[KB2982] Jak wysłać paczkę instalacyjną aplikacji ESET na stacje klienckie przy wykorzystaniu ERA?

Rozwiązanie

Aby zakończyć konfigurację programu ESET Remote Administrator i zabezpieczenia naszej sieci programem ESET, musimy wykonać poniższe kroki:

I. Pobieramy i instalujemy ESET Remote Administrator i program ESET Endpoint

II. Konfigurujemy kopię dystrybucyjną aktualizacji

III. Tworzenie paczki instalacyjnej (zawierającą program ESET oraz plik konfiguracji .xml)

IV. Instalacja wypychana systemu Windows

NOTKA:

Ten artykuł zawiera część trzecią i czwartą. Dla uzyskania informacji na temat części pierwszej i drugiej, przechodzimy do artykułu z Bazy wiedzy :KB2993

Ważne!

Przed próbą instalacji wypychanej, musimy spełnić wszystkie z punktów wymagań instalacji wypychanej za pomocą ERA

  
III. Tworzenie pakietu instalacji wypychanej

1. Otwieramy ESET Remote Administrator Console (ERAC) klikając na Start > Wszystkie programy > ESET > ESET Remote Administrator Console.

2. Klikamy na zakładce Instalacja zdalna, następnie Czynności > Zarządzanie pakietami.

3. Klikamy Dodaj… w oknie Edytor pakietów instalacyjnych.

4. Klikamy Pobierz z Internetu i wybieramy jeden z programów ESET, który chcemy zainstalować zdalnie. Upewniamy się, że wersja programu jest aktualna i, że wybraliśmy właściwy program. (Informacje o programie są wyświetlone w polu Opis pliku MSI.) Klikamy Utwórz.

5. Klikamy Zapisz jako i nadajemy nazwę naszego pakietu, a następnie klikamy Zapisz. Klikamy Zamknij.

NOTKA:

Przed zapisaniem pakietu, mamy możliwość zmiany konfiguracji przypisanej do pakietu instalacyjnego lub wybranie wcześniej zdefiniowanego pliku konfiguracji .xml, który chcielibyśmy powiązać z pakietem instalacyjnym:

  • Edycja konfiguracji: Klikamy Edytuj, wprowadzamy zmiany i klikamy Konsola. Zapisujemy plik (tak jak w kroku 5 i przechodzimy do części IV)
  • Wybranie pliku konfiguracji ESET (.xml): Klikamy Wybierz… , przechodzimy do lokalizacji pliku, zaznaczamy go i klikamy Otwórz. Zapisujemy plik (tak jak w kroku 5 i przechodzimy do części IV)

IV. Instalacja wypychana na stacje klienckie

Ważne!

Przed próbą instalacji wypychanej, musimy spełnić wszystkie z punktów wymagań instalacji wypychanej za pomocą ERA

1. W oknie głównym programie ESET Remote Administrator Console, klikamy na zakładkę Zdalna instalacja.

2. Wybieramy klientów, na których chcemy zdalnie zainstalować nasz pakiet instalacyjny, klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy Instalacja wypychana systemu Windows lub Instalacja wypychana systemu Linux/Mac w zależności od typu pakietu instalacyjnego.

3. Jeżeli klient posiada hasło, wybieramy klienta i klikamy Ustaw. Wprowadzamy dane logowania klienta w oknie Informacje logowania i klikamy OK.

NOTKA:

Jeżeli dla wysztkich klientów dane logowania są identyczne klikamy Ustaw wszystko i wprowadzamy je tylko raz.

4. Klikamy Dalej.

5. Wybieramy odpowiedni typ instalacji z listy rozwijanej "Typ". W tym przykładzie przeprowadzamy instalację wypychaną na kliencie z system Microsoft Windows więc wybieramy Pakiet produktów zabezpieczeń ESET. Następnie wybieramy z listy rozwijanej "Nazwa" nasz wcześniej stworzony pakiet. Klikamy Dalej.


6. Weryfikujemy "Ustawienia zadania" w ostatnim oknie, w tym nazwę zadania zdalnej instalacji oraz czas o której zadanie ma być wykonane. Jeżeli jest to konieczne, zmieniamy ustawienia. Klikamy "Zakończ" aby zakończyć zadanie instalacji wypychanej.

 

NOTKA:

Aby sprawdzić status zadania instalacji wypychanej, klikamy na zakładce Zdalnej instalacji, następnie klikamy dwukrotnie na wpisie dotyczącym bieżącego zadani. W oknie Właściwości , status instalacji będzie widoczny obok pola Stan.

Dodatkowa pomoc