[KB2713] Jak odinstalować lub zainstalować ponownie ESET Mobile Security w systemie Android?

Problem

 • Musisz odinstalować / przeinstalować ESET Mobile Security w systemie Android

 

Rozwiązanie

Użytkownicy systemu Windows | Użytkownicy systemu macOS

Aby odinstalować bądź przeinstalować ESET Mobile Security w systemie Android wykonaj następujące kroki:

 1. Odinstaluj obecnie posiadany produkt
   
 2. Pobierz i zainstaluj ponownie
   

I. Odinstaluj obecnie wykorzystywaną aplikację ESET Mobile Security for Android

 1. Otwórz aplikację ESET Mobile Security w systemie Android.

 2. Kliknij  (hamburger manu) w lewym górnym rogu i następnie wybierz Ustawienia z wyświetlonego menu kontekstowego.

   

 3. Kliknij Odinstaluj.

   

 4. Ponownie kliknij Odinstaluj.

   

 5. Kliknij OK, aby potwierdzić dezinstalację aplikacji ESET Mobile Security for Android.

   

   

   

II. Pobierz i zainstaluj ponownie aplikację ESET Mobile Security for Android

 


Alternatywna metoda ondinstalowania

Użyj tej metody jeśli nie możesz włączyć programu ESET Mobile Security w systemie Android bądź używasz wcześniejszej wersji, która nie posiadała opcji odinstalowania:

 1. Wybierz Menu Ustawienia Zabezpieczenia.
   
 2. Wybierz opcję Administratorzy urządzenia.
   
 3. Dezaktywuj ESET Mobile Security w systemie Android jako administratora urządzenia.
   
 4. Wybierz Ustawienia → Aplikacje → Zarządzaj aplikacjami.
   
 5. Wybierz ESET Security, następnie wybierz opcję Odinstaluj.
   
 6. Podążaj za instrukcją z sekcji II Pobierz i zainstaluj ponowie.

Dodatkowa pomoc