[KB7443] Rozwiązanie dla produktów ESET Endpoint w wersji 6.5

Problem

Informujemy, że zidentyfikowaliśmy problem w starszych wersjach naszych produktów biznesowych dla Windows.

Detale

ESET ustalił, że jądro naszych produktów ma problem z weryfikacją znacznika czasu wygasłego certyfikatu (ważnego do 7 lutego 2020 roku). Metoda ta nie działa, przez co moduły starszych wersji naszych rozwiązań są uznawane za niezaufane i w związku z tym nie zostają załadowane. Mechanizm ten ma chronić przed załadowaniem jakiejkolwiek niezaufanej biblioteki

W efekcie w przypadku wersji dotkniętych problemem część modułów (Firewall, HIPS, kontrola urządzeń, ochrona stron internetowych i poczty e-mail) nie działa, gdyż nie została poprawnie załadowana. Oznacza to, że produkt nie zapewnia pełnej ochrony.

Dowiedz się więcej o tym problemie

Problem z uruchomieniem starszych wersji produktów

 

Rozwiązanie

Ważne!

Jeśli używasz jednej z wersji dotkniętych wersji, ale wszystko działa poprawnie, nie restartuj komputera i jak najszybciej wykonaj aktualizację

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy zapoznać się z poniższym artykułem w Bazie Wiedzy ESET:
FAQ - Problemy z uruchomieniem starszych wersji

Prosimy zapoznać się z poniższym artykułem w bazie wiedzy ESET:

1. Jeśli jeszcze nie uruchomiłeś ponownie systemu operacyjnego na maszynie z zainstalowanym produktem ESET Endpoint, upewnij się, że na liście zainstalowanych komponentów znajduje się moduł Aktualizacji (wersja 1074.2). Ten moduł odpowiada za działanie ochrony i pozwala na późniejszą aktualizację produktu do najnowszej wersji, co jest wymagane w celu pełnego rozwiązania problemu.

Następnie wykonaj aktualizację produktu antywirusowego do najnowszej wersji:

Jak sprawdzić wersję zainstalowanych modułów w programie ESET Endpoint Security

W głównym oknie programu przejdź do sekcji Pomoc i obsługa > ESET Endpoint Security - informacje a kolejno wybierz Zainstalowane komponenty. Jeśli moduł Aktualizacja jest zainstalowana w wersji 1074.2 bądź nowszej, produkt ESET został pomyślnie zaktualizowany.

 

2. Jeżeli uruchomiłeś ponownie komputer, na którym zainstalowany jest produkt ESET, użyj narzędzia CertFix, a następnie zaktualizuj produkt do najnowszej wersji.

Jak pobrać i uruchomić narzędzie CertFix

Pobierz CertFix.exe. Jeżeli nie możesz pobrać pliku wykonywalnego, pobierz CertFix.rar. Narzędzie może zostać uruchomione lokalnie, bo pobrane i uruchomione z poziomu CMD.exe za pomocą poniższego polecenia (zostanie stworzony log narzędzia):

powershell -command "& {(New-Object System.Net.WebClient).DownloadFile('http://help.eset.com/eset_tools/CertFix.exe', '%temp%\CertFix.exe');(Start-process '%temp%\CertFix.exe' -NoNewWindow)}" > C:\CertFix.log

Jeżeli stacja jest zarządzana, narzędzie można uruchomić za pomocą zadania klienta ESMCSystem operacyjny Uruchomienie polecenia.

NOTATKA:

Windows PowerShell jest zainstalowany przy domyślnej instalacji systemu Windows, od Windows 7 SP1 oraz Windows Server 2008 R2 SP1.

 

3. Jeżeli posiadasz produkt ESET Endpoint 6.5 zainstalowany na systemie Windows XP, użyj narzędzia CertFix. Następnie zaktualizuj produkt do wersji ESET Endpoint Antivirus 6.5.2132.4 / ESET Endpoint Security 6.5.2132.4 (wersja ENU). Inne wersje językowe zaktualizuj do wersji 6.5.2132.5, która jest kompatybilna z systemem Windows XP.

Jak pobrać i uruchomić narzędzie CertFix

Pobierz CertFix.exe. Jeżeli nie możesz pobrać pliku wykonywalnego, pobierz CertFix.rar. Narzędzie może zostać uruchomione lokalnie, bo pobrane i uruchomione z poziomu CMD.exe za pomocą poniższego polecenia (zostanie stworzony log narzędzia):

powershell -command "& {(New-Object System.Net.WebClient).DownloadFile('http://help.eset.com/eset_tools/CertFix.exe', '%temp%\CertFix.exe');(Start-process '%temp%\CertFix.exe' -NoNewWindow)}" > C:\CertFix.log

Jeżeli stacja jest zarządzana, narzędzie można uruchomić za pomocą zadania klienta ESMC → System operacyjny → Uruchomienie polecenia.

NOTATKA:

Windows PowerShell jest zainstalowany przy domyślnej instalacji systemu Windows, od Windows 7 SP1 oraz Windows Server 2008 R2 SP1.

Ważne!

Zalecamy aktualizację produktu ESET Endpoint Antivirus/ESET Endpoint Security 6.5 do najnowszej wersji - ESET Endpoint Antivirus / ESET Endpoint Security 7.3.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, bądź nie możesz wykonać aktualizacji do najnowszej wersji skontaktuj się ze wsparciem technicznym ESET.

Dodatkowa pomoc