozbu (podľa Vás je tento prenos bezpečný)
 • Príklady interného prenosu dát, ktoré sú bezpečné, sú v rozsahu (kde "x" je 0-255):
 • 172.16.x.x - 172.31.x.x
 • 192.168.x.x
 • 10.x.x.x

Dôležité:

Pridávajte IP adresu do dôveryhodnej zóny, iba ak viete, že je naozaj bezpečná.

Podrobnosti

V niektorých prípadoch ESET Personálny firewall môže detegovať komunikáciu medzi routerami alebo inými internými zariadeniami v sieti ako potencionálnu hrozbu. Ak je toto aj Váš prípad, môžete vytvoriť výnimky v ESET Personálnom firewalle.

Riešenie

 1. Otvorte ESET Smart Security. Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?
 2. Stlačte klávesu F5 na svojej klávesnici. Otvorí sa okno s Rozšírenými nastaveniami.
 3. Rozkliknite Sieť - Personálny firewall a kliknite na Pravidlá a zóny.
 4. Pravidlách a zónach kliknite na Nastaviť.

  Obrázok 1-1

 5. Kliknite na záložku Zóny, vyberte Adresy vylúčené z aktívnej ochrany (IDS) a kliknite na Zmeniť

  Obrázok 1-2

 6. V okne Nastavenie zóny kliknite na Pridaj adresu IPv4.


  Obrázok 1-3

 7. Vyberte Samostatná adresa, a potom zadajte IP adresu zariadenia, ktoré je nesprávne detegované ako hrozba. 

  Obrázok 1-4

 8. Kliknite na OK štyri krát pre uloženie zmien a zatvorenie okna s Rozšírenými nastaveniami. Od tejto chvíle by sa už nemali zobrazovať hlásenia o útokoch z definovanej internej IP adresy.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)