[KB7729] Zatrzymaj lub uruchom ponownie usługę ESET PROTECT Server

Problem

 • Zatrzymaj lub uruchom ponownie usługę ESET PROTECT Server
 • Otrzymywany jest kod błędu SC: 11 podczas próby instalacji wypychanej
 • Rozwiązywanie problemów z komponentem ESET PROTECT Web Console

Rozwiązanie

Zachowaj szczególną ostrożoność podczas wykonywania restartu usług ESET PROTECT

Zawsze zachowuj szczególną ostrożność podczas wykonywania ponownego uruchomienia usługi ESET PROTECT Server lub innych usług powiązanych z działaniem produktu. Wykonanie restartu może:

 • wpłynąć na innych użytkowników, którzy wykorzystują ESET PROTECT Server
 • przerwać działanie zadań serwera oraz opóźnić ich wykonanie (zwłaszcza jeżeli używane są ograniczenia przepustowości)
 • prowadzić do utraty niezapisanych ustawień i innych niezapisanych informacji
 • powodować dodatkowe obciążenie CPU i sieci

Wykonaj restart usługi ESET PROTECT tylko jeżeli jest to konieczne.

Ponowne uruchamianie usługi w systemie Windows

Używasz systemu Linux? Kliknij tutaj.

 1. Kliknij Start → Uruchom, wpisz services.msc i kliknij OK.

 2. Użytkownicy systemu Windows 7/10/Server 2016: Kliknij Start, wpisz services.msc i kolejno kliknij ENTER.

  Użytkownicy Windows 8/Server 2012: Kliknij ikonę Windows + klawisz R, wpisz services.msc i kliknij ENTER

   

 3. W oknie Usługi odnajdź rekord ESET PROTECT Server, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zatrzymaj lub Uruchom ponownie z menu kontekstowego.

   

Uruchom ponownie inne usługi ESET PROTECT

Możesz również zmodyfikować (uruchomić ponownie, zatrzymać, uruchomić) inne usługi ESET PROTECT takie jak ESET Mobile Device Management Service.

Ponowne uruchamianie usługi w systemie Linux

Poszczególne dystrybucje systemu Linux używają różnych komend do uruchamiania i restartu usług. Niektóre dystrybucje udostępniają do tego celu narzędzia z graficznym interfejsem (np., bum). 

Najpopularniejsze komendy do zarządzania usługami w systemach Linux różnych dystrybucji to:

 • systemctl
 • service
 • /etc/init.d/...
Wymagane uprawnienia użytkownika Root

Uprawnienia Root są wymagane do prawidłowego wykonania komendy. Użyj sudo lub zaloguj się jako root.

Aby wykonać ponowne uruchomienie usługi ESET PROTECT Server w systemie Linux, najpierw zatrzymaj usługę, a kolejno uruchom ją wykorzystując komendy jak niżej:

systemctl start eraserver
systemctl stop eraserver

lub

service eraserver start
service eraserver stop

lub

/etc/init.d/eraserver start
/etc/init.d/eraserver stop

 

Uruchom ponownie inne usługi ESET PROTECT 

Powyższe przykłady mogą być wykorzystane do uruchomienia komend restart / start / stop  innych usług ESET PROTECT takich jak eraagent, eramdmcore or eraproxy.

Aby wyświetlić listę uruchomionych procesów, uruchom komendę top  lub htop (zamknij program klikając q). Jeżeli chcesz sprawdzić które z komponentów ESET PROTECT działając, uruchom htop i kolejno kliknij klawisz F3 aby wyszukać słowo kluczowe era.

Dodatkowa pomoc