[KB6726] Wdrożenie bądź aktualizacja produktów ESET przy użyciu ESET Security Management Center (7.x)

Problem

 • Aktualizacja ESET Endpoint Security bądź ESET Endpoint Antivirus do najnowszej wersji
 • Zdalne wdrożenie produktów ESET za pomocą zadania instalacji oprogramowania

Rozwiązanie

Pierwsze kroki z ESMC: Krok 5 z 6

Wdrożenie ESET Management Agent | Po instalacji 

Video Tutorial

<ESMC7PERM_pl>

 

Użytkownik musi posiada następujące uprawnienia dla grupy domowej:
Funkcja Odczyt Użyj Zapisz
Zadania klienta

Użytkownik musi posiada następujące uprawnienia dla grup, które zaweirają modyfikowany obiekt:

Funkcja Odczyt Użyj Zapisz
Licencje   

Użytkownik musi posiadać następujące uprawnienia dla każdego obiektu, którego dotyczy problem:

Funkcja Odczyt Użyj Zapisz
Grupy komputerów

Po skonfigurowaniu uprawnień wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz konsolę narzędzia ESET Security Mangement Center i zaloguj się do niej.

 2. Naciśnij Zadania Zadania klienta System operacyjny Instalacja oprogramowania Nowy Zadanie klienta.

 

 1. W zakładce Podstawowe możesz nadać nazwę oraz opis. Upewnij się, że w przy opcji Zadanie wybrana jest opcja Instalacja oprogramowania.

 

 1. Przejdź do zakładki Ustawienia.

  Instalacja na systemie Linux

  Możesz dodać parametr --skip-license, aby nie wyświetlać Umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA).
 2. Instalacja nowego produktu: jeżeli wdrażasz produkt ESET: Naciśnij opcję Wybierz licencję ESET, a następnie wybierz licencję, za pomocą której chcesz aktywować wdrażany produkt i potwierdź zmiany za pomocą przycisku OK. Jeżeli nie posiadasz dodanej licencji w ESET Security Management Center, wyświetl instrukcję jak ją dodać.

  Aktualizacja produktu:
  Jeżeli wykonujesz aktualizację zainstalowanego wcześniej produktu, nie wybieraj licencji.

   
 1. W opcji Pakiet do zainstalowania są dostępne dwie opcje wdrożenia pakietu:
 1. Aby zainstalować pakiet z repozytorium, zaznacz opcję Zainstaluj pakiet z repozytorium, wybierz produkt, który chcesz wdrożyć i naciśnij przycisk OK. Sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania ESET.
  Zaznacz opcję Akceptuję warunki umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i politykę prywatności.

 

 1. Aby zainstalować pakiet z wskazanego adresu URL, wybierz opcję Zainstaluj przy użyciu bezpośredniego adresu URL pakietu, a następnie wprowadź adresu do pakietu. Sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania ESET.
   
 2. Zaznacz opcję W razie potrzeby automatycznie uruchom ponownie.

 

 1. Wybierz zakładkę Podsumowanie, aby wyświetlić wszelkie informacje o zadaniu. Naciśnij przycisk Zakończ, aby utworzyć zadanie.

 

 1. Wybierz opcję Utwórz element wyzwalający.

 

 1. Podaj nazwę elementu wyzwalającego.

 

 1. Wybierz zakładkę Obiekt docelowy. Zależnie od wymagań, naciśnij Dodaj komputery lub Dodaj grupy.

 

 1. Zaznacz komputery bądź grupy, na których chcesz uruchomić zadanie i naciśnij przycisk OK.

 

 1. Wybierz zakładkę Element wyzwalajcy, a następnie przy opcji Typ elementu wyzwalającego wybierz odpowiedni typ. Następnie wybierz Zakończ.

 

 1. Poczekaj, aż stacje nawiążą połączenie bądź wyślij sygnał wznowienia, aby skonfigurowane zadanie zostało na nich uruchomione.
   
 2. Jeżeli wdrażasz produkt ESET, przejdź do kroku 6: po instalacji.

 

Dodatkowa pomoc