[KB7443] Riešenie pre produkty ESET Endpoint vo verzii 6.5

Problém

Chceli by sme vás informovať, že spoločnosť ESET zistila problém v starších verziách firemných produktov pre systém Windows.

 

Podrobnosti

Zistili sme, že v jadre našich produktov sa vyskytla chyba súvisiaca s overovaním časovej pečiatky certifikátu, ktorého platnosť už skončila (k uplynutiu platnosti došlo 7. februára 2020). Chyba pri overovaní spôsobuje, že moduly nachádzajúce sa v starších verziách našich produktov sú označené za nedôveryhodné a nedochádza k ich načítaniu. Tento mechanizmus má na starosti to, aby nedošlo k načítaniu žiadnej nedôveryhodnej knižnice.

Výsledkom je, že verzie produktov, na ktoré sa tento problém vzťahuje, nedokážu načítať potrebné moduly (Firewall, HIPS, Správa zariadení, Webová a e-mailová ochrana). Moduly následne nie sú funkčné, čo znamená, že nie je funkčná ani ochrana.

 

Riešenie

Dôležité!

Ak používate svoj produkt v niektorej z verzií, ktorých sa tento problém týka, avšak daný problém sa neprejavuje, nevykonávajte reštart počítača a ihneď produkt aktualizujte na novšiu verziu.

Najčastejšie otázky

Prosím, prečítajte si nasledujúci článok Databázy znalostí spoločnosti ESET:
Najčastejšie otázky k problému so spustením starších verzií produktov

K dispozícii sú nasledujúce riešenia:

1. Ak ste ešte nereštartovali svoj počítač, na ktorom je nainštalovaný produkt ESET Endpoint, ubezpečte sa, že v zozname nainštalovaných súčastí máte uvedený nový modul aktualizácie (verzia 1074.2). Tento modul zabezpečuje ochranu a umožňuje aktualizáciu na najnovšiu verziu, čo je nevyhnutný krok pre úplné vyriešenie problému.

Svoj produkt aktualizujte na najnovšiu verziu:

Ako skontrolovať verziu nainštalovaných modulov v programe ESET Endpoint Security

V hlavnom okne programu prejdite do časti Pomocník a podpora > O ESET Endpoint Security a kliknite na možnosť Nainštalované súčasti. Ak v zozname súčastí vidíte, že modul aktualizácie má verziu 1074.2 alebo novšiu, znamená to, že váš produkt ESET bol úspešne aktualizovaný.

 

2. Ak ste reštartovali svoj počítač, na ktorom je nainštalovaný produkt ESET Endpoint, použite nástroj na opravu a ak je to možné, vykonajte aktualizáciu na najnovšiu verziu produktu.

Ako stiahnuť a použiť nástroj na opravu

Stiahnite si súbor CertFix.exe. Ak nemôžete cez svoj prehliadač stiahnuť spustiteľný súbor, stiahnite si archív CertFix.rar. Nástroj na opravu je možné stiahnuť na počítač a automaticky spustiť z CMD.exe pomocou nasledujúceho skriptu (vytvorí sa protokol):

powershell -command "& {(New-Object System.Net.WebClient).DownloadFile('http://help.eset.com/eset_tools/CertFix.exe', '%temp%\CertFix.exe');(Start-process '%temp%\CertFix.exe' -NoNewWindow)}" > C:\CertFix.log

Ak je produkt spravovaný vzdialene, je možné použiť klientsku úlohu v ESMCOperačný systémSpustiť príkaz.

Poznámka:

Windows PowerShell je predvolene nainštalovaný v každom systéme Windows, počnúc Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1.

 

3. Ak používate produkt ESET Endpoint verzie 6.5.x na systéme Windows XP, použite nástroj na opravu. Aktualizujte na verziu ESET Endpoint Antivirus 6.5.2132.6/ESET Endpoint Security 6.5.2132.6, ktorá je kompatibilná s operačným systémom Windows XP (pre iné jazykové verzie zmeňte v URL adrese parameter jazyka).

Ako stiahnuť a použiť nástroj na opravu

Stiahnite si súbor CertFix.exe. Ak nemôžete cez svoj prehliadač stiahnuť spustiteľný súbor, stiahnite si archív CertFix.rar. Nástroj na opravu je možné stiahnuť na počítač a automaticky spustiť z CMD.exe pomocou nasledujúceho skriptu (vytvorí sa protokol):

powershell -command "& {(New-Object System.Net.WebClient).DownloadFile('http://help.eset.com/eset_tools/CertFix.exe', '%temp%\CertFix.exe');(Start-process '%temp%\CertFix.exe' -NoNewWindow)}" > C:\CertFix.log

Ak je produkt spravovaný vzdialene, je možné použiť klientsku úlohu v ESMCOperačný systémSpustiť príkaz.

V prípade nesprávnej registrácie použite nasledujúci formát:

CertFix.exe --fix-wsc-only

Poznámka:

Windows PowerShell je predvolene nainštalovaný v každom systéme Windows, počnúc Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1.

Dôležité!

Dôrazne odporúčame aktualizovať ESET Endpoint Antivirus/ESET Endpoint Security 6.5 na najnovšiu verziu ESET Endpoint Antivirus/ESET Endpoint Security 7.3 (v prípade Windows 7 a novších verzií) alebo na najnovšiu verziu ESET Endpoint Antivirus 6.5.2132.6/ESET Endpoint Security 6.5.2132.6 (v prípade Windows XP). 

Ak máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky, prípadne nemôžete vykonať aktualizáciu produktu na novšiu verziu, neváhajte kontaktovať technickú podporu spoločnosti ESET.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)