[KB2939] Jak wyłączyć wykrywanie przez Zaporę osobistą programu ESET ruchu z wewnętrznego adresu IP jako zagrożenia?

Rozwiązanie

• ESET wykrywa ruchu z wewnętrznego adresu IP jako zagrożenie (adres IP, z którego pochodzi ruch jest bezpieczny)

• Przykłady zakresów wewnętrznych adresów IP znanych jako bezpieczne (znak „x” można zastąpić liczbą z zakresu 0-255)

  • 172.16.x.x – 172.31.x.x
  • 192.168.x.x
  • 10.x.x.x

Uwaga!:

Do strefy zaufanej dodawane powinny być tylko adresy, które są nam znane i bezpieczne.

1. Otwieramy główne okno programu ESET klikając dwukrotnie na ikonie programu w pobliżu systemowego zegara lub klikając Start > Wszystkie programy > ESET > ESET Smart Security.

2. Naciskamy klawisz F5 na klawiaturze i przechodzimy do okna Ustawień zaawansowanych.

3. Rozwijamy Sieć > Zapora osobista i klikamy Reguły i strefy.

4. W polu Edytor reguł i stref , klikamy Ustawienia.

5. Klikamy na zakładce Strefy, wybieramy Adresy dodane do wyłączeń w systemie aktywnej ochrony (IDS).

6. W oknie Ustawienia strefy, klikamy Dodaj adres.

7. Wybieramy Pojedynczy adres i wpisujemy adres IP urządzenia, które zostało niepoprawnie wykryte jako zagrożenie.

8. Klikamy OK czterokrotnie aby wyjść z Ustawień zaawansowanych i zapisać konfigurację. Nie powinny być już wyświetlane komunikaty o ataku pochodzącym z wewnętrznego adresu IP, dla którego mamy pewność, że jest on bezpieczny.

 

Dodatkowa pomoc